Recent Submissions

 • Sinai Azize Katherina Manastırı'nda 11.-13. Yüzyıllar Arasında İkona Üretimi ve Atölyeler 

  Ulubatlı, Ferit (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Monastic formations in the Christian faith are based on the ascetic life idea that emerged in Egypt in the early 4th century. The initiators of this hermit life movement were ascetics who chose to live alone in desolate ...
 • Osmanlı Modernleşme Dönemi Kapsamında I. Mahmud'un Baniliği (1730-1754) 

  Karakaya, Yunus (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-20)
  ABSTRACT KARAKAYA, Yunus. Mahmud I’s Patronage in the Modernization period of the Ottoman Empire (1730-1754), MA Thesis, Ankara, 2020. Our thesis discusses developments in the first half of the XVIII. Century, when ...
 • Türk Sinemasında Tarihi Filmlerin Afişleri (1950-1960) 

  Marşap, Gökçe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
  In 1946, Turkey's multiparty Democrat Party came to power in 1950 with the realization Party, development policies, the Korean War and NATO membership, together with the Truman Doctrine and the Marshall Plan by the ...
 • 19. Yüzyılda Osmanlı-İran İlişkileri Bağlamında “Iı Abdülhâmid, Nasıreddin ve Muzaffereddin Şâh” Fotoğraf Albümleri 

  Hatam, Jamshid (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01)
  The invention of photography has an important role in our lives with the industrial revolution and increasing technical developments. Photography, which adds aesthetics to people's lives, social and political life, has an ...
 • Monument And Sculpture In Public Sphere, As "Political And Aesthetical Signs" 

  Yaman, Zeynep Yasa (Middle East Technical Univ, 2011)
  This article is about the place and significance of monuments and sculptures in the public sphere since the Early Republican Period until today. The relationship between these objects and the city are discussed; where, ...
 • Kapadokya Bölgesi Osmanlı Dönemi Kiliseleri: Örnekler, Sorunlar, Öneriler 

  Pekak, M. Sacit (Middle East Technical Univ, 2009)
  There were numerous churches and monasteries built during the Ottoman Period, in the region called Cappadocia, which holds the cities of Nevsehir, Nigde, Aksaray and Kayseri in Central Anatolia. Most of these monuments had ...
 • Osmanlı Padişah Portreleri: Fihrist-İ Şâhân ve Zeyilleri 

  Acar , Betül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-06)
  In this work titled "Ottoman Sultan Portraits: Fihrist-i Şahân and Zeyilleri", Fihrist-i Şahân and Zeyilleri Sultan Portrait Album that was prepared in the 19th century and was included in the Ottoman sultan portraiture ...
 • Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaştırmalar ve Sanatsal Yansımaları 

  Şahin Tekinalp, Ayşe Pelin; Müderrisoğlu, Mehmet Fatih; Araç, Ünal (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu kurucu dekan olarak görev aldığı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'm desteği ile üniversitenin 10. yılma ...
 • Avrupa'da Sanat I 

  Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...
 • Anadolu'daki Güneş Saatleri Kataloğu 

  Tabak, Fügen; Tekinalp, Macit; Eser, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Güneş saatleri yüzyıllar boyunca insanların zamanı belirlemek için kullandığı düzeneklerdir. Güneş saatleri 16. Yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile giderek önemlerini yitirseler de günümüzde eğitim ...
 • Trabzon Aziz Eugenius Kilisesi 

  Türkaslan, İbrahim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-30)
  TÜRKASLAN, İbrahim. Trabzon Church of St. Eugenius, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. The architectural problems on the monument, dedicated to the patron saint of the city of Trebizond, St. Eugenios, constitute the ...
 • Şiraz Nakkaşhaneleri ve Resimli Şehnameler (1470-1500) 

  Aydın, Derya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The study focuses on the illustrated copies of Shahnameh, one of the most important works of Persian literature that was composed by Firdowsi (d. 411/1020) at the beginning of the 11th century. Among these copies produced ...
 • Türkiye Çoklu Sanat Ortamında Performans 

  Söyler, Mine (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  SOYLER, Mine. The Postmodern Process in Turkey and Performance in Multi-Art Environment, Master Thesis, Ankara, 2019. In this Master thesis, which is carried out within the framework of the Department of Art History, ...
 • Sivas'taki Danişmentli, Selçuklu, İlhanlı ve Eratnalılar Dönemi Yapılarında Yazı 

  Zaghloul, Eman (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Since ancient ages, script has been used as a means of transferring emotion, thought and knowledge. In time, Arabic letters were written in different ways and an aesthetic appearance was gained. Turks and Göktürks having ...
 • Karamanoğulları-Osmanlı Siyasi ve Kültürel İlişkileri: Niğde Ak Medrese 

  Kuyucuoğlu , Fatih (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-23)
  Located at Niğde, White Madrasa is a building which was built in the era of Principality of Karaman. The Madrasa was built outside the walls of the Keep within the historical texture of the city. In some sources, it is ...
 • Küreselleşen Türkiye’nin Kültür ve Sanat Ortamında Bir Aktör: René Block 

  Özdoğan Türkyılmaz, Hatice (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08)
  The main subject of this study is the network of relations established by the German gallerist, art publisher, art collector, art consultant, exhibition organiser, and curator René Block with the globalising art scene in ...
 • Modern/Çağdaş Seramik Sanatı: Türkiye’de Seramiğin Öyküsü 

  Yılmaz , Ersoy (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The establishment of a ceramic studio in the Academy of Fine Arts (1929) marks the beginning of modern Turkish ceramic art. Ceramic art of the early Republican period in which Art Déco-style is prominent is functional and ...
 • Şahinefendi Köyü (Nevşehir) Geç Antik Dönem ve Sonrasına Ait Arkeolojik Kalıntılar 

  Erpek, Can (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  This dissertation focuses on the archeological remains from late antique to the later periods in Sahinefendi Village (Nevsehir). Sahinefendi Village is located in Urgup, Nevsehir. Archeological remains are located on the ...
 • Türkiye’de Çağdaş Sanat Piyasasının Gelişimi: 2001 Krizi ve İktisat Bankası Koleksiyonunun Satılışı 

  Rastgeldi, Güher Gamze (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  In this study, the process of development of the contemporary art market in Turkey is discussed. The formation of the art market has been evaluated within the historical and social context from the Ottoman Empire era to ...
 • Kappadokia Bölgesi Bizans Dönemi Duvar Resimlerinde Anargyroi Hekim Aziz Tasvirleri 

  Göymen, Nazlı Ece (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
  Iconographic study of the representations of Anargyroi physician saints, on wall paintings of Cappadocian rock-cut churches, is the subject matter of this thesis which has not been the subject of any previous monographic ...

View more