Show simple item record

dc.contributor.advisorPehlivan, Serdar
dc.contributor.authorDanesh, Vahid
dc.date.accessioned2017-07-31T08:02:19Z
dc.date.available2017-07-31T08:02:19Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3801
dc.description.abstractDANESH, Vahid. Computer Generated Imagery in Advertisement Photography Postgraduate Thesis with an Application Study considering the Advertisement Campaign of Columbia, Ankara, 2017. Today, under the light of the developing world, the important position taken by the computers in terms of the communication tools like in every field as result of development of the digital technologies has directly affected the processes, products and appliers (gains) in many occupation fields within the communication sector. The art of photography has experienced an intensive conversion process either within itself or with effect of the other arts as well as the technologic changes lived recently and it still lives. We all observe that there have been great changes in expression and presentation possibilities and the used materials of this evolution that is named as numerical photography. This change process, which started with a small number of users in 1990s, has been a flow at the beginning of 2000s and it has gained a structure which was made a sector by great masses. One of these sectors is the sector of advertisement and advertisement photography. In the research, these fields have been analyzed and inspected with more details. In the first section, information was given about the effects of the photography technology on the photography and the description and history of this fiction in continuation for analyzing description and development of photography technology and digital photography generation by considering the photography of the digital era. In the second section, the fields which come to today by making difference within various expertise areas in advertisement photography. In the third section, description and importance of messages and creative strategies in advertisement photos as well as effects of visual elements on the photography, use, importance and varieties of light and its effects on the materials were inspected by considering the message and design elements in advertisement photography. In the forth section, there is a study which give information about the development of the technical fields from the past to today as well as the history of advertisement photography, digital fiction and photo-manipulation. In the fifth section, description, history, development and expertise areas of CGI-Computer Generated Imagery were inspected. In continuation, information about production process and techniques of CGI-Computer Generated Imagery, advertisement campaigns, in which these techniques were used, and their applications were inspected. Finally, in the sixth section; An advertisement project was prepared for the application study of Columbia shoes by using CGI-Computer Generated Imagery techniques.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…...…………………………………………………….................i BİLDİRİM…………………………………………………………..…………..…..…..ii YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………………..….iii TEŞEKKÜR………………………………………………………..…………….....…iv ÖZET.……………..……………………………………………..……………….…....v ABSTRACT………………………………………………………………...……..…..vi İÇİNDEKİLER………………………………………………..……………………….ix KISALTMALAR DİZİSİ……………………………..……………………….…..….xii GÖRÜNTÜLER DİZİSİ…………………………………………….……………….xiii 1. BÖLÜM: Dijital Çağda Fotoğraf 1.1. Dijital Fotoğraf Teknolojisinin Tanımı Ve Gelişimi…….…………........1 1.2. Fotoğraf Teknolojisinin Fotoğrafa Etkileri……………….………….…..9 1.3. Fotoğraf Ve Kurgu Tanımı Ve Tarihçesi………………….….….……..…8 2. BÖLÜM: REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI   2.1.1. Reklam Fotoğrafçılığında Uzmanlık Alanları…….…….………........11 2.1.2. Moda Fotoğrafçılığı……………………………………….………….......12 2.1.3. Endüstri Fotoğrafçılığı……………………..…………….……..............16 2.1.4. Turizm Fotoğrafçılığı…………………………………….…….....…..….18 2.1.5. Gıda Ürünleri Fotoğrafçılığı….………………………...…..……..…....20 3. BÖLÜM: REKLAM FOTOĞRAFLARINDA MESAJ VE TASARIM ÖĞELERİ 3.1. Reklam Fotoğraflarında Mesaj Ve Yaratıcı Stratejileri..……....…......22 3.2. Reklam Fotoğraflarında Görsel ve Öğeler………………………..........25 3.3. Reklam Fotoğrafçılığında Işık Kullanımı…………………….....…...….30 4. BÖLÜM: REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞINDA DİJİTAL KURGU VE FOTOMANÜPLASYON 4.1. Montaj……………..………….....…………………….…………..…...…..37 4.2. Rötuş (Silme-Ekleme-Klonlama)………..….…….…..…………..….....41 4.3. Katmanlar………..……..……..…………………………………..….….…45 4.4. Perspektif Düzeltme…..……………………...……………………....…..46 4.5. Özel Efektler……..