Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzel, Hüseyin
dc.contributor.advisorBulut, Mehmet
dc.contributor.advisorGüler, Aydın Derya
dc.contributor.authorAdada Mohammed, Abdul-Rahim
dc.date.accessioned2018-05-11T11:39:15Z
dc.date.available2018-05-11T11:39:15Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-04-19
dc.identifier.citationAPA Fifth Editiontr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4477
dc.description.abstractThis study is a three-essay dissertation that seeks to explain the notion of Islamic market within the context of the Islamic holistic worldview and, in the process, correct misinterpretations on the subject in recent times, which has resulted, largely, from the influence of the Western worldview. The first essay explicates Islamic market theory as established on basis of the ideals of justice (derived from the main sources of Islamic law), and explains the precepts and norms of the Islamic market ideology as oriented towards the achievement of public good (broadly defined to encapsulate the idea of the holistic conception of life). The second essay discusses the Islamic notion of right to property and enterprise within the context of the Islamic philosophy of life (at both the individual and societal levels) and establishes how material pursuit is intricately connected with the spiritual end and why material pursuit is meaningless without the spiritual connection. Finally, the third essay discusses how the differing conceptions of morality and justice in Islam and capitalism inform how economic freedom is conceived in both systems, with the objective of establishing an unequivocal basis upon which the stark difference between the two systems can be understood.tr_TR
dc.description.tableofcontentsACCEPTANCE AND APPROVAL iii DECLARATION iv YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR BEYANI v ETİK BEYANI vi ACKNOWLEDGMENTS vii ABSTRACT viii ÖZET (Turkish Abstract) ix TABLE OF CONTENTS x INTRODUCTION 1 CHAPTER 1: THE ISLAMIC MARKET DOCTRINE: A DETAILED EXPOSITION 6 1.1. ABSTRACT 6 1.2. INTRODUCTION 7 1.3. PUBLIC INTEREST AND SOCIAL JUSTICE IN ISLAMIC LAW 10 1.4. THE ROLE OF THE MARKET IN SOCIETY 16 1.5. THE ISLAMIC MARKET IDEOLOGY IN BRIEF 19 1.6. PRICE AND PROFIT IN THE ISLAMIC MARKET 21 1.6.1. Price Formation 21 1.6.2. Factors of Production and their Returns 24 1.6.3. Profit/Surplus 30 1.7. PRICE CONTROL (TAS’ĪR) IN ISLAMIC LAW 31 1.8. CONCLUSION 36 CHAPTER 2: THE PHILOSOPHY OF ECONOMIC PURSUITS AND PROPERTY RIGHTS IN THE ISLAMIC DOCTRINAL CONTEXT 39 2.1. ABSTRACT 39 2.2. INTRODUCTION 40 2.3. THE ISLAMIC PHILOSOPHY OF ECONOMIC PURSUITS 44 2.4. THE FUNCTIONAL ROLE OF THE STATE 50 2.5. PRIVATE PROPERTY RIGHT 53 2.6. PRIMARY WEALTH DISTRIBUTION IN ISLAMIC LAW 56 2.6.1. Land 56 2.6.2. Water Resources 61 2.6.3. Minerals 63 2.7. IQTĀ’ [GRANT/CONCESSION] 64 2.8. OWNERSHIP, PRODUCTION, AND EXCHANGE IN A SPIRITUAL CONTEXT 69 2.9. SUMMARY AND CONCLUSION 76 CHAPTER 3: MORALITY, JUSTICE, AND ECONOMIC FREEDOM: A COMPARATIVE STUDY OF THE DOCTRINES OF CAPITALISM AND ISLAM 79 3.1. ABSTRACT 79 3.2. INTRODUCTION 80 3.3. ON THE QUESTION OF ETHICS AND MORALITY 83 3.4. ON THE CONCEPTION OF ECONOMIC JUSTICE 90 3.5. ON FREEDOM OF THE INDIVIDUAL AND THE FUNCTIONING OF THE MARKET 99 3.6. CONCLUSION 110 CONCLUSION: THE ROLE OF ECONOMICS IN AN ISLAMIC SOCIETY 113 BIBLIOGRAPHY 117 APPENDIX 1: ETIK KOMİSYON MUAFİYETİ 123 APPENDIX 2: ORJİNALLİK RAPORU 125tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectIslamtr_TR
dc.subjectmarket
dc.subjectphilosophy
dc.subjecteconomic pursuit
dc.subjectcapitalism
dc.subjectjustice
dc.subjecteconomic freedom
dc.titleThe Islamic "Free Market": Explaining Some Key Aspects Of The Islamic Theory of The Market and its Relations With Societytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÜç makale biçiminde düzenlenen bu tez, İslami bütüncül dünya görüşünü esas alarak, “İslami piyasa” kavramını açıklamayı ve, giderek, konu hakkındaki son zamanlarda, özellikle Batı dünya görüşünün etkisinden kaynaklanan, yanlış anlamaları düzeltmeyi amaçlamaktadır. İlk makale, adalet ideallerini (İslam hukukunun ana kaynaklarından türetilen) temel alır biçimde geliştirilen İslami piyasa teorisini açıklamakta ve kamusal bakımdan iyi olana (yaşamın bütüncüllüğü düşüncesini içerecek kadar geniş bir biçimde tanımlanan) erişmeye odaklı İslami piyasa ideolojisinin önkoşul ve normlarını ortaya koymaktadır. İkinci makale, İslami yaşam felsefesi bağlamında (hem bireysel hem de toplumsal düzeylerde), İslami mülkiyet ve girişim hakkı kavramını tartışmakta ve maddi hedeflerin özünde manevi hedeflerle nasıl yakından ilişkili olduğunu, manevi bağlantı olmadan maddi hedefler peşinde koşmanın da neden anlamsız olduğunu tartışmaktadır. Üçüncü makale ise, İslam ile kapitalizm arasındaki farkı açık seçik bir biçimde ortaya koyabilmek amacıyla, bu iki sistemdeki farklı ahlak ve adalet anlayışlarının, nasıl farklı iktisadi özgürlük kavrayışlarını ortaya çıkardığını tartışmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.authorID10189318tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record