Show simple item record

dc.contributor.advisorErkazancı Durmuş, Hilal
dc.contributor.authorKarabulut, Emine
dc.date.accessioned2017-07-18T09:19:38Z
dc.date.available2017-07-18T09:19:38Z
dc.date.issued2017-06-16
dc.date.submitted2017-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3716
dc.description.abstractThe role of culture is undeniable in translation studies. Culture-specific items pose a great challenge for the translator in many cases because culture is a very extensive concept, and it encompasses beliefs, traditions, customs, perceptions, religion, a way of life, and a way of thinking. Since culture-specific items are different in each culture, translators need to pay attention to their translations in order to transmit the message produced by the source-text author. This study aims at analyzing the culture-specific items in Latife Tekin’s Sevgili Arsız Ölüm (2013), which is translated by Saliha Paker and Mel Kenne in 2008, and İskender Pala’s Katre-i Matem (2009), which is translated by Ruth Whitehouse in 2014, focusing on the translation strategies proposed by Javier Franco Aixelá (1996) within the framework of a relevance-theoretic approach to translation which is proposed by Ernest August Gutt (1991). The translation strategies proposed by Aixelá will be used as the micro strategies, and Gutt’s direct and indirect translation concepts will be used as the macro strategies in this thesis. This study focuses on the relevance-theoretic perspective on the translation of culture-specific items since the contextual effects of the culture-specific items and the strategies used by the translators to convey those contextual effects can be dealt within the framework of relevance theory, which is a context-based theory that explains the creation of a context through the presence of certain clues (that is, ostensive stimuli) such as culture-specific items. This study also aims at illustrating how the context of a target text may differ from the context of its source text in direct translation and in indirect translation.tr_TR
dc.description.tableofcontentsACCEPTANCE AND APPROVAL i DECLARATION viii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI vi ETİK BEYAN viiiv ACKNOWLEDGEMENTS v ABSTRACT vi ÖZET vii TABLE OF CONTENT .viii LIST OF ABBREVIATIONS xi LIST OF TABLES xii LIST OF FIGURES xiii INTRODUCTION 1 I. GENERAL FRAMEWORK OF THE THESIS 1 II. PURPOSE OF THE THESIS 7 III. RESEARCH QUESTIONS 8 IV. TEXT CHOICE 9 V. METHODOLOGY 9 VI. LIMITATIONS 11 VII. OUTLINE OF THE THESIS 11 CHAPTER 1: CULTURE-SPECIFIC ITEMS 13 1.1. THE EMERGENCE OF CULTURAL TURN IN TRANSLATION STUDIES 13 1.2. THE CONCEPT OF CULTURE-SPECIFIC ITEMS 15 1.3 THE PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF CULTURE- SPECIFIC ITEMS 19 1.4. THE STRATEGIES FOR THE TRANSLATION OF CULTURE- SPECIFIC ITEMS 22 1.4.1. Conservation Strategies 24 1.4.1.1. Repetition 24 1.4.1.2. Orthographic Adaptation 25 1.4.1.3. Linguistic (non-cultural) Translation 26 1.4.1.4. Extratextual Gloss 27 1.4.1.5. Intratextual Gloss 28 1.4.2. Substitution Strategies 29 1.4.2.1. Synonymy 29 1.4.2.2. Limited Universalization 30 1.4.2.3. Absolute Universalization 31 1.4.2.4. Naturalization 32 1.4.2.5. Deletion 33 1.4.2.6. Autonomous Creation 34 1.4.2.7. Attenuation 35 CHAPTER 2: RELEVANCE THEORY AND TRANSLATION 39 2.1. RELEVANCE THEORY 39 2.1.1. Context and Contextual Effect 48 2.3. RELEVANCE THEORETIC PERSPECTIVES ON TRANSLATION 54 2.3.1. Direct Translation and Indirect Translation 61 