Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Emine
dc.contributor.authorAsil, Esma
dc.date.accessioned2017-11-09T07:58:26Z
dc.date.available2017-11-09T07:58:26Z
dc.date.issued2017-11-09
dc.date.submitted2017-10-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4049
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to assess and compare body composition, exercise capacity and nutrition status of patients with and without heart failure (HF). The study population consist of 33 HF patients (62,7±9,7 years) and 33 coronary artery patients without HF (62,9±6,3 years). Dietary habits and various anthropometric measurements of the participants were evaluated and nutritional status was assessed and physical activity levels were determined according to the MET score. The obtained data were analyzed by SPSS program. According to the 3-day food consumption record from individuals; the intake of energy, fat, carbohydrate, iron, zinc, and thiamin is lower in participants with HF. In addition, participants with HF had a significantly lower level of meeting energy, protein, thiamine and zinc requirements (p<0,05). According to body fat percentage, more than half of the individuals are in the class considered "unhealthy" (HF: 81,8%, without HF: 63,6%; p>0,05). It was also found that participants with HF had lower grip strength and higher body fat percentage. Nutritional status of participants with HF determined by Controlling Nutritional Status Index (CONUT) and with the increase in New York Heart Association (NYHA) class higher CONUT scores has been found. While 69,7% of the participants with HF have MET score between 0-4, none of the participants with HF has MET score higher than 10. Participants with regular physical activity was low in both groups (with HF:24,2%; without HF 36,4%). In this study; when evaluating the nutritional status of HF patients, it was concluded that the body composition should be utilized and that regular physical activity should be offered in addition to adequate nutrition when the increased fat mass is taken into consideration.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectBeslenme durumu
dc.subjectKalp Yetersizliği
dc.subjectBesin Tüketimi
dc.subjectKoroner Arter Hastalığı
dc.subjectBeslenme
dc.titleKalp Yetersizliği Hastalarında Vücut Kompozisyonu, Egzersiz Kapasitesi ve Beslenme Durumutr_TR
dc.title.alternativeBody Composition, Exercise Capacity and Nutritional Status in Patients With Heart Failureen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetYapılan bu araştırmada, kalp yetersizliği (KY) olan hastalar ile KY olmayan koroner arter hastalarının vücut kompozisyonu, egzersiz kapasitesi ve beslenme durumu değerlendirilip karşılaştırılmıştır. Çalışmaya; 33 KY hastası ile (62,7±9,7 yıl) 33 KY olmayan koroner arter hastası (62,9±6,3 yıl) katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin beslenme alışkanlıkları ve çeşitli antropometrik ölçümleri alınarak beslenme durumu değerlendirilmiş, MET skoruna göre fiziksel aktivite düzeyleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bireylerden alınan 3 günlük besin tüketim kaydına göre; KY olan bireylerde enerji, yağ, karbonhidrat, demir, çinko, tiamin alımının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca KY olan bireylerde enerji, protein, tiamin ve çinko gereksinmesini karşılama durumu da anlamlı şekilde daha düşüktür (p<0,05). Vücut yağ yüzdesine göre bireylerin yarısından fazlası “sağlıksız” kabul edilen sınıf içerisinde yer almaktadır (KY olan: %81,8, KY olmayan: %63,6; p>0,05). Ayrıca KY olan bireylerin el kavrama gücünün daha düşük, vücut yağ yüzdesinin de daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kalp yetersizliği olan bireylerin beslenme durumu Nütrisyonel Durum Kontrolü (CONUT) ile değerlendirildiğinde; NYHA evresinin artışıyla CONUT skorunun da arttığı saptanmıştır. Kalp yetersizliği olan bireylerin %69,7’sinin MET skorunun 0-4 arasında olduğu ve bu bireyler arasında MET skoru >10 olan birey bulunmadığı belirlenmiştir. Düzenli fiziksel aktivite yapma oranı ise her iki grupta da düşüktür (KY olan: %24,2, KY olmayan: %36,4). Bu araştırmada; KY hastalarının beslenme durumunun değerlendirilmesinde vücut bileşiminden yararlanılması ve artmış yağ dokusu göz önüne alındığında hastalara yeterli beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin önerilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.contributor.authorID10169614tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record