Güncel Gönderiler

 • Fizik Laboratuvarına Giriş ve Temel Fizik Deneyleri 

  Cankurtaran, Mehmet (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2018)
  Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünde Fizik dersleri ve Fizik Laboratuvarları, öğrencilerin derslerde kuramsal olarak öğrendikleri kavramların ve çeşitli fiziksel olayların, laboratuvarda ...
 • Kuantum Fiziği 

  Apaydın, Fevzi (Hacettepe Üniversitesi, 2004)
  Kuantum Fiziği adını taşıyan bu kitap, 1991 yılından bu yana H.Ü. Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine üçüncü yıllarının birinci döneminde aynı adla verdiğim Lisans dersi için değişik yıllarda hazırladığım ve öğrenciye ...
 • Düzenli ve Güvenli Çalışma El Kitabı 

  İnan, Demir (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Bu el kitabı Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nde çalışma düzenini tanıtmak ve güvenli çalışma koşullarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. Yapılacak bir deneysel çalışmada, güvenli çalışma ortamı aşağıdaki ...
 • Çözümlü Doğru Akım ve Elektromanyetizma Problemleri 

  Korkmaz, Mustafa; Polat, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2013)
  Üniversitelerin lisans ve mühendislik bölümlerinde lisans düzeyinde Sjfcuîuian ve bilimsel/teknolojik gelişmelere kaynaklık eden bilgilerin veril­iş: en önemli derslerden biri de elektrik ve manyetizma dersidir. Ancak bu ...
 • Temel Fizik Deneyleri Laboratuvar Kitabı 

  Sungur, Rıza (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  Bu ders kitabı, Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Fakültelerinin birinci sınıf öğrencilerine önceki yıllarda verilen fizik laboratuvarı derslerinin birikimi ile hazırlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Yayınları arasında ...
 • PULS ve FT NMR Spektroskopisinin Temelleri 

  Tabak, Fügen (Hacettepe Üniversitesi, 2009)
  İlk olarak 1945 yılında gözlenen Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) özellikle 1970'li yıllardan sonra çok büyük bir gelişme gösterdi. Bunun nedeni bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve süperiletken magnetlerin Yapımının ...
 • Güneş Saatleri 

  Tabak, Fügen (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  İnsanlar yüzyılllar boyunca zamanı saptamak için güneş saatlerinden faydalanmıştır. Güneş saatleri, 16. yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile gitgide önemlerini kaybetseler de günümüzde eğitim, ...
 • Fizik 1 

  İnan, Demir (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
  Temel bilimlerin iyi anlaşılıp uygulamada kullanılabilmesi sonucu insanlık bugünkü uygarlık düzeyine erişmiştir. Bu düzeye erişilmede, temel bilimlerin önemini anlayıp bu konulara eğilmiş toplumlar, öncü olmuşlardır. Ülkemiz ...
 • Çözümlü Elektrostatik Problemleri 

  Korkmaz, Mustafa; Polat, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
  "Elektrik ve Manyetizma" ve "Elektromanyetik Teori" dersleri, üniversitelerin fen ve mühendislik fakültelerinde lisans düzeyinde okutulan bilimsel ve tek­nolojik gelişmelere kaynaklık eden temel bilgilerin verildiği en ...