Show simple item record

dc.contributor.advisorTeoman, Özgür
dc.contributor.authorOkur, Fatih
dc.date.accessioned2018-01-03T08:02:33Z
dc.date.available2018-01-03T08:02:33Z
dc.date.issued2017-12-22
dc.date.submitted2017-12-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4140
dc.description.abstractThe question of how monetary policy affects the real economy has been a debate that has been going on for many years in terms of macroeconomics. Nowadays, the impact of monetary policy on aggregate demand is no longer inured. The argument is why prices are not exactly adjusted to the demand. While 30 years ago this debate was unfamiliar with price adjustments, the subject is now the size of the effect of the monetary policy on aggregate demand, and through which channels this effect occurred. Shadow banking term was first used by economist McCulley in a symposium in 2007. Shadow banks increase short-term funds in the money market and use these funds to buy long-term assets. Since shadow banks are not subject to traditional banking regulations, they can not borrow from central banks like traditional banks in an emergency. In addition, shadow bank funds do not have deposits secured by insurance. The purpose of this study is to contribute to the literature by examining the effect of shadow banking on the monetary transmission mechanism. In the analysis made for this purpose, 35 OECD countries and 9 developing countries in total 44 countries were examined. The impact of shadow banking on the monetary transmission mechanism in the study has been studied with dynamic panel data methods (GMM) for a sample covering the 2008-2016 period and 44 countries as previously mentioned. At the end of the analysis, when the shadow banks are taken into account, it is concluded that the effects of the monetary policy on the economic activity are reduced. Keywords: Monetary Policy, Monetary Transmission Mechanism, Shadow Banking, GMMtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.titleGölge Bankacılığın Parasal Aktarım Mekanizması Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetPara politikasının reel ekonomiyi nasıl etkilediği sorusu makro iktisat açısından yıllar boyu süregelen bir tartışma konusu olmuştur. Son 20-30 yıl içinde ise bu tartışmada değişiklik söz konusu olmuştur. Günümüzde para politikasının toplam talebe olan etkisi artık kanıksanmıştır. Tartışılan konu ise fiyatların neden tam anlamıyla talepteki değişime ayarlanmadığıdır. Aksine 30 yıl önce bu tartışma fiyat ayarlanmalarını kanıksamış iken, tartışılan konu para politikasının toplam talep üzerindeki etkisinin büyüklüğü ve bu etkinin hangi kanallar aracılığı ile gerçekleştiğidir. Gölge banka terimi ilk olarak ekonomist McCulley tarafından 2007 yılında düzenlenen bir sempozyumda kullanılmıştır. Gölge bankalar para piyasasındaki kısa dönem fonları artırırlar ve bu fonları uzun dönem vadeli varlıkları satın almak için kullanırlar. Gölge bankalar geleneksel bankacılık düzenlemelerine tabi olmadıkları için acil durumlarda geleneksel banaklar gibi merkez bankalarından borçlanamazlar. Ayrıca gölge bankalar fonları sigorta ile güvence altında olan mevduatlara sahip değildirler. Bu çalışmanın amacı gölge bankacılığın parasal aktarım mekanizması üzerindeki etkisi incelenerek literatüre katkı sunmaktır. Bu amaçla yapılan analizde 35 OECD ülkesi ve 9 gelişmekte olan ülke ile toplamda 44 ülke incelenmiştir. Çalışmada gölge bankacılığın parasal aktarım mekanizması üzerindeki etkisi, 2008-2016 dönemini ve daha önceden belirtildiği gibi 44 ülkeyi kapsayan bir örneklem için dinamik panel veri yöntemleri (GMM) ile incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonunda, gölge bankalar göz önüne alındığında, para politikasının ekonomik faaliyet üzerindeki etkilerinin azaldığını sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Para Politikası, Parasal Aktarım Mekanizması, Gölge Bankacılık, GMMtr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.authorID10174902tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record