Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Timur Han
dc.contributor.authorYener Gök, Zeynep
dc.date.accessioned2017-07-25T07:26:56Z
dc.date.available2017-07-25T07:26:56Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3732
dc.description.abstractMonetary economics explores the relationship between the real and nominal variables in an economy. The models in this area mainly, by taking the quantity of money in the focus of interest, investigates the interaction of monetary policy equipments with money supply and demand, and the effects of this interaction on the money supply and the general price level. The studies mainly focused on understanding the determinant factors of money demand and, constructing empirical models that develop and estimate these factors. Due to the New Monetarist Economics point of view, in order to make progress in monetary theory and policy analysis, explicit models that give rise to a role for fiat money as a medium of exchange - that shows why fiat money, which is an intrinsically valueless asset, is essential in exchange transactions and how it plays the role as a medium of exchange – need to be established. To achieve this, the exchange process in decentralized markets and what happened during the agents’ utility maximization process should be modelled. Search and matching approach is the most convenient instrument for this kind of modelling. In this study a search-based monetary game model has been established; the behavior of a population with a large number of and strategically thinking agents in an exchange economy which involves two varied mediums of exchange that are subject to transaction costs are examined. In the view that exchange process is a dynamic process, it is questioned in which conditions and how the population evolves in choosing either one of the medium of exchanges. In the study of evolutionary dynamic equilibrium, evolutionary stable strategy and replicator dynamics approaches has been used. In addition, by making an agent-based simulation of the model, the consistency of the model with real life situation has been examined. The findings of the evolutionary x dynamics analysis shows that the population always evolves in using the medium of exchange that is subject to lower transaction cost. The findings of the agent-based simulation are mostly affirmative with this implication but yet, in some random situations it has been observed that the population evolves in a polymorphic state in which the majority of the population choose to use the medium of exchange that is subject to lower transaction cost.
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectYeni Parasalcılık
dc.subjectArama Teorisi
dc.subjectEvrimsel Oyun Teorisi
dc.subjectOyuncu-Temelli Benzetim
dc.titleYeni Parasalcı Bir Değişim Ekonomisinin Evrimsel Dinamikleri: Oyuncu-Temelli Modellemetr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetParasal iktisat, ekonomideki reel değişkenler ile nominal değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırır. Bu alandaki modeller genellikle paranın miktarını ilgi odağına alarak, para politikası araçları ile para arz ve talebi arasındaki etkileşim ve bu etkileşimin para miktarı ve genel fiyat düzeyi üzerindeki etkilerini inceler. Literatürdeki çalışmalar genellikle para talebinin belirleyici etkenlerini anlamak, bu etkenleri geliştiren ve tahmin eden ampirik modeller kurmak üzerine odaklanmıştır. Yeni Parasalcı İktisat akımının görüşüne göre ise parasal teori ve politika analizinde gelişme sağlanabilmesi için karşılıksız paraya değişim aracı rolü veren - yani aslen değersiz bir varlık olan karşılıksız paranın değişim işlemlerinde neden zorunlu olduğunu ve nasıl değişim aracı rolü üstlendiğini gösteren – açık modeller kurulması gerekmektedir. Bunun için dağınık piyasada değişim sürecinin nasıl geliştiğini, oyuncuların faydalarını maksimize etmeleri sürecinde neler olduğunu modelleyebilmek gerekir. Bu modelleme için en uygun araç arama ve eşleştirme yaklaşımıdır. Bu çalışmada arama-temelli parasal oyun modeli kurulmuş; çok sayıda ve stratejik düşünen oyunculardan oluşan bir popülasyonun, işlem maliyetine tabi iki farklı değişim aracının olduğu bir değişim ekonomisindeki davranışları incelenmiştir. Değişim sürecinin dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak popülasyonun, iki değişim aracından herhangi birini tercih etme kararına hangi koşullarda ve nasıl evrildiği sorgulanmıştır. Evrimsel dinamik denge çalışmasında; evrimsel istikrarlı strateji ve eşleyici dinamikler yaklaşımları kullanılmıştır. Modelin ayrıca oyuncutemelli benzetimi yapılarak gerçek hayatla uyumu sorgulanmıştır. Evrimsel dinamik incelemenin sonuçları popülasyonun her zaman düşük işlem maliyetine tabi olan değişim aracının kullanıldığı bir ekonomiye evrildiğini gösterir. Oyuncu-temelli benzetimin sonuçlarında ise bu çıkarım genellikle doğrulanmış olmakla beraber, viii rastlantısal bazı durumlarda popülasyonun, çoğunluğunun düşük maliyetli değişim aracını tercih ettiği polimorfik duruma ulaştığı görülmüştür.
dc.contributor.departmentİktisattr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record