Now showing items 21-40 of 80

  • Osmanlı Padişah Portreleri: Fihrist-İ Şâhân ve Zeyilleri 

   Acar , Betül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-06)
   In this work titled "Ottoman Sultan Portraits: Fihrist-i Şahân and Zeyilleri", Fihrist-i Şahân and Zeyilleri Sultan Portrait Album that was prepared in the 19th century and was included in the Ottoman sultan portraiture ...
  • Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaştırmalar ve Sanatsal Yansımaları 

   Şahin Tekinalp, Ayşe Pelin; Müderrisoğlu, Mehmet Fatih; Araç, Ünal (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
   Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu kurucu dekan olarak görev aldığı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'm desteği ile üniversitenin 10. yılma ...
  • Avrupa'da Sanat I 

   Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
   Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...
  • Anadolu'daki Güneş Saatleri Kataloğu 

   Tabak, Fügen; Tekinalp, Macit; Eser, Erdal (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Güneş saatleri yüzyıllar boyunca insanların zamanı belirlemek için kullandığı düzeneklerdir. Güneş saatleri 16. Yüzyılda mekanik saatlerin kullanılmaya başlanması nedeni ile giderek önemlerini yitirseler de günümüzde eğitim ...
  • Trabzon Aziz Eugenius Kilisesi 

   Türkaslan, İbrahim (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-30)
   TÜRKASLAN, İbrahim. Trabzon Church of St. Eugenius, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. The architectural problems on the monument, dedicated to the patron saint of the city of Trebizond, St. Eugenios, constitute the ...
  • Şiraz Nakkaşhaneleri ve Resimli Şehnameler (1470-1500) 

   Aydın, Derya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The study focuses on the illustrated copies of Shahnameh, one of the most important works of Persian literature that was composed by Firdowsi (d. 411/1020) at the beginning of the 11th century. Among these copies produced ...
  • Türkiye Çoklu Sanat Ortamında Performans 

   Söyler, Mine (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   SOYLER, Mine. The Postmodern Process in Turkey and Performance in Multi-Art Environment, Master Thesis, Ankara, 2019. In this Master thesis, which is carried out within the framework of the Department of Art History, ...
  • Sivas'taki Danişmentli, Selçuklu, İlhanlı ve Eratnalılar Dönemi Yapılarında Yazı 

   Zaghloul, Eman (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Since ancient ages, script has been used as a means of transferring emotion, thought and knowledge. In time, Arabic letters were written in different ways and an aesthetic appearance was gained. Turks and Göktürks having ...
  • Karamanoğulları-Osmanlı Siyasi ve Kültürel İlişkileri: Niğde Ak Medrese 

   Kuyucuoğlu , Fatih (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-23)
   Located at Niğde, White Madrasa is a building which was built in the era of Principality of Karaman. The Madrasa was built outside the walls of the Keep within the historical texture of the city. In some sources, it is ...
  • Küreselleşen Türkiye’nin Kültür ve Sanat Ortamında Bir Aktör: René Block 

   Özdoğan Türkyılmaz, Hatice (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08)
   The main subject of this study is the network of relations established by the German gallerist, art publisher, art collector, art consultant, exhibition organiser, and curator René Block with the globalising art scene in ...
  • Modern/Çağdaş Seramik Sanatı: Türkiye’de Seramiğin Öyküsü 

   Yılmaz , Ersoy (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The establishment of a ceramic studio in the Academy of Fine Arts (1929) marks the beginning of modern Turkish ceramic art. Ceramic art of the early Republican period in which Art Déco-style is prominent is functional and ...
  • Şahinefendi Köyü (Nevşehir) Geç Antik Dönem ve Sonrasına Ait Arkeolojik Kalıntılar 

   Erpek, Can (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   This dissertation focuses on the archeological remains from late antique to the later periods in Sahinefendi Village (Nevsehir). Sahinefendi Village is located in Urgup, Nevsehir. Archeological remains are located on the ...
  • Türkiye’de Çağdaş Sanat Piyasasının Gelişimi: 2001 Krizi ve İktisat Bankası Koleksiyonunun Satılışı 

   Rastgeldi, Güher Gamze (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   In this study, the process of development of the contemporary art market in Turkey is discussed. The formation of the art market has been evaluated within the historical and social context from the Ottoman Empire era to ...
  • Kappadokia Bölgesi Bizans Dönemi Duvar Resimlerinde Anargyroi Hekim Aziz Tasvirleri 

   Göymen, Nazlı Ece (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07)
   Iconographic study of the representations of Anargyroi physician saints, on wall paintings of Cappadocian rock-cut churches, is the subject matter of this thesis which has not been the subject of any previous monographic ...
  • Trabzon İç Kalesi ve Sarayı 

   Bahar, Bilge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   The Citadel and the Palace of Trebizond which was the administration center of one of the Byzantine states founded after 1204, constitutes the main theme of our thesis. Although studied by Anthony Bryer and David Winfield ...
  • Soğanlı Vadisi Örneğinde Kappadokia Bölgesinde Güçlüler ve Aristokratlar 

   Karaca, Hüsniye Ceylan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Dynatoi in the Soğanlı Valley in particular and in the Cappadocia region in general is examined through the analysis of several historical primary texts, primary strategical writings, archeological data in the field and ...
  • Yerli Mallar Sergileri - Erken Türkiye Cumhuriyeti Uygulamaları 

   Özsuca, Fatma Filiz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   In the thesis study, eleven Domestic Goods Exhibitions which were conducted under the leadership of National Economy and Savings Society between 1929 and 1939 were examined. The exhibitions were held in İstanbul Galatasaray ...
  • Kuzeybatı Karadeniz'de Bizans Dönemi Dini Eserler 

   Gür, Durmuş (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   GÜR, Durmuş. Religious Works of Art in the Byzantine Era in Northwest Black Sea, PhD. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2019. In history, the border of the Northwestern Black Sea Region has changed between Pontos, Bithynia, ...
  • Diyarbakır Şeyh Safa (İparlı) Camii Yapı Topluluğu 

   Barotcu, Songül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-07-03)
   BAROTCU, Songül. Diyarbakır Sheikh Safa (İparlı) Mosque Collection, Master’s Thesis, Ankara Sheikh Safa (İparlı) Mosque Collection is in Diyarbakır Sur Region, in the west of Ulu Mosque, in Melik Ahmet District, in Kara ...
  • İsatanbul'da Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırları 

   Aygül, Güney (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   In the 19th century, during which the modernization period was most active, both the demand for construction of the Ottoman dynasty and the design patterns of construction producers varied markedly. In this period, many ...