Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Abide
dc.contributor.authorÜstün, Koray
dc.date.accessioned2017-12-08T09:04:46Z
dc.date.available2017-12-08T09:04:46Z
dc.date.issued2017-11-28
dc.date.submitted2017-11-03
dc.identifier.citationÜstün, Koray (2017). İkdam Gazetesinde Yazınsal Hareketlilik (1894-1913). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4097
dc.description.abstractThis thesis, titled " Literary Circulation in the İkdam Newspaper (1894-1913)", aimed to reveal the contribution and effect of literary texts published in the İkdam newspaper during the mentioned years on Turkish literature. For this purpose, poems, stories, novels, travels, letters and biographies in the newspaper are evaluated and classified in terms of quality and quantity. The thesis is composed of six chapters, apart from the Introduction, which summarizes Ottoman-Turkish journalism up to İkdam, and the Conclusion section which lists the obtained data. In each chapter, a literary genre was handled, and after giving general information about the appearance of the newspaper samples, the texts were tabled. As a result of the examination, it was determined that the texts published in İkdam newspaper between 1894 and 1913 were not parallel with the prevailing literary in the period, the examples of fiction were popular literature examples, and the biographical texts were used for news and information transfer.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY BİLDİRİM YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ ÖNSÖZ GİRİŞ: OSMANLI-TÜRK BASINININ GELİŞİMİ, İKDAM’A BIRAKILAN MİRASLAR VE ANA HATLARIYLA İKDAM GAZETESİ……...…………………1 1.BÖLÜM :İKDAM’DA YAYIMLANAN ŞİİRLER …….…………………………24 1.1. Sâl-ı Cedîd Şiirleri……………………………………..………………26 1.2. Velâdet-i Hümayûn Şiirleri..………………………….……….……..64 1.3. Cülûs-ı Hümayun Şiirleri….……………………………………...…..91 1.4. Diğer Konular…………………………………………………………124 2. BÖLÜM : İKDAM’DA YAYIMLANAN HİKÂYELER…...….………………...140 2.1. Telif Hikâyeler…………………………………………………………144 2.2. Tercüme Hikâyeler…………………………………………………...159 2.3. İmzasız Hikâyeler……………………………………………………..185 3. BÖLÜM: İKDAM’DA YAYIMLANAN ROMAN TEFRİKALARI……………283 3.1. Telif Romanlar.……...………………………………………………..285 3.2. Tercüme Romanlar………………...………………………………...293 4. BÖLÜM: İKDAM’DA YAYIMLANAN GEZİ YAZILARI………..……………317 4.1. Telif Gezi Yazıları…...……………………………………………..…318 4.2. Tercüme Gezi Yazıları…………...…………………………………..329 5. BÖLÜM: İKDAM’DA YAYIMLANAN MEKTUPLAR……………..…………334 5.1. İmzalı Mektuplar…...…………………………………………………335 5.2. Anonim Mektuplar………………...…………………………………368 6. BÖLÜM: İKDAM’DA YAYIMLANAN BİYOGRAFİLER………….…………378 6.1. İmzalı Biyografiler…....…………………………………………...….380 6.2. Anonim Biyografiler……….……...…………………………………385 SONUÇ………..……………………………………………………………………..406 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………410 EK 1. Tez Çalışması Orijinallik Raporu EK 2. Tez Çalışması Etik Kurul İzin Muafiyeti Formutr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectıı. abdülhamid dönemitr_TR
dc.subjecttürk basını
dc.subjectikdam gazetesi
dc.subjectyazınsal türler
dc.titleİkdam Gazetesinde Yazınsal Hareketlilik (1894-1913)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetİkdam Gazetesinde Yazınsal Hareketlilik (1894-1913) başlığını taşıyan bu tez, belirtilen yıllar arasında İkdam gazetesinde yayımlanan yazınsal metinlerin Türk edebiyatına katkısı ve etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda gazetede yer alan şiir, hikâye, roman, gezi, mektup ve biyografi türündeki metinler nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmiş ve tasnif edilmiştir. İkdam’a değin Osmanlı-Türk gazeteciliğin özetlendiği Giriş ve elde edilen verilerin sıralandığı Sonuç bölümünün dışında tez altı bölümden oluşmaktadır. Her bölümde bir yazınsal tür ele alınmış, türün gazetedeki örneklerinin görünümüne dair genel bir bilgi verilmesinin ardından metinler tablolar halinde tasnif edilmiştir. Yapılan incelemenin sonucunda İkdam gazetesinde 1894-1913 yılları arasında yayımlanan metinlerin, dönemin hâkim edebiyat anlayışı ile paralellik göstermediği, kurmaca tür örneklerinin popüler edebiyat örnekleri olduğu, yaşam odaklı metinlerin ise haber ve bilgi aktarımı amacıyla kaleme aldığı tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID162140tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record