Now showing items 1-10 of 1

  görünüş (1)
  kılınış (1)
  nitelenen öğe (1)
  sıfat-fiil (1)
  sıfat-fiil yan cümlesi (1)
  sıfat-fiil yapıları (1)
  tümce (1)
  zaman (1)
  özerk niteleme (1)
  özne (1)