Show simple item record

dc.contributor.advisorArıkan, Gülay
dc.contributor.authorMustafa, Hysen
dc.date.accessioned2017-08-01T08:59:33Z
dc.date.available2017-08-01T08:59:33Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3828
dc.description.abstractIn this work, I will try to research the social, economic and political problems of Albanian minority who lives in Serbia. One of the main subjects of sociology is the increase of ethnic problems, so the issues of minorities and protection of minorities' rights are becoming more important even it has become one of the most important matters on the international agenda. After the Balkans has overcome the ethnic and regional conflicts, it started to face other problems during the period of reconstruction. Due to lack of political will of these states rejection of the minorities exist in the different states. Serbians, despite refutation of acknowledging the rights of Albanian minorities, even more, they use discriminatory policies and assimilation techniques on them. From this perspective, in order to detect the right questions and suggest solutions for social, economic and political problems of Albanian minority we have carried out in-depth interviews with 20 Albanians who holds important political and social positions in this region. Basing on the facts, advice, and recommendations will be offered.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectEtnisite
dc.subjectAzınlık
dc.subjectAsimilasiyon-Entegre
dc.subjectSırbistan Arnavutları
dc.titleSırbistan'da Yaşayan Arnavut Azınlığın Sosyal-Kültürel Sorunlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmada Sırbistan’da yaşayan Arnavut azınlığın sosyal, ekonomik ve siyasal sorunları ele alınacaktır. Sosyolojinin ana konularından biri olan etnik sorunların giderek arttığı dünyamızda azınlıklar ve azınlıkların korunması ile ilgili konular günümüz de önem kazanmış ve uluslararası gündemin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Balkanlarda etnik ve bölgesel çatışmaların üstesinden gelerek ülkeyi yeniden inşa etmede büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Birçok ülke, siyasi iradenin eksik olması nedeniyle azınlıkların varlığını kabul etmek istememektedir. Sırplar, Preşevo Vadisi’nde yaşayan Arnavut’ların haklarının tanınmasını reddetmekle kalmayıp, aynı zamanda onlara ayrımcı politikalar ve asimilasyon teknikleri de uygulamaktadır. Buradan hareketle çalışmada Sırbistan’da yaşayan Arnavut kimliğine sahip 20 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılarak Arnavut Azınlığın sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlarını saptamak ve çözüm önerilerinde bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçı gercekleştirmek için güney Sırbistanda görüşmeler yapılarak onların yaşıdıkları değişimler ve karşılaştıkları sorunlar ortaya konulmaya çalıştırıcaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10155500tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record