Show simple item record

dc.contributor.advisorSönmez, Harun
dc.contributor.authorPilatin, Reşit Yücel
dc.date.accessioned2018-07-05T10:57:29Z
dc.date.available2018-07-05T10:57:29Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4588
dc.description.abstractTransportation between two outstanding cities of Turkey in point of population, economy, education and similar issues is quite important. Existing transportation methods remain incapable with increasing technology and number of vehicles. The highway that will be constructed between these two cities, reaches İzmir by crossing a bridge on İzmir Gulf and following Orhangazi-Bursa line. The slopes between km: 21+000 – 22+700 in this highway, go through Kabaklı landslide area. For this reason, to estimate the landslide mechanism, inclinometers were installed, boreholes were drilled in specified locations, in situ tests and laboratory test were performed. Within the scope of this master thesis, 1/2000 scale geology was mapped and geolocical cross sections was drawn by considering deformation on the field, fractures in the structures and location of boreholes. Retrospective analysis was performed by using these cross sections and failure probability of highway slope profile’s different geometries (45 / 1Horizontal-1Vertical, 34 / 3Horizontal-2Vertical, 27 / 2Horizontal-1Vertical) were calculated by merging estimated all parameters. Working site, which is so close to North Anatolian Fault Zone, comes under the influence of Sapanca – Göynük – Yalova (1-2) and Geyve – İznik – Gemlik (2-3) segments. For evaluation of long-term stability of highway slope profiles, probability of earthquakes that has different moment magnitude occurence within 1 year, 5 year, 10 year, 25 year, 75 year and 100 year time zones, included to calculations. In this way failure probability of highway slope profile’s long-term stability was calculated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectGebze-Orhangazi Otoyolu
dc.subjectHeyelan
dc.subjectOtoyol
dc.subjectŞev Duraylılığı
dc.subjectGeriye Dönük Analiz
dc.subjectOlasılıksal Şev Duraylılığı Analizi
dc.titleGebze – Orhangazi Otoyolu’nun Kabaklı Heyelan Sahasındaki Şevlerinin Duraylılık Değerlendirmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye’nin nüfus, ekonomi, eğitim ve benzeri konularda önde gelen şehirlerinden olan İstanbul ve İzmir’in birbiri ile olan ulaşımı oldukça önemlidir. Artan teknoloji ve araç sayısıyla birlikte İzmit Körfezi’nin dolaşılmasıyla sağlanan karayolu ulaşımı artık yetersiz kalmaktadır. Bu iki il arasında yapılacak olan otoyol İzmit Körfezi’ni bir köprüyle geçmekte ve devamında Orhangazi – Bursa hattını takip ederek İzmir’e ulaşmaktadır. Yapılacak olan otoyolun KM: 21+000 – 22+700 arasında oluşturulacak olan şevler Kabaklı Heyelan Sahası’ndan geçmektedir. Bu amaçla inceleme alanında heyelanların izlenebilmesi adına inklinometreler yerleştirilmiş, gerekli görülen yerlerde sondajlar açılmış, yerinde deneyler yapılarak, alınan örselenmemiş numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Bu tez kapsamında arazide gözlemlenen deformasyonlar, yapılardaki çatlaklar, sondaj lokasyonları dikkate alınarak 1/2000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış ve jeolojik kesitler oluşturulmuştur. Hazırlanan jeolojik kesitler üzerinde geriye dönük analizler gerçekleştirilmiş, belirlenen parametreler elde edilen diğer parametrelerle birleştirilerek otoyol şev profilinin farklı geometrilere ait (45 / 1Yatay-1Düşey, 34 / 3Yatay-2Düşey, 27 / 2Yatay-1Düşey) yenilme olasılıkları hesaplanmıştır. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun çok yakınında bulunan çalışma alanı bu faya ait Sapanca-Göynük-Yalova (1-2) ve Geyve-İznik-Gemlik (2-3) kollarının etkisi altında kalmaktadır. Uzun dönem duraylılığın değerlendirmesine yönelik olarak bu iki fayın 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 25 yıl, 75 yıl ve 100 yıllık zaman aralıkları için farklı moment büyüklüğündeki depremlerin gerçekleşme olasılığı da hesaplamalara dahil edilmiş ve Kabaklı Heyelan Sahası içerisinde oluşturulacak şevlerin uzun dönem içerisinde yenilme olasılıkları hesaplanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentJeoloji Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record