Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Hüseyin
dc.contributor.authorYetkin, Ramazan
dc.date.accessioned2017-08-11T09:38:17Z
dc.date.available2017-08-11T09:38:17Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3909
dc.description.abstractThe study was conducted in order to reveal pre-service English teachers’ conceptions of assessments regarding improvement, school accountability, student accountability and irrelevance as well as relations between different conceptions purposes. It also aimed to examine how participants’ conceptions of assessment differs in relations to their differences of gender, years of learning English, age, grade point average and grade levels. 204 pre-service English teachers participated in the study. The data were collected using Teachers’ Conceptions of Assessment Abridged Inventory (TCoA-IIIA) which is in 6 points Likert scale format ranging from strongly disagree to strongly agree. The obtained quantitative data were analyzed by Statistical Package for Social Sciences (SPSS 23) program. Descriptive statistics indicated that improvement conception had the highest value among all and participants were moderately agreed that assessment is used for improvement purposes. On the contrary, conceptions of irrelevance were unearthed as having the lowest value and agreement level of all. Then, Pearson product-moment correlation coefficient was used to investigate relations between conception levels. Correlation results indicated that improvement, school accountability and student accountability conceptions were positively and strongly correlated with each other. On the other hand, there was a negative correlation between improvement and irrelevance conceptions were found out. A multivariate test of variance (MANOVA) was utilized to examine any effects of individual differences on participants’ conceptions of assessment. Multivariate test results indicated that even if there were differences in descriptive results for each variable, grade level is the only independent variables making statistically significant difference on participants’ conceptions of assessment. Then, it was seen that even though grade level made a statistically significant difference among grade levels, results of the Bonferroni adjustment presented no significance difference when the variables considered separately. Finally, descriptive results from each item were further interpreted with reference to previous studies on conception of assessment in the literature. It was deduced that pre-service English teachers will mostly benefit from formative assessment methods even though the tool can range. Providing feedback to their prospective students will be of high priority for conducting assessment. Secondly, it was interpreted that summative assessment would play a key role for accountability. Therefore, pre-service English teachers would use both formative and assessment assessment tools at the same to to serve for different purposes.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectAssessmenttr_TR
dc.subjectConception
dc.subjectConception of assessment
dc.subjectPre-service english teacher
dc.titlePre-Service English Teachers’ Conception of Assessment and Their Future Assessment Practices in A Turkish Contexttr_TR
dc.title.alternativeTürkiye’deki İngilizce Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Algısı Ve Gelecekteki Değerlendirme Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma İngilizce öğretmen adaylarının “Gelişim”, “Okul Sorumluluğu”, “Öğrenci Sorumluluğu”, ve “Önemsizlik” amaçlarına ilişkin değerlendirme algılarını ve farklı algılama düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için yürütülmüştür. Çalışma ayrıca değerlendirme algısının cinsiyet, İngilizce öğrenme yılı, yaş, not ortalaması ve sınıf seviyesi gibi değişkenlere göre nasıl etkilendiğini incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmaya 204 tane İngilizce öğretmen adayı katılmıştır. Veri TCoA- IIIA- Version 3- Abridged isimli kesinlikle katılıyorum ile kesinlikle katılmıyorum arasında altılı Likert ölçeği formatında olan envanter kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen nicel veri SPSS 23 isimli yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir Betimsel istatistik gelişim algısının en büyük değere sahip olduğunu ve katılımcıların kısmen değerlendirmenin gelişim amaçları için kullanımında hemfikir olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, önemsizlik algısının en düşük değere ve hemfikir olma seviyesine sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra, algılama seviyeleri arasındaki ilişkileri araştırmak için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Korelasyon sonuçları gelişim, okul ve öğrenci sorumluluğu algılamalarının pozitif ve güçlü bir şekilde ilintili olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, gelişim ve önemsizlik algılamalarının negatif bir ilişkiye sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Katılımcılarının bireysel farklılıklarının onların değerlendirme algısı üzerindeki etkilerini incelemek için çoklu varyans analizi kullanılmıştır. Çoklu varyans analizi sonuçları, betimsel istatistik sonuçlarının her değişkenin farklılık oluşturduğunu göstermesine rağmen, sınıf seviyelerinin katılımcılarının değerlendirme algılarında manidar bir fark ortaya çıkaran tek bağımsız değişken olduğunu göstermiştir. Daha sonra, sınıf seviyelerinin manidar bir fark ortaya çıkarmasına rağmen, Benferroni adaptasyonundan sonra değişkenlerin ayrı ayrı ele alındığında manidar bir fark ortaya çıkarmadıkları görülmüştür. Son olarak, her maddeden elde edilen betimleyici sonuçlar alandaki değerlendirme algısı üzerine çalışmalara ilişkin olarak yorumlanmıştır. İngilizce öğretmen adaylarının değerlendirme araçları değişse de genellikle biçimlendirici değerlendirme yöntemleri kullanacağı sonucuna varılmıştır. Gelecekteki öğrencilerine geri dönüt sağlama değerlendirme uygulamasının önceliklerinden olacaktır. İkinci olarak, özetleyici değerlendirmenin sorumluluk için çok önemli bir rol oynayacağı değerlendirilmiştir. Bu yüzden, İngilizce Öğretmen adaylarının farkı amaçlar için hem biçimlendirici hem de özetleyici değerlendirme aygıtlarını kullanacakları sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID226782tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record