Recent Submissions

 • Sanayi-i Nefise Mektebi (1882-1928) 

  Gençel, Özge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  The subject matter of this study is the activities of The Imperial School of Fine Arts (Sanayi-i Nefise Mektebi) starting with its establishment in 1882 and lasting at the year 1928 when it took the name the Academy of ...
 • ONİKİNCİ VE ONÜÇÜNCÜ YÜZYILLARDA ANADOLU'DA BİZANS-SELÇUKLU KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ VE YEREL (YERLEŞİK) SANAT 

  ATAÇ, NERGİS (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  This dissertation focuses on Christian and Muslim architecture defined by the cultural exchange of Byzantine-Seljuk (peripheral) interactions during the twelfth and thirteenth centuries in Anatolia. While Konya and the ...
 • Bizans Sanatı'nda Öteki Dünya Anlayışı 

  YILMAZ, Sinan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  The topic of this thesis is the way of handling death as a concept in Byzantine art, according to the scenes of death of saints and afterlife as depicted in icons like Last Judgement, Anastasis, The Heaven Ladder of John ...
 • Mistra, Panagia Peribleptos Manastır Kilisesi 

  Bilici, Hayriye; BİLİCİ, HAYRİYE (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-02-15)
  Mystras, located in the southern province of Morea, was founded as a citadel in 1249 by the Principality of (Achaea) Morea (1205-1432). Later in 1262 Byzantine Empire took control of Mystras. Despotate of Morea was founded ...
 • Ankara'da Sanat Koleksiyonculuğu 

  Seyhan, Selin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  The subject of this master's thesis conducted within the scope of Hacettepe University Institute of Social Sciences Department of Art History is "Art Collecting in Ankara". While examining the art collections created in ...
 • Geleneksel Sivil Mimari Doku Üzerinden 19. Yüzyıl Gayrimüslim Yapılarının İncelenmesi; Ürgüp Örneği 

  DIRIK, AYTÜLÜ (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-25)
  Examples of domestic architecture widespread in the Anatolian region has been investigated from diverse perspectives in the domestic architecture research, which proliferated in the recent years. However, no research has ...
 • Sinai Azize Katherina Manastırı'nda 11.-13. Yüzyıllar Arasında İkona Üretimi ve Atölyeler 

  Ulubatlı, Ferit (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Monastic formations in the Christian faith are based on the ascetic life idea that emerged in Egypt in the early 4th century. The initiators of this hermit life movement were ascetics who chose to live alone in desolate ...
 • Osmanlı Modernleşme Dönemi Kapsamında I. Mahmud'un Baniliği (1730-1754) 

  Karakaya, Yunus (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-20)
  ABSTRACT KARAKAYA, Yunus. Mahmud I’s Patronage in the Modernization period of the Ottoman Empire (1730-1754), MA Thesis, Ankara, 2020. Our thesis discusses developments in the first half of the XVIII. Century, when ...
 • Türk Sinemasında Tarihi Filmlerin Afişleri (1950-1960) 

  Marşap, Gökçe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
  In 1946, Turkey's multiparty Democrat Party came to power in 1950 with the realization Party, development policies, the Korean War and NATO membership, together with the Truman Doctrine and the Marshall Plan by the ...
 • 19. Yüzyılda Osmanlı-İran İlişkileri Bağlamında “Iı Abdülhâmid, Nasıreddin ve Muzaffereddin Şâh” Fotoğraf Albümleri 

  Hatam, Jamshid (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01)
  The invention of photography has an important role in our lives with the industrial revolution and increasing technical developments. Photography, which adds aesthetics to people's lives, social and political life, has an ...
 • Monument And Sculpture In Public Sphere, As "Political And Aesthetical Signs" 

  Yaman, Zeynep Yasa (Middle East Technical Univ, 2011)
  This article is about the place and significance of monuments and sculptures in the public sphere since the Early Republican Period until today. The relationship between these objects and the city are discussed; where, ...
 • Kapadokya Bölgesi Osmanlı Dönemi Kiliseleri: Örnekler, Sorunlar, Öneriler 

  Pekak, M. Sacit (Middle East Technical Univ, 2009)
  There were numerous churches and monasteries built during the Ottoman Period, in the region called Cappadocia, which holds the cities of Nevsehir, Nigde, Aksaray and Kayseri in Central Anatolia. Most of these monuments had ...
 • Osmanlı Padişah Portreleri: Fihrist-İ Şâhân ve Zeyilleri 

  Acar , Betül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-06)
  In this work titled "Ottoman Sultan Portraits: Fihrist-i Şahân and Zeyilleri", Fihrist-i Şahân and Zeyilleri Sultan Portrait Album that was prepared in the 19th century and was included in the Ottoman sultan portraiture ...
 • Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaştırmalar ve Sanatsal Yansımaları 

  Şahin Tekinalp, Ayşe Pelin; Müderrisoğlu, Mehmet Fatih; Araç, Ünal (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu kurucu dekan olarak görev aldığı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'm desteği ile üniversitenin 10. yılma ...
 • Avrupa'da Sanat I 

  Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...
 • Anadolu'daki Güneş Saatleri Kataloğu 

  Tabak, Fügen; Tekinalp, Macit; Eser, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Güneş saatleri yüzyıllar boyunca insanların zamanı belirlemek için kullandığı düzeneklerdir. Güneş saatleri 16. Yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile giderek önemlerini yitirseler de günümüzde eğitim ...
 • Trabzon Aziz Eugenius Kilisesi 

  Türkaslan, İbrahim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-30)
  TÜRKASLAN, İbrahim. Trabzon Church of St. Eugenius, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. The architectural problems on the monument, dedicated to the patron saint of the city of Trebizond, St. Eugenios, constitute the ...
 • Şiraz Nakkaşhaneleri ve Resimli Şehnameler (1470-1500) 

  Aydın, Derya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  The study focuses on the illustrated copies of Shahnameh, one of the most important works of Persian literature that was composed by Firdowsi (d. 411/1020) at the beginning of the 11th century. Among these copies produced ...
 • Türkiye Çoklu Sanat Ortamında Performans 

  Söyler, Mine (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  SOYLER, Mine. The Postmodern Process in Turkey and Performance in Multi-Art Environment, Master Thesis, Ankara, 2019. In this Master thesis, which is carried out within the framework of the Department of Art History, ...
 • Sivas'taki Danişmentli, Selçuklu, İlhanlı ve Eratnalılar Dönemi Yapılarında Yazı 

  Zaghloul, Eman (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Since ancient ages, script has been used as a means of transferring emotion, thought and knowledge. In time, Arabic letters were written in different ways and an aesthetic appearance was gained. Turks and Göktürks having ...

View more