Show simple item record

dc.contributor.advisorErol, Burçin
dc.contributor.authorBelenli, Ali
dc.date.accessioned2018-02-26T12:24:39Z
dc.date.available2018-02-26T12:24:39Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-16
dc.identifier.citationBelenli, Ali. Orta İngilizce Romanslarında Doğuluların ve Doğu'nun Şarkiyatçı Temsili. Doktora Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4356
dc.description.abstractThe aim of this dissertation is to present the identity creation process of the West through the non-Arthurian Middle English romances of the Middle Ages in line with Edward Said’s theory of Orientalism. In the Middle Ages, the English non-Arthurian romances create a binary opposition by othering the East. The Middle English romances represent the East as exotic and through these representations that they create binary oppositions. Furthermore, both positive and negative connotations of the word exotic are represented in the romances. Physiognomy, location and culture are the criteria used by the West to assess the East as exotic, in accordance with Orientalism. The Western cultural sphere as it was adjacent to the Eastern cultural sphere, used this close existence to identify itself by defining the East. In the romances the reflection of the East as the enemy, the religious other usually combined with the depiction of the Crusades. However, the polytheistic representation of Islam, and eliminating the individuality of the East by reducing it to masses are also depicted in the romances from an Orientalist persepective. Furthermore, the theme of conversion, either rejected or accepted is also employed in the romances to depict the cultural dichotomies and imply an assumed cultural superiority of the West. The rejection of the Saracen offer to protect Christian faith or the worthy, chivalric Saracen accepting to convert into Christianity are depicted in the romances to impose the superiority of the Christianity. Hence, the Orientalist representation shows the East as the other and shows that only the chivalric or heroic Saracen, according to the Western values, can be assimilated and converted. In the context of Orientalism, the West narrated a negative image of the East to create its own identity, and saw the East as a place to conquer or as a colony, and this dissertation studies the reflection of these attitudes in the romance tradition.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY..........................................................................................................i BİLDİRİM.......................................................................................................................ii YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI.................................iii ETİK BEYAN.................................................................................................................iv DEDICATON...................................................................................................................v ACKNOWLEDGEMENTS...........................................................................................vi ÖZET.............................................................................................................................viii ABSTRACT....................................................................................................................ix TABLE OF CONTENTS................................................................................................x INTRODUCTION...........................................................................................................1 CHAPTER I: EXOTIC REPRESENTATION OF THE EAST AND THE SARACENS....................................................................................................................22 CHAPTER II - THE REPRESENTATION OF THE EAST AS THE CULTURAL, RELIGIOUS OTHER, THE ENEMY.........................................................................63 CONCLUSION..............................................................................................................99 WORKS CITED..........................................................................................................106 APPENDIX I: ORIGINALITY REPORTS..............................................................114 APPENDIX II: ETHICS BOARD WAIVER FORMS............................................116tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectOrta İngilizce romansları, Şarkiyatçılık, Edward Said,Doğu-Batıtr_TR
dc.titleOrientalist Representation of the Saracens and the East in Middle English Romancestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı Edward Said’in Şarkiyatçılık teorisi çerçevesinde Batı’nın kimlik yaratma sürecini Orta Çağ Kral Arthur geleneğine bağlı olmayan romanslarında sunmaktır. Orta Çağ’da, Kral Arthur geleneği dışındaki İngilizce romanslar Doğu’yu ötekileştirerek ikili karşıtlık yaratırlar. Orta İngilizce romansları Doğu’yu egzotik olarak temsil eder ve bu temsiller aracılığı ile ikili karşıtlıklar yaratırlar. Ayrıca, egzotik kelimesinin hem olumlu hem de olumsuz anlamları romanslarda temsil edilmektedir. Fizyonomi, coğrafya ve kültür Batı’nın Şarkiyatçılık çerçevesinde Doğu’yu egzotik olarak anlamlandırmada kullandığı kıstaslardır. Batı kültürü, Doğu kültürü ile yakın bir ilişkide olduğu için bu yakınlığı Doğu’yu tanımlayarak kendi kimliğini yaratmakta kullanmıştır. Romanslarda Doğu’nun düşman ve karşıt dine sahip olarak anlatılması genellikle Haçlı Seferleri ile bütünleştirilmiştir. Ancak İslam’ın çok tanrılı bir din olarak temsil edilmesi ve Doğu’nun tanımlamasının kitleler üzerinden yapılarak bireysel kimliğinin yok edilmesi de romanslarda Şarkiyatçılık bakış açısı ile temsil edilmiştir. Buna ilave olarak, din değiştirme teması –kabul edilsin veya reddedilsin – romanslarda kültürel ikilikleri ve Batı’nın farz edilen üstünlüğünü göstermek için kullanılmıştır. Doğuluların din değiştirme teklifini Hristiyanlığı korumak için reddetmek ya da Batı’nın gözünde değerli Doğulu şövalyelerin din değiştirmesi de Hristiyanlığı empoze etmek için romanslarda işlenmiştir. Bu yüzden, Doğu’nun Şarkiyatçı temsili, Doğuyu öteki olarak ve doğuluları da sadece Batı gözünde değerliyse asimile edilebilir ve din değiştirebilir olarak temsil eder. Şarkiyatçılık bağlamında, Batı kendi kimliğini yaratmak için Doğu’yu olumsuz olarak temsil eder, Doğu’yu sadece fethedilecek, sömürülecek bir yer olarak görür ve bu doktora tezi de bu davranışların romans geleneğindeki örneklerini inceler.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID10182247tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record