Show simple item record

dc.contributor.advisorSağlam , Necdet
dc.contributor.authorBachımam , Kamel
dc.date.accessioned2017-07-11T10:32:34Z
dc.date.available2017-07-11T10:32:34Z
dc.date.issued2017-06
dc.date.submitted2017-06
dc.identifier.citationBACHIMAM, Kamel,PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF HYALURONIC ACID NANOFIBERS CONTAINING TGF- β AND BAICALEIN BY USING ELECTROSPINNING METHOD, Nanotechnology and Nanomedicine Department, Hacettepe University, Ankara, 2017tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3681
dc.description.abstractBone Tissue loss considered as one of the frequent cases that require a surgical intervention. whether the case needs an urgent treatment as in huge accidents , or performed in terms of preplanned operation as in bone cancer treatment or palliative surgical intervention in case of prostatstic metastatic cancer invasion in bone tissue , orthopedics still need biologically compatible materials that can be used to fill the space of tissue loss , and in the same time posses a unique function and properties that not just allow improve the bone integration ,but also it can carry a functional elements that can support bone reconstruction and ensure destruction of all cancer cells remnants still present in the tissue after excisional operation to the cancer bulk tissue. In the last few years an increasing number of papers discussing the ability to produce a synthetic scaffold used in bone transplantation that can release anticancer molecules with a high biocompatibility level with the surrounding tissues. For this purpose ,Electrospinning method has attracted the attention of scientists since it provide a simple, quick and cheap way to produce nanofiber –based scaffold that mimic the natural structure of human body extra cellular matrix and can serve as a drug delivery system that can release anticancer molecules with a high biocompatibility level with the surrounding tissues. In the same time, we can find a big number of studies carried out on Baicalein substance aiming to understand the various outstanding properties that such a herbal Chinese medicine can posses , particularly for treatment of a wide range of diseases especially it’s inhibitory effects on cancer cells proliferation and cell metastasis. . In our study, we used Elecrospinning method to produce nanofiber based scaffold structure from different polymer solutions; Hyaluronic acid blended with Polyethylene oxide med with TGF-beta 2 and also polyvinyl alcohol mixed with different concentration of Baicalein molecules. We perform characterization assessment to the produced nanofiber based scaffold sample by getting scanning electron microscope (SEM) images and also doing Fourier Transform Infrared - Spectroscopy Analysis test (FT-IR) to study the chemical composition of the scaffold samples. Key wards: Baicalein, bone cancer,Metastatic prostate cancer,Elecrospinning nanofiber,Hyaluronic acid, TGF-β 2tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET III ABSTRACT V THANKS VII TABLE OF FIGURES XI TABLE OF TABLES XV UNITS VE ABREVIASION XVI 1. INTRODUCTION 1 2. GENERAL INFORMATION 8 2.1. ELECTROSPINNING AND NANOFIBER SCAFFOLDS 8 2.2. ELECTROSPINNING 9 2.2.1. HISTORY OF ELECTROSPINNING 9 2.2.2. APPARATUS AND METHOD 10 2.2.3. IMPORTANCE OF PROCESS’S PARAMETERS 12 2.2.4. NANOFIBERS’ COMPONENT MATERIALS 15 2.2.4.1. HYALURONIC ACID 15 2.2.4.1.1. APPLICATION OF HA 19 2.2.4.1.2. HA BASED SCAFFOLD APPLICATION 21 2.2.4.2. POLYETHYLENE OXIDE 22 2.2.5. APPLICATION OF NANOFIBER FORMATION 23 2.2.5.1. LITHIUM-AIR BATTERY 23 2.2.5.2. FILTRATION 24 2.2.5.3. COATING AND PACKAGING 25 2.2.5.4. CANCER DIAGNOSIS 27 2.2.5.5. TISSUE ENGINEERING 29 2.2.5.5.1. TISSUE GRAFTING 30 2.2.5.5.2. DRUG DELIVERY SYSTEMS 34 2.2.5.5.2.1. BAICALEIN 37 