Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkavak, Namık Kemal
dc.contributor.authorBoyraz, Güliz
dc.date.accessioned2017-10-12T06:52:29Z
dc.date.available2017-10-12T06:52:29Z
dc.date.issued2018-07-25
dc.date.submitted2017-07-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4001
dc.description.abstractThis thesis -named “The Production Problems of Kinetic Typography and Experimental Studies: Animating Yeşilçam Dialogues on the Basis of Typography”- aims to search for the problems of kinetic typography production, examine development processes and form a resource in the national literature to the researchers and practitioners. Bununla birlikte kinetik tipografi üretim sorunlarının araştırılması ve geliştirme süreçlerinin incelenmesidir. Besides, it is also aimed to animate our cultural works of art through new media tools. In part one, the emergence of the term “kinetic typography” is examined starting from Gutenberg era and it is tried to understand the philosophies such as Futurizm, Constructivism, Dadaism etc. which let typography to be perceived as “kinetic” before it really was. In part two, the definition, development and application fields of kinetic typography have been explained. Following it comes the processes through which a practitioner goes in and possible problems of the production of kynetic typography. Some selected national and international works have been examined under the light of informaton coming from national and international literature. In part three, it is given the production processes of kinetic typography applications that include dialogues from three different Yeşilçam movies.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ......................................................................................................... i BİLDİRİM...................................................................................................................... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ............................................. iii TEŞEKKÜR ................................................................................................................. iv ÖZET ............................................................................................................................ v ABSTRACT ................................................................................................................. vi İÇİNDEKİLER ............................................................................................................. vii GÖRÜNTÜLER DİZİNİ ................................................................................................ ix 1.BÖLÜM: TİPOGRAFİ VE HAREKET ........................................................................ 1 1.1. TİPOGRAFİNİN TANIMI .................................................................................... 5 1.1.1. Klasik Dönemde Tipografinin İçeriği ve İşlevi ............................................... 7 1.1.2. Modern Dönemin Tipografiye Getirdiği Açılımlar ve Değişim ...................... 11 1.1.2.1. Fütürizm .............................................................................................. 12 1.1.2.2. Konstrüktivizm ..................................................................................... 19 1.1.2.3. Dadaizm .............................................................................................. 22 1.1.2.4. De Stijl ................................................................................................. 25 1.1.2.5. Yeni Tipografi ...................................................................................... 27 1.1.2.6. Amerika’da Modernizm ........................................................................ 32 1.1.2.7. Tipografik Ekspresyonizm (Figüratif Tipografi) ..................................... 34 1.1.2.8. Uluslararası Tipografik Tarz (İsviçre Tasarımı) .................................... 39 1.2. Hareketli Grafikler ve Tipografi ..................................................................... 44 1.3. Masaüstü Yayıncılık ve Sonrası Gelişmeler ................................................. 52 1.3.1. Postmodern Tipografinin Katkıları ve Olasılıkları ........................................ 56 2. BÖLÜM: KİNETİK TİPOGRAFİ .............................................................................. 61 2.1. Kinetik Tipografinin Tanımı ........................................................................... 63 2.2. Kinetik Tipografinin Gelişimi ......................................................................... 70 2.3. Kinetik Tipografi Uygulama Alanları ............................................................. 85 2.3.1. Film Jenerikleri ........................................................................................... 85 2.3.2. Televizyon Yayıncılığı ................................................................................ 93 2.3.3. Televizyon Reklamcılığı ........................................................................... 103 2.3.4. Kurumsal Logo ve Etkinlik Proje Sunumları.............................................. 110 viii 2.3.5. Kamu Hizmeti Duyuruları ......................................................................... 117 2.3.6. Müzik videosu .......................................................................................... 120 2.3.7. Video Sanatı ............................................................................................ 125 2.4. Kinetik Tipografi Üretim Süreçleri ............................................................... 130 2.4.1. Öykü Panosu (Storyboard) ....................................................................... 131 2.4.2. Kurgu ....................................................................................................... 133 2.4.3. Çerçeve En/Boy Oranı ............................................................................. 135 2.4.4. Hareketlendirme ...................................................................................... 137 2.4.5. Montaj ...................................................................................................... 139 2.5. Kinetik Tipografi Üretiminde Temel Sorunsallar ........................................ 140 2.5.1. Kamera .................................................................................................... 140 2.5.2. Işık ........................................................................................................... 145 2.5.3. Renk ........................................................................................................ 147 2.5.4. Ses .......................................................................................................... 149 2.5.5. Yazı Karakteri .......................................................................................... 151 2.6. Seçilmiş Kinetik Tipografi Uygulamalarının İncelenmesi .......................... 154 3. BÖLÜM: UYGULAMA ÇALIŞMASI ..................................................................... 165 3.1. Neşeli Günler ................................................................................................ 165 3.2. Ah Nerede ..................................................................................................... 170 3.3. Selvi Boylum Al Yazmalım ........................................................................... 177 SONUÇ .................................................................................................................... 184 KAYNAKÇA ............................................................................................................. 186tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectTipografitr_TR
dc.subjectHareketli Grafikler
dc.subjectKinetik Tipografi
dc.subjectGrafik Tasarım
dc.titleKinetik Tipografi Uygulamalarının Üretim Sorunları ve Deneysel Çalışmalar: Yeşilçam Diyaloglarının Tipografik Temelde Canlandırma Yöntemiyle Hareketlendirilmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozet“Kinetik Tipografi Uygulamalarının Üretim Sorunları Ve Deneysel Çalışmalar: Yeşilçam Diyaloglarının Tipografik Temelde Canlandırma Yöntemiyle Haraketlendirilmesi” konu başlıklı tez çalışmasının amacı ulusal literatürde araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterecek bir kaynak oluşturmaktır. Bununla birlikte kinetik tipografi üretim sorunlarının araştırılması ve geliştirme süreçlerinin incelenmesidir. Ayrıca kültürümüze ait eserlerin yeni medya araçlarıyla yeniden canlandırılmasını sağlamaktır. Tezin ilk bölümünde, tipografi tanımının ortaya çıkmasını sağlayan Gutenberg döneminden başlayarak, tipografinin “kinetik” hale gelmeden önce bile hareketli olarak algılanmasını sağlayan Fütürizm, Konstrüktivizm, Dadaizm gibi akımlar incelenmiş ve kinetik tipografinin ortaya çıkışı açıklanmıştır. İkinci bölümde, kinetik tipografi başlığı altında kinetik tipografinin tanımı, gelişimi, uygulama alanları incelendikten sonra kinetik tipografi uygulaması yaparken hangi süreçlerden geçtiği ve ugulama sırasında karşılaşılacak sorunsallar ele alınmıştır. Elde edilen veriler ışığında ulusal ve uluslararası çalışmalar arasından uygun bulunan örnekler incelenmiştir. Üçüncü bölüm, yapılan araştırmalardan yapılan çıkarımlar sonucunda yeşilçam sinemasından seçilen 3 farklı filmdeki diyalogların kinetik tipografi uygulamasındaki yapım aşamalarını içermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.contributor.authorID111196tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record