Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkan, İbrahim
dc.contributor.authorEmekci, Hakan
dc.date.accessioned2017-12-21T06:58:54Z
dc.date.available2017-12-21T06:58:54Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-12-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4121
dc.description.abstractCentral Bank's announcements are an important information-gathering tool of financial markets. Announcements are generally published as a text, which in turn is as a data source whose analytical potential has not been fully tapped. Studies have shown that texts can be analyzed as quantitative data and explored as positive or negative polarity and digitalized accordingly as well as gives an overview of opinion determining the attitude (i.e., sense, emotion, opinion). With text mining techniques, extracting the quantitative meanings from the texts is possible. Besides the content of the message being significant, it is also essential that the message is given by whom. Many announcements published as the "collegial" view of the related committee members by central banks. An important question that needs an answer is which author or author group writes what information. This paper seeks to investigate effects of the central bank announcements on the financial market by determining which an author/author group announces the central bank statements and identifying the attitudes of the author/author group. As a result of this measurement, the attitude and tone of the authors/ author groups and the relation of these attitudes and tones to the financial markets will be examined.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.titleComputational Analysis of CBRT’s Policy Statements and Quantifying the Effects on Financial Marketstr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetMerkez Bankası duyuruları, finansal piyasaların önemli bir bilgi toplama aracıdır. Duyurular genellikle metin olarak yayınlanır ve bu metin analitik potansiyeli şimdiye kadar tam olarak belirlenememiş bir veri kaynağıdır. Araştırmalar, metinlerin kantitatif veriler olarak analiz edilebileceğini ve pozitif veya negatif kutupsal olarak incelenerek, metinlerin buna göre sayısallaştırılabileceğini ayrıca da yazarın tutumun belirlenebileceğine (duyu/his, duygu, düşünce gibi) dair genel bir bakış açısı sunulabileceğini göstermiştir. Metin madenciliği teknikleriyle, metinlerden nicel anlamları çıkarmak mümkündür. Mesajın içeriğinin önemli olmasının yanı sıra, mesajın kim tarafından verildiği de önemlidir. Birçok duyuru, merkez bankalarının ilgili komite üyelerinin "kolektif" görüşleri olarak yayınlanmaktadır. Bu konuda cevaplanması gereken önemli sorulardan biri hangi yazarın veya yazar gruplarının hangi bilgileri yazdığıdır. Bu tezin amacı hangi yazar / yazar gruplarının merkez bankası duyurularını hazırladığını belirlemek ve belirlenen bu yazar / yazar grubunun tutumlarını analiz etmek suretiyle merkez bankası duyurularının finansal piyasalar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu analiz sonucunda, yazar / yazar gruplarının tutumu ve tonu ile bu tutum ve tonların finansal piyasalarla ilişkisi incelenecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record