• Azericede Evidensiyel Kategorisi 

   Özbaykal, Canan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   ÖZBAYKAL, Canan. Category of Evidentiality in Azerbaijani, Master Thesis, Ankara, 2019. Evidentiality is a grammatical category which is informs source of knowledge in a sentence expressed by speaker. The source of knowledge ...
  • Kırgızcada Zarf-fiiller 

   Kara, Abdullah (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02-04)
   KARA, Abdullah,This thesis is a descriptive study discussing the converbs in Kirghiz syntactictypological synchronically. Converbs, are marked by certain morphemes, syntactically connected to a main clause as a subordinate ...
  • Özbekçede Cümle Bağlayıcıları 

   Tuğlacı, Gülşah (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-02-11)
   Cümleleri farklı şekillerde ve çeşitli anlam ilgileri kurarak birbirine bağlayan dilbilgisel unsurlara cümle bağlayıcıları denir. Cümle bağlayıcıları ek, enklitik ya da kelime şeklinde bulunabilir. Bağımsız cümleleri ...
  • Croft’un İki Boyutlu Geometrik Analizine Göre Türkçe Fiillerde Leksikal Aspekt 

   Cezayirli, Hilal (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-02)
   The verb, which is the most important element of the sentence, contains important syntactic and semantic categories such as time, aspect, tense and person. One of the categories among these, the aspect, has two different ...
  • Türkiye Türkçesinde Türetkenlik: Eşzamanlı Bir Değerlendirme 

   Ay, Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-03)
   This study examined the morphological productivity processes in Turkish. The purposee of this work was to illustrate these processes through a corpus formed on the basis of the synchroneity principle which has given various ...
  • Türkmen Diyalektolojisi: Aşkabat Şehir Ağzı 

   Kaya, Merve Nur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Until the period of the Union of Soviet Socialist Republics, there were not many dialectological studies of the Turkmen language, which belongs to the Oghuz group of the Turkic languages. Thanks to the opportunities available ...
  • Gagauzların Dil Durumu Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme 

   Dilektaşlı, Cemre (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-30)
   In this study, the causes of endangered languages and the sociolinguistic concepts related to this subject are explained in terms of Gagauz language which is one of the endangered Turkic languages. The evaluations of ...
  • Ali ve Nino, Romeo ve Juliet Yapıtlarında Karşıtlıkların Başkarakterler Üzerinde Yarattığı Ruhsal Yıkım, 

   Yıldız, Görkem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Contrary themes or situations are used in the literatures of all languages in order to support and strengthen the plot and to make the reflected aesthetic atmosphere evident. Facts that are brought together to create a ...