• Animal Metaphors in Persian and Turkish Roverbs: a Cognitive Linguistic Study 

      Pourhossein, Shahrooz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Bilişsel Dilbilim insan zihninin yapısının metaforik olduğunu ileri sürmektedir.Diğer bir deyişle, insanlar soyut kavramları daha somut kavramlarçerçevesinde kavramsallaştırmaktadırlar. Böylece, bize en yakın somut alanolan ...