Show simple item record

dc.contributor.advisorEmrali, Refa
dc.contributor.authorSevinç, Mustafa
dc.date.accessioned2018-02-15T13:50:54Z
dc.date.available2018-02-15T13:50:54Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-12
dc.identifier.citationSevinç, Mustafa. (2018). Çağdaş Sanatta Varoluş Durumu, Ankara: Hacettepe Üniversitesitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4319
dc.description.abstractSEVİNÇ, Mustafa . The Issue Of Existence In Contemporary Art. The Report On The Study Of Proficient Work In Art, ANKARA 2018 Applied and theoretical research study named ‘’ The issue of existence in contemporary art’’ go by contemporary art and practice and philosophical perspectives. In the research, philosophical approaches refering to conciousness, body and the various strings of the Earth’s axis, the interaction of art object and how it refers to the external existence are mentioned. The area of investigation is grounded on the co-existence of real time changes in the status of the agent and the way in which the art is expressed. The changes in the position of agent show the frame of relations and make a reference to the different types of esistentialism. The dialouges between God/ agent and agent/objects refer to the facilities of naration that belong to existentalism. Besides the agent’s dissolving the notions such as ego and self, the fact that perceptibility loss of the agent in the framework of sustained relations brings about new historical and spatial perceiving patterns. Under circumstances of the event and occurence, and agent-based discourse exceeding manner of existance breaks the straight timeline of the history and moves the spatial perception to an area of change and transformation where there is no stability. This period makes a reference to temporal and spatial patterns. In this research, to comprehend the existence concept and contemporary existence, they were all investigated in a historical time. When it is considered that art provides a basic domain to specialization process, we can easily say that the change in it’s type of expression sheds light on the whole process.In this context, another accentuated purpose is the analysis of theoretical thinking leading to form language, the interactions and the similarities among the examplary works. In the first section of this search, existential statement was anaylzed to reveal the relations with formal approaches from the point of view of existentialist and Deleuze. In the second section of the first part; The relation of art and existence was discussed over the text of Heidegger and Sartre. In the second part, the formal language of art was tried to be questioned with the theoretical structures taking place in the first part. In this vi research, to comprehend the existence concept and contemporary existence, they were all investigated in a historical time. In this part, lastly, existence statement was discussed thoroughly within the concept of examples given in contemporary art environment. In the third part of study, works proceeding in the line of problem of existance, under the circumstances of motion, occurence and temporariness and works, narrative language of which is annotated on have been investigated in the light of theoretical reflections, in the scope of the study put forward.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………….……………….…….ii ÖZET ………………………………………………………..…………….…….………..……iii ABSTRACT ………………………………...…………………………………….………..…iv İÇİNDEKİLER..........................…………………………………………….………….v GÖRSELLER DİZİNİ…………………………………..…………………...………..vi 1.BÖLÜM ……………………………………………………………...………………1 VAROLUŞTAN OLUŞA, BUHARLAŞAN VAROLUŞ SÖYLEMİNİN SÜREGELEN GÜNCELLİĞİ ………………………………………………………..1 1.1. Varoluşa Dair……………………………………………………………………….1 1.2. Varoluşsal Aksların Kaybı, Öznenin Yeni Statüsü ………………………….……12 2. BÖLÜM : ………….………………………...…………………………………..….25 VAROLUŞA AİT DEĞİŞİMİN ANALOJİSİ OLARAK ÇAĞDAŞ SANAT PRATİĞİ………………………………………………………………………………25 2.1. Varoluşa Harici Bir Gerçekleşme Alanı Olarak Sanat Eseri………………………25 2.2. Değişen Bakış Açıları, Dönüşen Form………………………………….…………34 2.3. Çağdaş Varoluşun Biçimselleşen Anlatıları………………………………....…….58 2.3.a Çağdaş Sanat Ortamında Varoluşsal bir gezinti; Yolda-oluş…….……….58 2.3.b Varoluşta İçin Dışa Evrimi; Yurt, Ev, Beden Ve Sonrası………………..72 2.3.c Oluşun İmkanlarında Varoluşsal Kondisyon……………………………..85 3. BÖLÜM: …………………………………………………………………………..96 3.1. Uygulamalar……………………………………………………………….……...96 SONUÇ ………………………………………………………………………………127 KAYNAKÇA…………………………………………..……………………………..129tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsanattr_TR
dc.subjectvaroluş
dc.subjectoluş
dc.subjectolay
dc.subjectözne
dc.titleÇağdaş Sanatta Varoluş Durumutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSEVİNÇ, Mustafa. Çağdaş Sanatta Varoluş Durumu. Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, ANKARA, 2018. “Çağdaş Sanatta Varoluş Durumu” adlı uygulamalı ve kuramsal araştırma çalışması; varoluş sorusu altında güncel sanat pratiği ile felsefi bakış açılarının etkileşimlerinden hareket eder. Araştırmada; bilinç, beden ve dünya aksındaki farklı dizilimlere işaret eden felsefi yaklaşımlarla, sanat nesnesinin etkileşimine ve sanat nesnesinin nasıl bir harici varoluş alanına işaret ettiğine değinilmiştir. Soruşturma alanı; öznenin statüsündeki ve sanatın ifade biçimlerindeki eş manzaralı değişimlerin birlikteliği üzerine temellenir. Öznenin statüsündeki değişimler onun hangi ilişkiler çerçevesinde belirlendiğini ortaya koyar ve farklı tipteki varoluş durumlarına gönderimde bulunur. Tanrı/özne, Özne/nesne diyalogları varoluşa ait anlatı olanaklarına işaret eder. Öznenin süregelen ilişkiler çerçevesinde algılanabilirliğini kaybetmesi, ben, kendilik gibi durumları çözündürürken, tarihsel ve mekânsal yeni algılama modellerini de beraberinde getirir. Olayın ve oluşun koşullarında özneden temel alan söylemleri aşan bir varoluş tarzı tarihin düz çizgiselliğini bozarak, mekânsal algıyı da sabitliklerin olmadığı değişimin, dönüşümün alanına taşır. Bu süreç varoluşta yeni zaman, mekân modellerine gönderimde bulunur. Çalışmada bu süreç oluş kavramıyla beraber, çağdaş varoluş ve çağdaş sanat durumunu kavrayabilmek için tarihsel akış içinde araştırılmıştır. Sanatın öznelleşme sürecine temel bir alan sağladığı düşünüldüğünde, onun ifade biçimindeki değişimin tüm varoluş sürecine ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda çalışmada üstlenilen diğer bir amaç, konu kapsamında ortaya konan kuramsal düşüncelerin kavramlardan biçim diline yönelmeleri ve bu kapsamda örnek verilen eserlerin biçimsellikleri arasındaki etkileşimlerin ve benzerliklerin analizidir. Araştırmanın ilk bölümünde; Varoluşçu ve Deleuze’cü bakış açılarında varoluşsal durum, sanatın formel yaklaşımlarıyla kurdukları ilişkileri ortaya koymak adına incelenmiştir. İkinci bölümün ilk kısmında sanat/varoluş ilişkisi Heidegger ve Sartre’ın iv metinleri üzerinden tartışılmış, bölümün ikinci kısmında sanatın formel dili birinci bölümde yer alan kuramsal yapılarla sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde son olarak çağdaş sanat ortamında varoluşsal durum verilen örnekler kapsamında genişletilerek tartışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, varoluş problematiği çizgisinde devinimin, oluşun, geçiciliğin koşullarında ilerleyen anlatım dilinin açımlandığı eserler, çalışma kapsamında genel olarak ortaya konan kuramsal düşünceler ışığında incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.contributor.authorID108774tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record