Recent Submissions

 • Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Bir Araştırma 

  Erkanal-Ötkü, Armağan; Günel, Sevinç; Deniz, Ulaş (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Uluslararası Sempozyumu 24.04.2007- 25.04.2007 bildiri kitabıdır. İnsan figürlerin yer aldığı seramik örnekleri Bademgediği kazılarında ele geçmiş olup ...
 • Avrupa'da Sanat I 

  Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...
 • Avrupa Tarihinde Türk Eli 

  Acun, Ramazan; Küçük, Serhat (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  Tarihi olarak Türkiye, Türk Ülkesi veya Türk Eli değişken bir coğrafyaya ibaret etmiştir. Küçük Asya olarak adlandırılan Anadolu'yu da içeren Sel­çuklu topraklarına 13. yüzyıldan itibaren Venedikliler tarafından Turchia ...
 • Anadolu'daki Güneş Saatleri Kataloğu 

  Tabak, Fügen; Tekinalp, Macit; Eser, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Güneş saatleri yüzyıllar boyunca insanların zamanı belirlemek için kullandığı düzeneklerdir. Güneş saatleri 16. Yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile giderek önemlerini yitirseler de günümüzde eğitim ...
 • Alman Siyasi Tarihi 

  Şahin, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
  Günümüzde Avrupa veya Alman Tarihi ile ilgili Ortaçağ öncesi Türkçe kaynaklar sınırlıdır. Bundan dolayı, Alman Tarihini başlangıçtan günümüze kadar incelerken, aynı zamanda genel hatlarıyla Avrupa Tarihi'de bu eserde ele ...
 • Orhan Pamuk'un Kara Kitap Adlı Romanının Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma 

  Bakuradze, Sandro (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Being the first Turkish Nobel Prize winner in any field, Orhan Pamuk is one among few Turkish writers of worldwide renown. Well known for his exotic prose, use of post-modern literary techniques, love of Istanbul and ...
 • Dişlerle Zamanda Yolculuk 

  Özbek, Metin (Hacettepe Üniversitesi, 2007)
  Dişlerimiz, henüz yürümeye ve konuşmaya başlamadan bebekliğimizde ilk tanıştığımız organımızdır. Önce süt, ardından sürekli diş olarak ömür boyu bize hizmet eden dişlerimize sindirim sistemimizde besinlerin ağızda ilk hazma ...
 • Trabzon Aziz Eugenius Kilisesi 

  Türkaslan, İbrahim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-30)
  TÜRKASLAN, İbrahim. Trabzon Church of St. Eugenius, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. The architectural problems on the monument, dedicated to the patron saint of the city of Trebizond, St. Eugenios, constitute the ...
 • Bir Akademik Dergi Yönetim Sistemi Olarak DergiPark'ın Kullanılabilirlik Değerlendirmesi 

  Ermişoğlu, Deniz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-30)
  The aim of this research in this circumstances is; to test the usability of the author, editor and reviewer modules in the DergiPark platform in terms of effectiveness, efficiency and satisfaction. Effectiveness depends ...
 • Eski Türkçe Tantrik Bir Metin: Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra 

  İSİ, HASAN (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-30)
  In this study, is discussed the Old Uyghur Uṣṇīṣavijayā dhāraṇī, the Sanskrit name is Ārya-sarva-durgati-pariśodhana-Uṣṇīṣavijayānāma-dhāraṇī. Uṣṇīṣa Vijayā Sūtra which means “victorious goddess”, is portrayed by believers ...
 • Ankara'da Çalışan Kadınlarda Kadın ve Annelik Algısının Tezahürleri 

  Öztekin, Mine (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  It is considered that women’s actively participation in business life like men is a positive step in terms of gender equality. However, when we consider the experiences of women’s in their daily lives, it is understood ...
 • Bireysel Silahlanmanın Kadın Cinayetleri Üzerindeki Rolünün Alandaki Uzmanların Görüşleri ile Değerlendirilmesi 

  Pehlevan, Gizem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  According to the official figures in Turkey, the number of femicide cases in 2016, 2017 and 2018 are 301, 350 and 281, respectively (Taştan and Küçüker Yıldız, 2019: 2). Bianet report on male violence reveals that the ...
 • STK'ların Suriyeli Kadınların 'Güçlenmesine' Etkileri: Hatay Örneği 

  Pehlivan, Kevser (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  PEHLİVAN, Kevser. “Effects of NGO's on Consolidation of Syrian Immigrant Women: Hatay Case", Master Thesis, Ankara, 2019. The aim of this study is to examine the effects of Syrian women's attendance in NGO projects ...
 • The Use of Brechtian Devices in Howard Brenton’s Hitler Dances, Magnificence and The Romans in Britain 

  Aygün, Ozan Günay (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-29)
  Bertolt Brecht’s theory of epic theatre was one of the most prominent movements of theatre in the twentieth century. By keeping his plays away from the cathartic effects of Aristotelian drama through certain anti-illusory ...
 • Şiraz Nakkaşhaneleri ve Resimli Şehnameler (1470-1500) 

  Aydın, Derya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The study focuses on the illustrated copies of Shahnameh, one of the most important works of Persian literature that was composed by Firdowsi (d. 411/1020) at the beginning of the 11th century. Among these copies produced ...
 • Kant’ın Hukuk Felsefesinde Kozmopolitizm Düşüncesi Üzerine Bir İnceleme 

  demirgüç bulut, ahu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Cosmopolitanism/world citizenship is an important concept that originated in Ancient Greece but became a basis for many philosophical and political concepts, especially human rights, which became popular in modern philosophy ...
 • TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TÜRETKENLİK: EŞZAMANLI BİR DEĞERLENDİRME 

  Ay, Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-03)
  This study examined the morphological productivity processes in Turkish. The purposee of this work was to illustrate these processes through a corpus formed on the basis of the synchroneity principle which has given various ...
 • Roma Dönemi Konut Mimarisinde Avlu Kullanımı ve Kültürel Kimlik İlişkisi: Ephesos, Priene, Aphrodisias, Kremna, Sia, Zeugma Örnekleri Işığında 

  Aslan, Nadire (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-27)
  Individuals who constitute the society and the ethnic identity to which they feel a sense of belonging are the fundamental elements of that society’s culture. In order to be able to understand the development and cultural ...
 • Türkiye Çoklu Sanat Ortamında Performans 

  Söyler, Mine (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  SOYLER, Mine. The Postmodern Process in Turkey and Performance in Multi-Art Environment, Master Thesis, Ankara, 2019. In this Master thesis, which is carried out within the framework of the Department of Art History, ...
 • Self and Power in the Presidential Life Writing of George H. W. Bush, Bill Clinton, and George W. Bush 

  Doğdu, Meryem Elif (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09)
  This thesis analyzes of three US Presidents’ understandings of self and power as reflected in their life writing. The scope of this thesis is limited to the period between the years 1989-2009, during which George H. W. ...

View more