Show simple item record

dc.contributor.advisorEfe, Mehmet Önder
dc.contributor.authorKahveci, Gizem
dc.date.accessioned2018-01-16T11:12:39Z
dc.date.available2018-01-16T11:12:39Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-12-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4174
dc.description.abstractIn this study, a new method was developed to support the software project managers of a private local bank in estimating the required functional test effort/duration of the developed software units. This method allows the project manager to predict the required test run effort (hence duration) of a test analyst for an assigned software unit at the initial test stages. On the basis, the test analyst models and measures her personal test process (PTP) as described in Humphrey's Personal Software Process (or PSP) and generate a personal estimation database by analyzing these measurements. For the development and testing of this method, real data from the bank's software development projects were used. The feasibility and sensitivity of the developed method were evaluated by comparing the estimations made at the earlier stages of the test process with the actual values of test effort. It has been found that if certain parameters related to environment and application remain stable, prediction errors do not exceed 12% band, and in most cases much smaller.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTest süresi tahmini, Test eforu tahmini, Proxy-tabanlı tahmin, Kişisel test süreci, Bankacılık yazılım uygulamalarıtr_TR
dc.titleBankacılık Alanında Kişisel Yazılım Test Eforunu Tahmin Etmek İçin Proxy Tabanlı Bir Metot Ve Vaka Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada özel bir bankanın yazılım proje yöneticilerine yönelik olarak, kodlama ve birim testleri tamamlanan yazılım birimlerinin fonksiyonel testleri için gerekecek test süresi/eforunu tahmin ederlerken kullanabilecekleri özgün bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yöntem ile, bir test analistine atanan her bir yazılım birimi için gerekecek test çalıştırma kişisel eforunun (dolayısıyla süresini) test sürecinin ön safhalarında iken doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi sağlanmıştır. Geliştirilen yöntemin temelinde, test analistinin kendi kişisel test sürecini Humphrey’in Kişisel Yazılım Süreci’nde (Personal Software Process - PSP) tanımlandığı gibi modelleyerek ölçümlemesi ve bu ölçümlerin analizi suretiyle kişisel tahmin veritabanını oluşturması bulunmaktadır. Bu yöntemin geliştirme ve sınama çalışmaları için bankanın yazılım uygulamalarından elde edilen gerçek veriler kullanılmıştır. Geliştirilen yöntemin çalışabilirliği ve hassasiyeti test sürecinin ön safhalarında yapılan tahminler ile gerçekleşen efor/süre değerleri karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilmiştir. Ortam ve uygulama ile ilgili belli parametrelerin aynı kalması durumunda tahmin hatalarının %12 bandını aşmadığı, çoğunlukla çok daha küçük olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID10176413tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record