Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, Turhan
dc.contributor.authorAteşli, Emrah
dc.date.accessioned2017-07-25T08:23:50Z
dc.date.available2017-07-25T08:23:50Z
dc.date.issued2017-06-21
dc.date.submitted2017-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3749
dc.description.abstractThe materials used in the art of scuplture have a logic of creating a spesific form.This logic determines the bounds of form creating possibilities.In this context the place of the traditional material and its usage in the new searches in the modern forms of contemporary sculpture art are studied in the work.In the first part,the traditional materials of the sculpture art are studied and the importance of traditional material in changing forms is emphasized from the Primitive Period to the Industrial Age.In the second part,the reflections of the big change on the scupture art experienced both in society and understanding of art in Industry Age are studied and referring to the prominent artists' sculptures,the usage of traditional material in the new form searches is mentioned.Afterwards,studying the prominent artists' works from 1960's to the present,the rediscovery and the changing nature of the traditional characteristic materials in these works are examined.Finally,considering the concept of heading for the natural,artistic practices are produced using traditional materials.
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.titleGünümüz Heykel Sanatında Geleneksel Malzeme ve Yeni Arayışlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetHeykel sanatında kullanılan malzemelerin belirli bir form oluşturma mantıkları vardır. Bu mantık form oluşturma olanaklarının sınırlarını belirler. Bu bağlamda çalışmada, günümüz heykel sanatının çağdaş formlarında geleneksel malzemenin yeri ve yeni arayışlardaki kullanımı incelenmiştir. İlk bölümde heykel sanatının geleneksel malzemeleri incelenmiş ve Primitif dönemden Endüstri Çağı’na değişen formlarda geleneksel malzemenin önemi verilmek istenmiştir. İkinci bölümde Endüstri Çağı’nda hem toplumda hem de sanat anlayışında yaşanan büyük değişimin heykel sanatına yansımaları incelenmiş ve dönemin önde gelen sanatçılarının heykellerinden yola çıkılarak yeni form arayışlarında geleneksel malzemenin kullanımına değinilmiştir. Devamında 1960’lardan günümüze önde gelen sanatçıların eserleri incelenerek bu eserlerde geleneksel karakterli malzemelerin yeniden keşfi ve değişen doğası irdelenmiştir. Son olarak doğal olana yönelme kavramından yola çıkılarak geleneksel malzeme üzerinden sanatsal uygulamalar üretilmeye çalışılmıştır.
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.contributor.authorIDN12236174tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record