Show simple item record

dc.contributor.advisorTalas, Melek Serpil
dc.contributor.authorOtuzoğlu, Münevver
dc.date.accessioned2018-01-05T12:25:31Z
dc.date.available2018-01-05T12:25:31Z
dc.date.issued2017-12-29
dc.date.submitted2017-12-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4145
dc.description.abstractThis study is designed as a methodological research to develop and analyze validity and reliability of “Spiritual Care Need Scale” identifying spiritual care needs of oncology patients. Research took place in Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital Outpatient Chemotherapy Unit during March 2017 – May 2017. Sample is composed of 290 patients being treated at the day outpatient chemotherapy unit for cancer disease and meeting sampling criteria. The data is collected through “Patient Identification Form” and “Spiritual Care Need Scale”. Content and construct validity tests are applied to evaluate the validity of the scale; and internal validity and time invariance tests are applied to evaluate the reliability of the test. Expert opinion is solicited to evaluate the content validity of the scale. Exploratory factor analysis is applied to test the construct validity and consequently 4 sub-dimensions composed of 24 articles are obtained. Sub-dimensions are denominated as “Faith and spiritual activities”, “Peacefulness and security until the end of one’s lifetime”, “Love and support of the intimates” and “Briefing about the health”. Cronbach’s alpha coefficient is calculated to evaluate the internal validity of the scale. Cronbach’s alpha value for “Spiritual Care Need Scale” is calculated as 0,867. Cronbach’s alpha values for the sub-dimensions are calculated as: 0,919 for “Faith and spiritual activities”; 0,921 for “Peacefulness and security until the end of one’s lifetime”; 0,805 for “Love and support of the intimates” and 0,868 for “Briefing about the health”. Test-retest applied for time invariance criterion results in time invariance for both “Spiritual Care Need Scale” and its sub-dimensions. The analyses sets “Spiritual Care Need Scale” as a valid and reliable measurement tool. In accordance with the research results, it is recommended to apply “Spiritual Care Need Scale” to assess the spiritual care needed by oncology patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectManeviyattr_TR
dc.subjectmanevi
dc.subjectmanevi bakım
dc.subjectmanevi gereksinim
dc.subjectdin
dc.subjectdini gereksinim
dc.subjectkanser hastaları
dc.subjectölçek geliştirme
dc.titleOnkoloji Hastalarının Manevi Bakım Gereksinimlerini Belirlemeye Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetBu araştırma, onkoloji hastalarının manevi bakım ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik “Manevi Bakım Gereksinim Ölçeği”nin geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlilik analizlerinin yapılması amacıyla metodolojik bir çalışma olarak dizayn edilmiştir. Araştırma Mart 2017-Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara ili sınırlarında bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan Kemoterapi Ünitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, kanser hastalığı nedeniyle gündüz ayaktan kemoterapi ünitesinde tedavi alan ve örnekleme dahil edilme kriterlerini sağlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Çalışma verilerinin elde edilmesinde “Hasta Tanıtım Formu” ve “Manevi Bakım Gereksinim Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliğini değerlendirmek için kapsam ve yapı geçerliliği, güvenirliliğini değerlendirmek için iç tutarlılık ve zamana göre değişmezlik yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği için alanında uzman kişilerden görüş alınmıştır. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi uygulanan ölçek 24 madde 4 alt boyuttan oluşmuştur. Ölçek alt boyutları, “İnanç ve manevi uygulamalar”, “Yaşamın sonuna kadar huzur ve güven içinde olma”, “Yakınların sevgi ve desteği” ve “Sağlığı konusunda bilgilendirilme” şeklinde adlandırılmıştır. Ölçme aracının iç tutarlılığının değerlendirmek için Cronbach’s alpha (α) katsayısı hesaplanmıştır. Manevi Bakım Gereksinim Ölçeği’nin Cronbach’s alpha değeri 0,867, “İnanç ve manevi uygulamalar” alt boyutu için 0,919, “Yaşamın sonuna kadar huzur ve güven içinde olma” alt boyutu için 0,921, “Yakınların sevgi ve desteği” alt boyutu için 0,805 ve “Sağlığı konusunda bilgilendirilme” alt boyutu için 0,868 olarak hesaplanmıştır. Zamana göre değişmezlik ölçütü için yapılan test tekrar test uygulaması sonucunda Manevi Bakım Gereksinim Ölçeği ve alt boyutlarında zamana bağlı bir değişim görülmemiştir. Yapılan analizler sonucunda “Manevi Bakım Gereksinim Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu kabul edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentCerrahi Hastalıkları Hemşireliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record