• Avrupa'da Sanat I 

   Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
   Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...
  • Kapadokya Bölgesi Osmanlı Dönemi Kiliseleri: Örnekler, Sorunlar, Öneriler 

   Pekak, M. Sacit (Middle East Technical Univ, 2009)
   There were numerous churches and monasteries built during the Ottoman Period, in the region called Cappadocia, which holds the cities of Nevsehir, Nigde, Aksaray and Kayseri in Central Anatolia. Most of these monuments had ...
  • Anadolu'daki Güneş Saatleri Kataloğu 

   Tabak, Fügen; Tekinalp, Macit; Eser, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Güneş saatleri yüzyıllar boyunca insanların zamanı belirlemek için kullandığı düzeneklerdir. Güneş saatleri 16. Yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile giderek önemlerini yitirseler de günümüzde eğitim ...
  • Monument And Sculpture In Public Sphere, As "Political And Aesthetical Signs" 

   Yaman, Zeynep Yasa (Middle East Technical Univ, 2011)
   This article is about the place and significance of monuments and sculptures in the public sphere since the Early Republican Period until today. The relationship between these objects and the city are discussed; where, ...
  • Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi 

   Paksoy, Murat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi, Köprülü Mehmet Paşa tarafından camiye gönderilen el yazması kurandan öğrenildiğine göre 1661 yılında ibadete açılmıştır. Külliye Karabük ilinin Safranbolu ilçesi, eski çarşı ya da kışlık ...
  • Çağdaş Türk Resminde Gelenek Sorunsalı 

   Özdoğan Türkyılmaz, Hatice (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   In the The Problematic of Tradition in Contemporary Turkish Painting themed thesis, the concept of tradition in Modern Contemporary Turkish art has been discussed and an assessment has been made via a number of selected ...
  • Bizans Sanatında Adem ve Havva İmgeleri 

   Ünser, Şükran (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   The main subject of the thesis is to study the Creation story of Adam and Eve and theway it is approached in Byzantine Art. We mention the similarities and differencesamong the examples by examining the selection, sources, ...
  • Izmit Körfezi Bizans Dönemi Savunma Yapıları Bağlamında Gebze, Eskihisar Kalesi 

   Bahar, Bilge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   The subject of our thesis is Gebze Eskihisar Fortress located in Eskişehir village which the name is the Byzantine period has been accepted as Niketiaton .
  • Transilvanya Bölgesi, Lutherci Mediaş Azize Margaret Kilisesindeki Anadolu Halıları 

   Boz, Levent (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Main purpose of the thesis called Anatolian Carpets in Mediasch St. Margaret Church, Transylvania is to explain factors that caused, Anatolian made carpets to reach Transylvania and be adored as unique pieces of art.At ...
  • Göreme Açık Hava Müzesi'nde Bulunan Azize Barbara Kilisesi 

   Karaca, Ceylan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   In this study, the architecture and wall paintings of Church of St. Barbara which is located in the Göreme Open Air Museum in Nevşehir have been taken into consideration.Region of Kappadokia, often formed the eastern border ...
  • Konya/İkonion ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri 

   Temple, Çiğdem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   As a significant settlement through the whole entire of Classical Antiquity, Konya, ancient Iconion (Iconium), was the principal cityof Lycaonia in Central Asia Minor. Although the city was known as early as the ...
  • Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarında Bulunan Ortaçağ Sırlı Seramikleri (1989-2009) 

   Fındık, Ebru Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Myra is an ancient town located within borders of Antalya province, on the western side of the gulf, southern side of Teke Peninsula and dating back to 5th century BC. It is known that Nikolaos born in Patara in the 4th ...
  • Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri: 1980-2011 

   Gençel, Özge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Contemporary Artists Istanbul Exhibitions (1980 - ), which are organized by The Association of Painting and Sculpture Museums, are examined and evaluated in terms of cultural and artistic developments of the period.In the ...
  • İstanbul, Kartal'da Bizans Dönemi Hamam Yapısı 

   Seviç, Fulya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   The establishment of Kartal that lies on the North side of the Marmara Sea goes back toLate Roman-Early Byzantine Period. The settlement, of which only the written sourcesof the 8th century speak, has one of the important ...
  • Kappadokia Göreme Vadisinde Meryem Siklusu 

   Alev, Fatma Ayten (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Mary's Cyle was evaluated in following rock-cut churches which can be dated to Middle Byzantium Period in Kappadokia, Göreme Valley ; Çarıklı, Elmalı, El Nazar, Aziz Eustathios, Karanlık, Kılıçlar, Kılıçlar Kuşluk, Saklı, Tokalı.
  • Çaldıran Savaşının 18.Yüzyıl Yorumu: Cihil Sütun Sarayı Kabul Salonundaki Duvar Resmi 

   Modarres, Arsalan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   The subject of the thesis is the mural paintings of Chihil Sutun palace in Isfahan and specially the mural of Chaldoran battlefield. Other founded paintings of the painter Aka Sadik Sadik El-Vad has discussed in the text ...
  • 1980'li Yıllarda Türkiye'de Sanat ve Siyaset İlişkisi 

   Yılmaz, Ayşe Nahide (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   1980s have witnessed that capitalism had gone through the process of globalization with neo-liberal economic policies. In Turkey, 12th September coup was the major sequence of this process which caused various crises all ...
  • Sanat Tarihi Yazımı ve Eleştirisi: Sezer Tansuğ 

   Özkan, Esra (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Having started department of Art History at Istanbul University in 1949, Sezer Tansuğ served as a research assistant of Mazhar Şevket İpşiroğlu betwen the the years 1953 and 1956. While he was about to complete his doctoral ...
  • Şanlıurfa'da Geç Osmanlı Dönemi Kamu Yapıları (Mektepler Ve Hastaneler) 

   Ceylan Erol, Elif (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   This study is intended to examine architectural characteristics of schools and hospitals built in the 19th and early twentieth century in Şanlıurfa. Şanlıurfa has always been a historically-important city with its geographical, ...
  • 1960’larda Türkiye’de Siyasi ve Toplumsal Değişimler Bağlamında Görsel Kültür 

   Gürdaş, Bora (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   The quests for freedom, which soared in 1960’s, gained a universal dimension in May 1968; thereafter some changes and trends circulated all around the world. These quests found their most direct expression in painting, ...