Show simple item record

dc.contributor.advisorPehlivan, Serdar
dc.contributor.authorAlican, Özgür
dc.date.accessioned2017-07-25T08:26:38Z
dc.date.available2017-07-25T08:26:38Z
dc.date.issued2017-06-22
dc.date.submitted2017-06-22
dc.identifier.citationAPA 6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3754
dc.description.abstractIn this thesis the Augmented Reality technology is researched with its all general aspects. In the first section, the problem, the aim of the study and the goals to be achieved at the end of working with the precaution are revealed. In second and third section, the history and the fields of application of the subject are studied with its range of application in museum studies. It is mentioned as an example of application, the most significant approaches and the studies which are carried out until today specific to the museum studies in addition to the compilation of the achievements at the software, hardware and tracking, the approach variations in the AR application for outdoors and the indoors and the limitations which are still being struggled by the whole discipline. After the general overview, in fourth section, it is designed a mobile AR application specific to the Stone Artifacts Hall of the Museum of Anatolian Civilizations and this application is tried to bring to a point which permits an offer to the users with all its layers with the scope of the smart phone’s displays. In this process it is tried to mention about the studies and the technological infrastructure which are carried out from the modeling till the software of the application.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY v ÖZET iii ABSTRACT iv İÇİNDEKİLER v KISALTMALAR TABLOSU vii GÖRÜNTÜLER DİZİNİ ix TABLOLAR DİZİNİ xii TEŞEKKÜR xiii 1. BÖLÜM - GİRİŞ 1 1.1 PROBLEM 2 1.2 ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 3 1.3 HEDEFLER 4 2. BÖLÜM - ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK NEDİR? 6 2.1 GİRİŞ 6 2.2 TARİHÇE 9 2.3 UYGULAMA ALANLARI 10 2.4 MOBİL UYGULAMA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ 18 2.5 OYUN MOTORU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ 20 2.6 GEREKLİLİKLER 21 2.6.1 Yazılım 25 2.6.2 Donanım 27 2.6.3 Takip 30 2.7 KISITLAMALAR 35 3. BÖLÜM - MÜZECİLİKTE AG UYGULAMALARI 44 3.1 MÜZECİLİKTE AG UYGULAMALARI 44 3.2 AG MÜZECİLİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ 45 4. BÖLÜM - UYGULAMA 54 4.1 GİRİŞ 54 4.2 MODELLEME 55 4.4 AG UYGULAMA İÇİ GEZİNİM VE İKON YAPISI 68 4.5 AG MOBİL UYGULAMA ARAYÜZÜ 77 5. BÖLÜM - SONUÇ 90 5.1 VARSAYIMLAR 90 5.2 ÖNERİLER 93 5.3 SONUÇ 95 KAYNAKÇA 98 Ek 1 SDK (Software Development Kit) karşılaştırma tablosu 105 ÖZGEÇMİŞ 109 ORJİNALLİK RAPORU 110tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectartırılmıştr_TR
dc.subjectgerçeklik
dc.subjectgrafik
dc.subjecttasarım
dc.subjectmobil
dc.subjectuygulama
dc.subjectanadolu
dc.subjectmedeniyetler
dc.subjectmüze
dc.titleArtırılmış Gerçeklik ile Bir Mobil Uygulama: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında Artırılmış Gerçeklik teknolojisi genel hatları ile araştırılmıştır. Birinci bölümde problem, çalışmanın amacı ve önemi ile çalışmanın sonunda varılmak istenen hedefler ortaya konmuştur. İkinci ve üçüncü bölümlerde Artırılmış Gerçeklik tarihçesi, uygulama ve müzecilikte uygulama alanları irdelenmiştir. Müzecilik özelinde yaklaşımlar ve bugüne kadar yapılan çalışmalardan dikkat çeken bazı uygulama örneklerinden bahsedilmiş, yazılım, donanım ve takip teknolojilerinde gelinen noktalar, dış mekan ve iç mekan AG uygulamalarında yaklaşım farklılıkları ve tüm disiplinin mücadele etmekte olduğu kısıtlamalar derlenmiştir. Genel bakışın ardından dördüncü bölümde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Taş Eserler Salonu özelinde bir mobil AG uygulaması tasarlanmış, uygulama; akıllı telefon ekranları kapsamında tüm katmanları ile kullanıcıya sunulabilecek bir noktaya getirilmek istenmiştir. Uygulamada kullanılacak iki ve üç boyutlu görseller hazırlanmış ve arayüz içine yerleştirilmiştir. Bu süreçte modellemeden uygulama yazılımına kadar yapılan çalışmalar ve güncel teknolojik altyapıdan bahsedilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record