2.3.2. Relevance Theory For The Translation of Culture- Specific Items 68 2.3.3. Categorization of Strategies For The Translation of Culture-Specific Items Within The Scope of Direct And Indirect Translation 72 CHAPTER 3: CASE STUDIES 75 3.1. SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM 75 3.1.1. About The Author, Novel and Translators 75 3.1.1.1. Latife Tekin 75 3.1.1.2. The Plot Summary and The Language of The Novel 77 3.1.1.3. The Translators 80 3.1.2. The Analysis of The Culture-Specific Items In Sevgili Arsız Ölüm In The Light of Relevance Theory 83 3.1.2.1. Repetition 83 3.1.2.2. Linguistic Translation 89 3.1.2.3. Orthographic Adaptation 100 3.2. KATRE-İ MATEM 103 3.2.1. About The Author, Novel and Translator 103 3.2.1.1. İskender Pala 103 3.2.1.2. The Plot Summary and The Language of The Novel 103 3.2.1.3. The Translator 105 3.2.2. The Analysis of The Culture-Specific Items In Katre-i Matem In The Light of Relevance Theory 106 3.2.2.1. Intratextual Gloss 106 3.2.2.2. Absolute Universalization 115 3.2.2.3. Naturalization 117 3.2.2.4. Extratextual Gloss 118 3.2.2.5. Attenuation 120 3.2.2.6. Limited Universalization 121 3.2.2.7. Deletion 122 3.3. DISCUSSION 123 CONCLUSION 127 BIBLIOGRAPHY 136 APPENDIX 1. Originality Report 154 APPENDIX 2. Ethics Board Waiver Form 158tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKültürel Öğelertr_TR
dc.subjectBağıntı Kuramı
dc.subjectDoğrudan ve Dolaylı Çeviri Yaklaşımları
dc.subjectÇeviri Stratejileri
dc.subjectBağlam
dc.subjectBağlamsal Etki
dc.titleA Relevance Theoretic Perspective On The Translation Of Culture-Specific Religious Items: An Analysis Of The English Translation Of Latife Tekins's Sevgili Arsız Ölüm And İskender Pala's Katre_i Matemtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetÇeviribilimde kültürün rolü yadsınamaz. Kültür çok geniş bir kavram olup bir milletin inançları, gelenekleri, görenekleri, algıları, dini, yaşam şekli ve düşünme biçimini kapsar. Kültürel öğeler, her kültürde farklı olduğundan, çevirmenler bu öğelerdeki yazar tarafından üretilen mesajı iletmek için kültürel öğelerin çevirisine özen göstermelidir. Bu çalışma, Javier Franco Aixelá (1966) tarafından öne sürülen çeviri stratejilerine göre ve Ernest August Gutt (1991) tarafından öne sürülen çeviriye bağıntı kuramı yaklaşımı çerçevesinde Latife Tekin’in 2008 yılında Saliha Paker ve Mel Kenne tarafından çevrilmiş Sevgili Arsız Ölüm (2013) romanı ve İskender Pala’nın 2014 yılında Ruth Whitehouse tarafından çevrilmiş Katre-i Matem (2009) romanındaki kültürel öğeleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Aixelá’nın öne sürdüğü çeviri stratejileri bu tezde mikro stratejiler ve Gutt’un öne sürdüğü doğrudan (direct) ve dolaylı (indirect) çeviri kavramları ise makro stratejiler olarak kullanılacaktır. Bu çalışma, kültürel öğelerin çevirisini bağıntı kuramı perspektifinden incelemektedir, çünkü kültürel öğelerin bağlamsal etkisi (contextual effect) ve bu öğeleri hedef okuyucuya iletmek için çevirmenler tarafından kullanılan stratejiler, kültürel öğeler gibi bazı ipuçları (ostensive stimuli) aracılığıyla bağlam (context) oluşumunu açıklayan bağlama dayalı bir kuram olan bağıntı kuramı çerçevesinde ele alınabilir. Ayrıca, bu tez, doğrudan çeviri ve dolaylı çeviri yönteminde, hedef metnin bağlamının kaynak metin bağlamından nasıl farklılaştığını açıklamayı da amaçlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.contributor.authorID108983tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record