• Kuantum Fiziği 

   Apaydın, Fevzi (Hacettepe Üniversitesi, 2004)
   Kuantum Fiziği adını taşıyan bu kitap, 1991 yılından bu yana H.Ü. Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine üçüncü yıllarının birinci döneminde aynı adla verdiğim Lisans dersi için değişik yıllarda hazırladığım ve öğrenciye ...
  • Düzenli ve Güvenli Çalışma El Kitabı 

   İnan, Demir (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
   Bu el kitabı Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nde çalışma düzenini tanıtmak ve güvenli çalışma koşullarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. Yapılacak bir deneysel çalışmada, güvenli çalışma ortamı aşağıdaki ...
  • Fizik 1 

   İnan, Demir (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
   Temel bilimlerin iyi anlaşılıp uygulamada kullanılabilmesi sonucu insanlık bugünkü uygarlık düzeyine erişmiştir. Bu düzeye erişilmede, temel bilimlerin önemini anlayıp bu konulara eğilmiş toplumlar, öncü olmuşlardır. Ülkemiz ...
  • PULS ve FT NMR Spektroskopisinin Temelleri 

   Tabak, Fügen (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
   İlk olarak 1945 yılında gözlenen Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) özellikle 1970'li yıllardan sonra çok büyük bir gelişme gösterdi. Bunun nedeni bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve süperiletken magnetlerin Yapımının ...
  • Temel Fizik Deneyleri Laboratuvar Kitabı 

   Sungur, Rıza (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
   Bu ders kitabı, Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Fakültelerinin birinci sınıf öğrencilerine önceki yıllarda verilen fizik laboratuvarı derslerinin birikimi ile hazırlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Yayınları arasında ...
  • Güneş Saatleri 

   Tabak, Fügen (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   İnsanlar yüzyılllar boyunca zamanı saptamak için güneş saatlerinden faydalanmıştır. Güneş saatleri, 16. yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile gitgide önemlerini kaybetseler de günümüzde eğitim, ...
  • Çözümlü Doğru Akım ve Elektromanyetizma Problemleri 

   Korkmaz, Mustafa; Polat, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2013)
   Üniversitelerin lisans ve mühendislik bölümlerinde lisans düzeyinde Sjfcuîuian ve bilimsel/teknolojik gelişmelere kaynaklık eden bilgilerin veril­iş: en önemli derslerden biri de elektrik ve manyetizma dersidir. Ancak bu ...
  • Çözümlü Elektrostatik Problemleri 

   Korkmaz, Mustafa; Polat, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
   "Elektrik ve Manyetizma" ve "Elektromanyetik Teori" dersleri, üniversitelerin fen ve mühendislik fakültelerinde lisans düzeyinde okutulan bilimsel ve tek­nolojik gelişmelere kaynaklık eden temel bilgilerin verildiği en ...
  • Fizik Laboratuvarına Giriş ve Temel Fizik Deneyleri 

   Cankurtaran, Mehmet (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2018)
   Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünde Fizik dersleri ve Fizik Laboratuvarları, öğrencilerin derslerde kuramsal olarak öğrendikleri kavramların ve çeşitli fiziksel olayların, laboratuvarda ...
  • Introduction to Physics Laboratory and Basic Physics Experiment 

   Babayiğit Cinali, Meltem; Cankurtaran, Mehmet (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2022)
   This textbook has been prepared in accordance with the contents of the Physics Laboratory I and Physics Laboratory II courses given to first year bachelor students at Hacettepe University Faculty of Engineering Physics ...