Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzyıldırım, Işıl
dc.contributor.authorDemirtaş, Ayşe Dilek
dc.date.accessioned2017-08-01T12:23:44Z
dc.date.available2017-08-01T12:23:44Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-06
dc.identifier.citationDemirtaş, A. D. (2017). Evaluation and Construction of Political Reality in the Speeches of Turkish Political Party Leaders: ‘Judgement’ and ‘Engagement’ Analysis. Unpublished Doctoral Dissertation, Hacettepe University, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3835
dc.description.abstractBased on the Appraisal Theory, this study attempts to explore the Judgement and Engagement strategies employed in Turkish political party group speeches. The strategies that political party leaders use in their evaluative language have a significant importance in demonstrating the ways in which they construct and express realities. ‘57’ group speeches given and shared with the public through the parties`websites on the dates between October 8th, 2013 and February 25th, 2014, during which many significant political issues considered as breaking points in Turkish politics occurred, formed the data of the study. In this sense, the weekly-held party group speeches of Recep Tayyip Erdoğan (AKP), Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), Devlet Bahçeli (MHP), and Selahattin Demirtaş (BDP), who were the party leaders on the dates the speeches given were analysed. In order to analyse similar concepts and satisfy equal conditions among party leaders, 10 discourse areas were determined. These areas were ‘Gezi events’, ‘economy’, ‘democracy’, ‘justice’, ‘corruption’, ‘terror & Kurdish question’, ‘Middle East’, ‘30 March elections’, ‘education’, and ‘religion’. By analysing the linguistic devices employed by party leaders in their evaluations, lexico-grammatical categories of overt Judgemental expressions were identified first. Besides, as implicitly structured items are commonly used in political discourse, certain implicit Judgemental realisations were also detected, including metaphors and invoked judgements. Apart from these Judgemental expressions, Engagement resources were also analyzed in order to reveal how party leaders in Turkish Parliament express their evaluations dialogically. Findings of the study indicated certain structural categories for evaluative language within the examined party group speeches. There were also differences among leaders` evaluative expressions in their self-versus-other-based evaluations specifically. The analysis of linguistic resources showing Engagement has also indicated that leaders employ some linguistic devices more. It was realized that as the opposition parties` leaders do not have the same political power as the ruling party leader, they generally tend to use ‘dialogic expansion resources’ in their negative criticisms and share the responsibility of their propositions with their listeners. In their self evaluation processes, on the other hand, it was observed that they employ ‘dialogic contraction’ resources and express their subjectivity more by getting the responsibility of their evaluations. On the contrary, it came out that the ruling party leader prefers dialogic contraction resources more both in his ‘self-evaluations’ and ‘other-evaluations’. All these findings have great importance in demonstrating the influence of leaders` political power and ideological stance on their rhetorical strategies through which they make evaluations and construct reality.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectAppraisal theorytr_TR
dc.subjectTurkish political discourse
dc.subjectEvaluative language
dc.subjectInterpersonal meaning
dc.subjectImplicit language
dc.subjectExplicit language
dc.subjectDialogic approach
dc.subjectJudgement
dc.subjectEngagement
dc.subjectConstruction of Reality
dc.titleEvaluation and Construction of Political Reality in the Speeches of Turkish Political Party Leaders: ‘Judgement’ and ‘Engagement’ Analysistr_TR
dc.title.alternativeTürk Liderlerin Parti Grup Konuşmalarında Değerlendirme ve Gerçekliğin Kurgulanışı: ‘Yargılama’ ve ‘Konumlanma’ İfadelerinin Çözümlenmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Değerlendirme Kuramı`ndan (Appraisal Theory) yola çıkılarak, Türkçe politik parti grup konuşmalarında kullanılan Yargılama (Judgement) ve Konumlanma (Engagement) stratejilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Siyasi parti liderlerinin değerlendirme ifadelerinde kullandıkları dilsel stratejiler konuşmalarındaki gerçekliğin kurgulanış ve aktarılış yollarını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Türk siyasi hayatında çok büyük kırılma noktalarını oluşturan önemli politik olayların yaşandığı 8 Kasım 2013 - 25 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılmış ve ilgili partilerin internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmış olan ‘57’ parti grup konuşması çalışmanın derlemini oluşturmuştur. Bu bağlamda konuşmaların yapıldığı tarihlerde parti genel başkanları olarak görev yapan Recep Tayyip Erdoğan (AKP), Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), Devlet Bahçeli (MHP) ve Selahattin Demirtaş`ın (BDP) haftalık parti grup konuşmaları çözümlenmiştir. Aynı konuları incelemek ve parti liderleri arasında eşitliği sağlamak adına seçilen konuşmalardan 10 söylem alanı belirlenmiştir. Bunlar ‘Gezi olayları’, ‘ekonomi’, ‘demokrasi’, ‘yargı’, ‘yolsuzluk’, ‘terör ve Kürt sorunu’, ‘Orta Doğu’, ‘30 Mart yerel seçimleri’, ‘eğitim’ ve ‘din’ alanlarından oluşmaktadır. Liderlerin yargılarında kullandıkları dilsel araçlar incelenerek, ilk olarak, açık şekilde ifade edilen Yargılamaların sözcüksel-dilbilgisel kategorileri belirlenmiştir. Ayrıca politik söylemde örtük ifadeler de çok yaygın kullanıldığı için, eğretileme (metaphor) ve ilişkilendirilmişlikler (invoked Judgement) aracılığıyla yargılama ifade eden yapılar da belirlenmiştir. Yargılama ifadeleri dışında, Türk Parlamentosu`ndaki parti liderlerinin değerlendirmelerini ‘söyleşimsel’ (dialogic) olarak nasıl ifade ettiklerini göstermek için Konumlanma bildiren dilsel yapılar da çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları incelenen parti grup konuşmalarında değerlendirme dili için belli yapısal kategoriler bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca parti liderlerinin ‘öz değerlendirme’ (self-evaluation) ve ‘diğerini değerlendirme’ (other-evaluation) süreçlerinde kullandıkları ifadelerde de farklılıklar bulunduğu gözlemlenmiştir. Konumlanma gösteren dilsel yapıların çözümlenmesinde de liderlerin bir takım dilsel yapıları daha ön planda kullandıkları ortaya çıkmıştır. Muhalefet partilerinin liderlerinin iktidar partisi lideri ile aynı politik güce sahip olmadıkları için olumsuz eleştirilerinde daha çok ‘söyleşimsel açılım’ (dialogic expansion) gösteren dilsel yapıları tercih ettikleri, ve bu şekilde önermelerinin sorumluluğunu dinleyicileriyle paylaştıları görülmüştür. Bu liderlerin öz değerlendirme süreçlerinde ise daha çok ‘söyleşimsel daralma’ (dialogic contraction) ifadelerini kullandıkları ve değerlendirmelerinin sorumluluğunu alarak öznelliklerini daha çok ifade ettikleri gözlemlenmiştir. İktidar partisi liderinin ise hem ‘öz değerlendirme’ hem de ‘diğerini değerlendirme’ süreçlerinde söyleşimsel daralma ifadelerini daha çok tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Tüm bu sonuçlar liderlerin politik güç durumlarının ve ideolojik duruşlarının, dilsel değerlendirme ve gerçekliğin kurgulanması süreçlerinde kullandıkları retorik stratejilerine etkisini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dilbilimitr_TR
dc.contributor.authorID178235tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record