Show simple item record

dc.contributor.advisorEmrali, Refa
dc.contributor.authorKılınç, Aydan
dc.date.accessioned2018-02-15T13:47:53Z
dc.date.available2018-02-15T13:47:53Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4318
dc.description.abstractThe report entitled “Gender Status in Postfeminist Art” aims at questioning the relationship between the concepts of status and gender, and the content of the concept of role shaped by this relationship, and analysing the works that have come to the foreground in artistic platforms within the context of identity and gender roles. It is observed that low and high status positionings, which are created by the concept of status that develops in accordance with gender roles in the social system, have great influence on gender. However, the concept of gender, which has started to be questioned owing to the feminist movement that came to the foreground from the mid-19th century onwards, has given the message that it is necessary to reconsider gender roles, which have become clichés in the cultural background, with the support from different activities and artistic works, and constituted the base for gender roles that will be expanded by the individualistic point of view emphasised by postmodern theories that have become widespread in the late 20th century. Hence, the masculine culture that has situated the female to a lower status than the male throughout the ages is questioned through a deconstruction of female identity by a postmodern approach. Within the context of psychoanalytic theories endorsed especially by postmodern feminism, the reasons underlying identity formation that are necessary for the analysis of gender roles are analysed by interpreting them with artistic works. Thus, the female’s purification from gender roles attributed to her by society will be possible through her own subjective experience and self-awareness, and this condition will bring about a fairer status to the female in society.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectStatü
dc.subjectCinsiyet rolleri
dc.subjectKimlik
dc.titlePostfeminist Sanatta Cinsiyet Statüsütr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozet“Postfeminist Sanatta Cinsiyet Statüsü” başlıklı raporda, statü ve cinsiyet kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisi ve bu ilişkinin biçimlendirdiği rol kavramının içeriği sorgulanırken, sanatsal platformda gündeme gelen çalışmaların kimlik ve cinsiyet rolleri bağlamında irdelenmesi amaçlanmıştır. Toplumsal sistemde cinsiyet rolleriyle bağlantılı olarak gelişen statü olgusunun yarattığı alçak ve yüksek statü konumlamalarının toplumsal cinsiyet üzerinde önemli bir yere sahip olduğu gözlemlenir. Ancak 19. yüzyılın ortalarından itibaren gündeme gelen feminizm hareketiyle birlikte sorgulanmaya başlayan cinsiyet kavramı, çeşitli aktiviteler ve sanatsal çalışmalarla desteklenerek, kültürel fonda klişeleşmiş cinsiyet rolleri üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiğinin mesajını vermiş ve 20. yüzyılın sonlarında yaygınlaşmaya başlayan postmodern kuramların üzerinde durduğu bireyselci bakış açısıyla birlikte sınırları genişletilecek olan cinsiyet rollerinin altyapısını oluşturmuştur. Dolayısıyla, çağlar boyunca kadını erkekten daha alçak bir statüye yerleştiren eril kültür, postmodern sanat anlayışı içerisinde kadın kimliğini yapısöküme uğratarak yeniden sorgulanır. Özellikle postmodern feminizmin üzerinde durduğu psikanalitik teoriler kapsamında, cinsiyet rollerinin çözümlenmesi için gerekli olan kimlik oluşumunun altında yatan nedenler sanatsal çalışmalarla yorumlanarak açıklanmıştır. Böylece, kadının toplumun kendisine atfetmiş olduğu cinsiyet rollerinden arınması, kendi öznel deneyimleri ve benlik farkındalığıyla mümkün olacak ve bu durum toplumda kadın için daha adil bir statü yapılanmasını da beraberinde getirecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.contributor.authorID10177403tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record