……………..……..…………………………...…....…47 4.5.1. Dikkat Ve Vurgu İçin Renk Kullanmak……………………..…….….....48 4.5.2. Hareket Eklemek………………………..……………………..…......…49 4.5.3. Odak Vinyet Efekti…………………………..………………................50 4.5.4. Maskeleme……………..………..………………………….………....…51 4.5.5. Kolaj Yapmak İçin Katman Maskeleme……………………………..52 4.5.6. İnsan Ve Nesneyi Arka Planlarından Dekupe Etmek…………......53 4.5.7. Fotoğraf Ve Üç Boyutlu Modelleme………..……………….............54 5.BÖLÜM: BİLGİSAYAR DESTEKLİ IMAJ TASARIMI (CGI-Computer Genarated Imagery) 5.1. CGI Tanımı ve Tarihçesi………………………………………...............55 5.2. CGI Uzmanlık Alanları………………..…………………...……….….....65 5.3. CGI Yapım Süreci……………………………………………....….............66 5.3.1. Fotoğraf …………………..……………………...…...….…..……..…….66 5.3.2. 3B Modelleme…….……………………………………..…….……..…...69 5.3.1. Fotoğraf ve 3BModelleme …….………………..………….….……..…72 5.5. CGI TEKNİKLERİNİ KULANILAN REKLAM KAMPANYALARI, UYGULAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ 5.5.1. Curtıs Bitki Çay Reklamı…………………..…………...….……....…....76 5.5.2. Ruefa Reisen / Seyahat Acentesi……………….…………....….........79 5.5.3. Cartrans Araba Nakliyat………………………………………....….......82 6. BÖLÜM: UYGULAMA PROJESİ 6.1. Columbia Ayakkabı Reklam Kampanyası, Örnek 1…….……........…84 6.1. Columbia Ayakkabı Reklam Kampanyası, Örnek 2…………............90 6.1. Columbia Ayakkabı Reklam Kampanyası, Örnek 3…………........….92 SONUÇ……………………….…………...………………………….………….....94 KAYNAKLAR………………..………...……………………………...…..............96tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectCGItr_TR
dc.subjectrötuş
dc.subjectmontaj
dc.subjectkurgu
dc.subjectmanipülasyon
dc.subjectanimasyon
dc.subjectcanlandırma
dc.subjectsinematografi
dc.subjectsinema
dc.titleReklam Fotoğrafçılığında Bilgisayar Destekli İmaj Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDANESH, Vahid. Reklam Fotoğrafçılığında Bı̇lgı̇sayar Destekli̇ İmaj Tasarımı: Columbia Reklam kampanyasını ele alarak Bir Uygulama çalışmasıyla, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Günümüzde gelişen dünyanın ışığında, dijital teknolojilerin gelişmesi neticesinde bilgisayarların her alanda olduğu gibi iletişim araçları bakımından da önemli bir konuma sıçraması iletişim sektörü içerisinde yer alan pek çok mesleki alandaki süreçleri, ürünleri ve uygulayıcılarını (kazanımlarını) doğrudan etkisi altına almıştır. Fotoğraf sanatı, yakın geçmişte yaşanan teknolojik değişimlerin de etkisiyle hem kendi içinde, hem de diğer sanat dallarının etkisiyle yoğun bir dönüşüm süreci yaşamıştır ve halen de yaşamaya devam etmektedir. Sayısal (dijital) fotoğraf olarak adlandırılan bu devrimin, kullanılan malzemesi kadar, anlatım ve sergileme olanaklarında da büyük değişimler meydana geldiğini hep birlikte gözlemliyoruz. 1990’larda az sayıda kullanıcı ile başlayan bu değişim süreci, 2000’lerin basında bir akım haline gelerek, büyük kitlelerin sektör haline getirdiği bir yapıya kavuştu. Bu sektörlerden bir tanesi de reklam ve reklam fotoğrafçılığı sektörüdür. Bu araştırmada bu alanlar daha detaylı bir şekilde analiz edilerek incelemeler yapılmıştır. Birinci bölüme: dijital çağ fotoğrafçılığını ele alarak fotoğraf teknolojisinin gelişimi ve dijital fotoğraf çağının tanımı ve gelişimini analiz etmek üzere, bu teknolojinin fotoğraf üzerinde etkilerinden ve devamında kurgunun tanımını ve kurgunun tarihçesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. İkinci bölümde: reklam fotoğrafçılığı ve reklam fotoğrafçılığında çeşitli uzmanlık alanları içinden fark açarak günümüze gelen alanlardan bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde: reklam fotoğraflarındaki mesaj ve tasarım öğeleri de ele alınarak, reklam fotoğraflarındaki mesaj ve yaratıcı stratejilerin tanımı ve önemi, ayrıca görsel ögelerin fotoğraf üzerindeki etkilerinden, ışığın kullanımı, önemi, çeşitleri ve materyaller üzerindeki etkisi araştırılmiştır. Dördüncü bölümde: reklam fotoğrafçılığında dijital kurgu ve foto manipülasyon tanımı, tarihçesi ve teknik alanlarının gelişiminden geçmişten günümüze kadar var olan süreçte gelişiminden bilgiler veren çalışma yapılmıştır. Beşinci bölümde: bilgisayar destekli imaj tasarımı (1), tanımı, tarihçesi, gelişimi ve uzmanlık alanları araştırılmıştır. Devamında (CGI-Computer Generated Imagery) yapım sürecini, teknikleri ve bu teknikleri kullanılan reklam kampanyaları, uygulama açısından incelenmesi hakkında bilgiler verilmiştir. Altıncı bölümde: (CGI-Computer Generated Imagery) tekniklerini kullanarak Columbia ayakkabıları uygulama çalışması için bir reklam kampanyası hazırlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.contributor.authorID10154813tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record