2.2.5.5.2.1.1. INFLAMMATORY DISEASES 39 2.2.5.5.2.1.2. CANCER DISEASES 41 2.2.5.5.2.1.3. OTHER DISEASES 44 2.2.5.5.2.2. TGF- Β 46 3. MATERIALS AND METHODS 48 3.1. Chemical Materials and Apparatus 48 3.2. Polymers Solutions Preperation 48 3.3. Electrospun Nanofiber Production 49 3.4. Assesment Of Nanofiber Characterization 51 4. FINDINGS 52 4.1. Produced Nanofiber Based Scaffold Samples 52 4.2. Characterization Of Nanofiber Scaffolds 52 4.2.1. Scanning Electron Microscope Results 52 4.2.2. FT-IR Findings 68 5. RESULTS AND DISCUSSION 78 5.1. Polymer Solution Preparation 78 5.3.1. SEM Images 79 5.3.2. FT-IR Analysis Spectrum 79 6. REFERENCES 81 CURRICULUM VITAE 97tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBaicaleintr_TR
dc.subjectbone cancertr_TR
dc.subjectElecrospinning nanofibertr_TR
dc.subjectElektrospinning – nanofibertr_TR
dc.subjectHyaluronic acidtr_TR
dc.subjectHyaluronic asittr_TR
dc.subjectKemik kanseritr_TR
dc.subjectProstat kanseritr_TR
dc.subjectprostate cancertr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::TECHNOLOGY::Bioengineeringtr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::TECHNOLOGY::Other technology::Medical engineeringtr_TR
dc.subjectTGF-Beta2tr_TR
dc.titleProduction And Characterization Of Hyaluronic Acid Nanofibers Containing Tgf- Β And Baicalein By Using Electrospinning Methodtr_eng
dc.title.alternativeElektrospin Yöntemiyle Baicalein ve Tgf- Β İçeren Hyaluronik Asit Nanofiberlerinin Üretimi ve Karakterizasyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTemelde, kemik dokusu kaybı iki sebepten kaynaklanmaktadır. İlk olarak kaza gibi acil bir durumdan ötürü gerçekleşirken , ikinci olarak ise kanser tedavisi operasyonu gibi(primer kemik kanseri yada kemiğe metastatik olan prostat kanseri) planlanmiş bir şekilde gerçekleşmektedir. Doktorlar eksizyonel operasyon sonrası kanserli dokunun doku kaybı alanını dolduran ve aynı zamanda sadece kemik entegrasyonunun iyileştirilmesine izin vermeyen, kemik rekonstrüksiyonunu destekleyebilen ve hala mevcut olan kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlayacak olup işlevsel bir yapı taşıyabilen eşsiz bir işlev ve özelliklere sahip biyolojik olarak uyumlu materyallerin ihtiyacını duymaktadırlar. Son birkaç yıldır bir çin bitkisel ilacı olan baicalein’in özellikle kanser hücrelerinin çoğalmasına ve hücre metastazına karşı bir inhibitör görevi üstlenmesi üzerinde araştırma ve çalışmalar çok sayıda yapılmaktadır. Söz konusu ilacın, genellikle prostat, göğüs, lösemi gibi kanser uygulamalarına sıkça rastlanmaktadır fakat prostat kanseri kemik metastazı tedavisinin uygulaması fazla bulunmamaktadır. Diğer taraftan baicalein’in elektrospinning yöntemiyle, kemik rejenerasyonu için çevresine antikanserojen moleküllerini salabilen bir sentetik iskelet olarak kullanılması; yüksek biyouyumluluk derecesine ve diğer antikanserojenlere nazaran düşük toksisiteye sahip olması nedeniyle olası görülmektedir. Çalışmamızda, iki farklı polimer çözeltisinden nanofiber esaslı iskelet yapısı üretmek için Elecspinning yöntemi kullanıldı; elektrospinning çözeltileri Hyaluronik asit, polietilen oksit ve TGF-beta 2, medyumu içerirken ayrıce farklı konsantrasyonda Baicelein molekülleri ile karıştırılmış polivinil alkol içerir. Oluşturulan nanofiber esaslı iskelet yapısının karakterizasyon değerlendirmesi yapmak için Taramalı elektron mikroskopu (SEM) görüntüleri elde edilmiş ve ayrıca iskelet örneklerinin kimyasal bileşimini incelemek için Fourier Dönüşümü Kızılötesi - Spektroskopi Analizi testi (FT-IR) yapılmıştır. Anahtar kelimeler: Baicalein,Prostat Kanseri, Kemik Kanseri, Elektrospinning – Nanofiber, Hyaluronic Asit – TGF-Beta2tr_TR
dc.contributor.departmentNanoteknoloji ve Nanotıptr_TR
dc.contributor.authorID10153121tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record