Show simple item record

dc.contributor.advisorBarişkin, Eliftr_TR
dc.contributor.authorAlsancak, Cansutr_TR
dc.date.accessioned2017-06-26T05:29:59Z
dc.date.available2017-06-26T05:29:59Z
dc.date.issued2016tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3656
dc.description.abstractThe aim of the current study is to investigate the mediator role of worldview assumptions in the relationship between childhood traumas and attachment features with obsessive beliefs and severity of obsessive-compulsive symptoms. In this context, the relations of childhood traumas, attachment features, and worldview assumptions with obsessive beliefs and obsessive-compulsive symptoms were assessed. In addition, whether the variables in this study differ as a function of gender was investigated. Sample of the study consisted of 432 (% 78.4) female and 119 (% 21.6) male college students (total 551) attending various universities in Turkey. The average age of participants was 20.8 (SD = 2.74). The participants filled the “Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)”, “Adult Attachment Style Scale”, “Worldview Assumptions Scale (WAS)”, “Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ)” ve “Vancouver Obsessive Compulsive Inventory (VOCI)” followed by demographical information form in an electronic environmentr_TR
dc.language.isoTürkçetr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectChildhood traumastr_TR
dc.titleÇocukluk Çağı Travmaları Ve Bağlanma Özellikleri Ile Obsesif Inanışlar Ve Obsesif-Kompulsif Belirtilerin Ilişkisinde Dünyaya Ilişkin Varsayımların Aracılık Rolü: Üniversite Öğrencilerinde Bir Değerlendirmetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.callno2016/2972tr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmaları ve bağlanma özellikleri ile obsesif inanışlar ve obsesif-kompulsif belirtilerin ilişkisinde dünyaya ilişkin varsayımların aracılık etkisini incelemektir. Bu bağlamda, çocukluk çağı travmaları, bağlanma özellikleri ve dünyaya ilişkin varsayımların obsesif inanışlar ve obsesif-kompulsif belirtiler ile arasındaki ilişkiler sınanmış ve bu değişkenlerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi farklı üniversitelerde eğitim görmekte olan 432 (% 78.4) kadın ve 119 (% 21.6) erkek olmak üzere 551 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 20.8 (SS = 2.74)’dir. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu sonda olmak üzere seçkisiz olarak “Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ)”, “Erişkin Bağlanma Biçimleri Ölçeği (EBBÖ)”, “Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği (DİVÖ)”, “Obsesif İnanışlar Ölçeği (OİÖ)” ve “Vancouver Obsesif Kompulsif Envanteri (VOKE)” elektronik ortamda uygulanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record