Now showing items 38-57 of 59

  • Modern/Çağdaş Seramik Sanatı: Türkiye’de Seramiğin Öyküsü 

   YILMAZ, Ersoy (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The establishment of a ceramic studio in the Academy of Fine Arts (1929) marks the beginning of modern Turkish ceramic art. Ceramic art of the early Republican period in which Art Déco-style is prominent is functional and ...
  • Osmanlı Dönemi Hıristiyan Dini Mimarisinde Ayvalık (Kidonies) Taksiyarhis Kilisesi 

   Saban-Ergi, Deniz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   With the expansion of the religious rights of non-Muslim Ottoman citizens by the reforms of 1839 and 1856, several permissions were given to non-Muslim citizens to repair their religious buildings and also to build new ...
  • Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaştırmalar ve Sanatsal Yansımaları 

   Şahin Tekinalp, Ayşe Pelin; Müderrisoğlu, Mehmet Fatih; Araç, Ünal (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
   Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu kurucu dekan olarak görev aldığı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'm desteği ile üniversitenin 10. yılma ...
  • Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Sanayi Mektepleri Bağlamında Ankara Sanayi Mektebi 

   Çeber, Kübra (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   In this study which is about the Ankara Industry School that is involved in the industrial, educational and architectural developments within the Ottoman modernization process, the home has been assessed taking into account ...
  • Osmanlı ve Cumhuriyet Modernleşmesinde Gayrimüslim Sanatçılar 

   Özsu, Arda Can (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Non-Muslim Artists in the Ottoman and Republican Modernization The subject of this thesis focuses on the artistic, cultural and intellectual production of the Rum, Armenian and Jewish nations and the effects of the ...
  • Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi 

   Paksoy, Murat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi, Köprülü Mehmet Paşa tarafından camiye gönderilen el yazması kurandan öğrenildiğine göre 1661 yılında ibadete açılmıştır. Külliye Karabük ilinin Safranbolu ilçesi, eski çarşı ya da kışlık ...
  • Sanat Tarihi Yazımı ve Eleştirisi: Sezer Tansuğ 

   Özkan, Esra (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Having started department of Art History at Istanbul University in 1949, Sezer Tansuğ served as a research assistant of Mazhar Şevket İpşiroğlu betwen the the years 1953 and 1956. While he was about to complete his doctoral ...
  • SIVAS'TAKI DANIŞMENTLI, SELÇUKLU, İLHANLI VE ERATNALILAR DÖNEMI YAPILARINDA YAZI 

   ZAGHLOUL, Eman (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Since ancient ages, script has been used as a means of transferring emotion, thought and knowledge. In time, Arabic letters were written in different ways and an aesthetic appearance was gained. Turks and Göktürks having ...
  • Soğanlı Vadisi Örneğinde Kappadokia Bölgesinde Güçlüler ve Aristokratlar 

   Karaca, Hüsniye Ceylan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Dynatoi in the Soğanlı Valley in particular and in the Cappadocia region in general is examined through the analysis of several historical primary texts, primary strategical writings, archeological data in the field and ...
  • ŞAHİNEFENDİ KÖYÜ (NEVŞEHİR) GEÇ ANTİK DÖNEM VE SONRASINA AİT ARKEOLOJİK KALINTILAR 

   Erpek, Can (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   This dissertation focuses on the archeological remains from late antique to the later periods in Sahinefendi Village (Nevsehir). Sahinefendi Village is located in Urgup, Nevsehir. Archeological remains are located on the ...
  • Şanlıurfa'da Geç Osmanlı Dönemi Kamu Yapıları (Mektepler Ve Hastaneler) 

   Ceylan Erol, Elif (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   This study is intended to examine architectural characteristics of schools and hospitals built in the 19th and early twentieth century in Şanlıurfa. Şanlıurfa has always been a historically-important city with its geographical, ...
  • Şiraz Nakkaşhaneleri ve Resimli Şehnameler (1470-1500) 

   Aydın, Derya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The study focuses on the illustrated copies of Shahnameh, one of the most important works of Persian literature that was composed by Firdowsi (d. 411/1020) at the beginning of the 11th century. Among these copies produced ...
  • Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İzmir'de Eğitim Yapıları 

   Şimşek Özel, Heval (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In this research, the buildings which were constructed as schools in İzmir from the period of Tanzimat to Republic and have reached today are discussed. In 19th century, as a continuation of the reforms that Sultan Mahmud ...
  • Trabzon Aziz Eugenius Kilisesi 

   Türkaslan, İbrahim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-30)
   TÜRKASLAN, İbrahim. Trabzon Church of St. Eugenius, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. The architectural problems on the monument, dedicated to the patron saint of the city of Trebizond, St. Eugenios, constitute the ...
  • Trabzon İç Kalesi ve Sarayı 

   Bahar, Bilge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The Citadel and the Palace of Trebizond which was the administration center of one of the Byzantine states founded after 1204, constitutes the main theme of our thesis. Although studied by Anthony Bryer and David Winfield ...
  • Transilvanya Bölgesi, Lutherci Mediaş Azize Margaret Kilisesindeki Anadolu Halıları 

   Boz, Levent (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Main purpose of the thesis called Anatolian Carpets in Mediasch St. Margaret Church, Transylvania is to explain factors that caused, Anatolian made carpets to reach Transylvania and be adored as unique pieces of art.At ...
  • Trilye (Zeytinbağı) Ioannes Theologos (Aya Yani) Pelekete Manastırı Kilisesi 

   Yinsel, Serap (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   The Church of Hagios Ioannes Theologos Pelekete Monastery (Aya Yani) in the Opsikion Thema in the Bithynia Region, is located approximately 5 km. west from Tirilye (Trigleia), connected to the district Mudanya (Apameia) ...
  • Türkiye Cumhuriyeti Mimarlığı'nın Modernleşme Sürecinde Mimar Giulio Mongeri: Bursa Çelik Palas Oteli ve Kaplıcası 

   Çinici, Damla (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Being one of the outstanding architects of our architectural history both in the last years of Ottoman Empire and the first years of the Republic, Giulio Mongeri taught in the Academy of Fine Arts and raised the architects ...
  • Türkiye Çoklu Sanat Ortamında Performans 

   Söyler, Mine (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   SOYLER, Mine. The Postmodern Process in Turkey and Performance in Multi-Art Environment, Master Thesis, Ankara, 2019. In this Master thesis, which is carried out within the framework of the Department of Art History, ...
  • Türkiye’de Çağdaş Sanat Piyasasının Gelişimi: 2001 Krizi ve İktisat Bankası Koleksiyonunun Satılışı 

   Rastgeldi, Güher Gamze (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   In this study, the process of development of the contemporary art market in Turkey is discussed. The formation of the art market has been evaluated within the historical and social context from the Ottoman Empire era to ...