Now showing items 1-7 of 1

  alternatif yakıt kullanımı (1)
  atıklardan kaynaklanan emisyonların hesaplanması (1)
  iklim değişikliği (1)
  ipcc kılavuzu (1)
  ippc hesaplama yöntemleri (1)
  sera gazı emisyonları (1)
  çimento üretimi kaynaklı emisyonlar (1)