• Avrupa'da Sanat I 

   Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
   Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...
  • Bizans Karanlık Çağında Polisin Sonu, Ekonomik Düzen: Amorium Örneğinde Ortaçağ Bizans Kentleşmesi 

   Gazioğlu, Hüseyin Hakan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   In the conventional traditional literature the life of ancient polis demonstrates its last of the antique city-characteristics during the late antique and/or early Byzantine periods. This period came to an end in the seventh ...
  • Bizans Resim Sanatında Meryem Kültü ve Müjde Sahnesi 

   Demir, Hatice (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   DEMİR, Hatice. The Cult of Mary and the Annunciation Scene in Byzantine Painting, Ph.D. Dissertation, Ankara, 2018. The subject of our dissertation consists of two chapters. In first chapter; the cult of Mary was studied. ...
  • Bizans Sanatında Adem ve Havva İmgeleri 

   Ünser, Şükran (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   The main subject of the thesis is to study the Creation story of Adam and Eve and theway it is approached in Byzantine Art. We mention the similarities and differencesamong the examples by examining the selection, sources, ...
  • Bursa, Kumyaka (Sige), Başmelekler (Archangeloi) Kilisesi 

   Soykan, Aysel Nazlı (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
   The Church of the Archangels is located in Bithynia Region, 36,6 km northwest of Bursa, 6,5 km west of Mudanya, 5 km. east of Tirilye and placed within the borders of the town of Kumkaya. The study primarily attempts ...
  • Çağdaş Türk Resminde Gelenek Sorunsalı 

   Özdoğan Türkyılmaz, Hatice (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   In the The Problematic of Tradition in Contemporary Turkish Painting themed thesis, the concept of tradition in Modern Contemporary Turkish art has been discussed and an assessment has been made via a number of selected ...
  • Çağdaş Türk Sanatında Küratörlük Olgusu ve Öne Çıkan Küratörler 

   Yalçın Beldan, Nevin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   The first field of work of curators who are one of the importantf actors of contemporary art was museums and libraries. Nowadays curators are the people who organise exhibitions. The increase in the number of international ...
  • Çaldıran Savaşının 18.Yüzyıl Yorumu: Cihil Sütun Sarayı Kabul Salonundaki Duvar Resmi 

   Modarres, Arsalan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   The subject of the thesis is the mural paintings of Chihil Sutun palace in Isfahan and specially the mural of Chaldoran battlefield. Other founded paintings of the painter Aka Sadik Sadik El-Vad has discussed in the text ...
  • Çocuk Esirgeme Kurumu: Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ve Ressam Namık İsmail'in İşbirliği 

   Şay, Simin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In the thesis study named “Society for the Protection of Children Architect Arif Hikmet Koyunoğlu in Collaboration with Painter Namık İsmail”, the examinations and documentations made for the protection of the meeting hall ...
  • Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarında Bulunan Ortaçağ Sırlı Seramikleri (1989-2009) 

   Fındık, Ebru Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Myra is an ancient town located within borders of Antalya province, on the western side of the gulf, southern side of Teke Peninsula and dating back to 5th century BC. It is known that Nikolaos born in Patara in the 4th ...
  • Diyarbakır Şeyh Safa (İparlı) Camii Yapı Topluluğu 

   Barotcu, Songül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-03)
   BAROTCU, Songül. Diyarbakır Sheikh Safa (İparlı) Mosque Collection, Master’s Thesis, Ankara Sheikh Safa (İparlı) Mosque Collection is in Diyarbakır Sur Region, in the west of Ulu Mosque, in Melik Ahmet District, in Kara ...
  • DYO Resim Yarışmaları ve Sergileri 

   Rodoplu, Serra (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Since the establishment of Turkish Republic, goverment became most dominant power to developed plastic arts. State, organized exhibitions for to motivate artists to create works and also bought art works from other exhibitions ...
  • Gençler, Dervişler, Şiirler: Topkapı Sarayı Hazinesi H. 2158 Numaralı Albüm 

   Ayhan, Serpil (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-06)
   The present thesis discusses the album (muraqqa) H. 2158 in the Library of Topkapı Palace Museum. Concentrating on the relations between muraqqa’s leaves in terms of form and content, it determines the production principles ...
  • Göreme Açık Hava Müzesi'nde Bulunan Azize Barbara Kilisesi 

   Karaca, Ceylan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   In this study, the architecture and wall paintings of Church of St. Barbara which is located in the Göreme Open Air Museum in Nevşehir have been taken into consideration.Region of Kappadokia, often formed the eastern border ...
  • Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri: 1980-2011 

   Gençel, Özge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Contemporary Artists Istanbul Exhibitions (1980 - ), which are organized by The Association of Painting and Sculpture Museums, are examined and evaluated in terms of cultural and artistic developments of the period.In the ...
  • Izmit Körfezi Bizans Dönemi Savunma Yapıları Bağlamında Gebze, Eskihisar Kalesi 

   Bahar, Bilge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   The subject of our thesis is Gebze Eskihisar Fortress located in Eskişehir village which the name is the Byzantine period has been accepted as Niketiaton .
  • İsatanbul'da Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırları 

   Aygül, Güney (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In the 19th century, during which the modernization period was most active, both the demand for construction of the Ottoman dynasty and the design patterns of construction producers varied markedly. In this period, many ...
  • İstanbul'dan Paris'e: Hüseyin İstanbuli'ye Atfedilen Bir Kıyafetname 

   Oruç, Gökçe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In this thesis, entitled ‘’ From Istanbul to Paris: A Costume Book , attributed to Huseyin Istanbuli’’, one of the Costume Books, which generally, were produced outside of the palace and has been become widespread in ...
  • İstanbul, Kartal'da Bizans Dönemi Hamam Yapısı 

   Seviç, Fulya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   The establishment of Kartal that lies on the North side of the Marmara Sea goes back toLate Roman-Early Byzantine Period. The settlement, of which only the written sourcesof the 8th century speak, has one of the important ...
  • İtalya Basınında Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı İmgesi 

   Yaban, Nesli Tuğban (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Turks and Italians have been in contact and interaction for centuries, continued their relationship during the time of Ottoman Empire and the 19th century when the empire was in a process of modernization was quite restless ...