Show simple item record

dc.contributor.advisorZuhal, Boerescu
dc.contributor.authorShajari Aghdam, Yousef
dc.date.accessioned2018-07-10T13:43:03Z
dc.date.available2018-07-10T13:43:03Z
dc.date.issued2018-06-18
dc.date.submitted2018-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4651
dc.description.abstractMusic and art, known as independent branches of art, have been in a deep rooted relationship throughout history. This relationship continues to be even more pronounced today. This link can be taken from different angles. The closeness of painting and music can be explored in terms of perception-feeling, in the culture of different peoples from the scientific point of view or from anthropological point of view. In this thesis, with the strategy of moving from plastic arts to music, while investigating musical influences in visual arts, on the other hand new ways of using similar terms between two branches in applied works have been sought. In this context, the terms of color and improvisation, both of which play a very important role in both arts, are centered on the study. The reason for this approach is that I am influenced by Oriental art, especially Iranian art, which has a central place in improvisation and color painting and musical arts because of my identity, and on the other hand the importance of these terms in the present day. In the section on Improvisation, the main role of music was the arts, after examining examples from Japanese performing arts and Indian miniatures, the subject was followed in different branches of Iranian art. . Due to the restrictions imposed by religious beliefs in the history of Iranian art, music and arts have indirectly shot themselves out in other arts. The focal point of the division is the image and music relationship in the miniature directory inspired by Nizami-i Gencevi's Seven Body poetry book. In the second part, both experimental and rational aspects of painting and music are discussed in color, and various strategies of approach to painting and music in contemporary art are discussed. In the last part, some psychological and some experimental origins of the initiative of plastic arts related to music are explained. Among his works are the works of Nizami-i Gencevi, published in the Seven Body books and miniatures inspired by him. In addition, videotapes made of stop motion techniques have been put in place to emphasize the importance of time and motion concepts more clearly and to incorporate them in more concrete ways.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsanattr_TR
dc.subjectresim
dc.subjectmüzik
dc.subjectrenk
dc.subjectdoğaçlama
dc.subjectdoğu sanatı
dc.subjectİran sanatı
dc.titleResim ve Müzik İlişkisinde Doğaçlama ve Renktr_TR
dc.typeproficiencyinarttr_TR
dc.description.ozetBirbirinden bağımsız sanat dalları olarak bilinen müzik ile resim sanatları tarih boyunca köklü ve kopmaz bir ilişki içinde olmuşlardır. Bu ilişki günümüzde daha da belirgin bir biçimde devam etmektedir. Bu bağ farklı açılardan ele alınabilir. Resim ve müzik yakınlığı algı-duygu açısından, bilimsel açıdan veya antropolojik açıdan farklı halkların kültüründe araştırılabilir. Bu tezde, plastik sanatlardan müziğe doğru hareket etmek stratejisiyle, bir yandan müziğin etkileri görsel sanatlarda araştırılırken, öte yandan iki dal arasındaki benzer terimlerin, uygulamalı çalışmalarda kullanılmasına yönelik yeni yollar aranmıştır. Bu bağlamda her iki sanatta çok önemli rol oynayan renk ve doğaçlama terimleri çalışmanın merkezine alınmıştır. Bu yaklaşımın nedeni, bir taraftan kimliğimden dolayı, doğaçlama ve rengin resim ve müzik sanatlarında merkezi bir yeri olan Doğu sanatından özellikle de İran sanatından etkilenmiş olmam, ve öbür yandan da bu terimlerin güncel sanattaki önemidir. Doğaçlamayla ilgili bölümde, müziğin temel rolü olan sanatlar konu alınmış, Japon sahne sanatları ve Hindistan minyatüründen örnekler araştırıldıktan sonra konu İran sanatının farklı dallarında takip edilmiştir. İran sanat tarihinde dini inançların getirdiği kısıtlamalardan dolayı müzik ve resim sanatları kendilerini dolaylı bir şekilde başka sanatlarda dışa vurmuşlardır. Bölümün odak noktası, Nizami-i Gencevi’nin Yedi Vucüt şiir kitabından esinlenen minyatür dizinindeki resim ve müzik ilişkisidir. İkinci bölümdeyse, hem deneysel hem de rasyonel açıdan resim ve müzikte renk terimi ele alınmış ve günümüz sanatında resim ve müzik ilişkisine dair yaklaşımların çeşitli stratejileri tartışılmıştır. Son bölümde müzikle ilgili plastik sanatlara girişimimin kimi psikolojik, kimi deneysel kökenleri açıklanmıştır. Çalışmaların arasında, Nizami-i Gencevi’nin Yedi Vucüt kitabı ve ondan esinlenen minyatürlere atfen, yaptığım çalışmalar yer almıştır. Ayrıca, zaman ve hareket kavramlarının önemini daha belirgin bir şekilde vurgulamak için ve onları daha somut biçimde işin içine katan, stop motion tekniğile yapılan videolar yerleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record