Show simple item record

dc.contributor.advisorGençtürk, Yasemin
dc.contributor.authorYeldan, Müge
dc.date.accessioned2018-07-13T08:08:09Z
dc.date.available2018-07-13T08:08:09Z
dc.date.issued2018-07-04
dc.date.submitted2018-06-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4661
dc.description.abstractIn the insurance company's portfolio there may be claims reported but not yet settled or incurred but not yet reported. The most important task of the insurance companies is to accurately estimate these possible future claim payments and to allocate sufficient reserves for these payments. Insurance companies may have information from different sources such as paid and incurred claims. However, only one source of information is used in order to estimate reserve in many classical reserve methods. When an estimation is calculated based only on paid or incurred claims, the ultimate claims will be different. As the incurred claims are expected to be paid at the end of the development year for each accident year, the ultimate claim estimates obtained using these two sources of information are also expected to be equal. Therefore, reserv methods based on both paid and incurred claims have been developed in order to obtain equal or almost equal estimations. In this study, the claim development triangle including cumulative paid and incurred losses between 2010 and 2016 in Turkey for compulsory motor third party liability insurance are used and reserve is estimated by methods using both source of information and methods considered are compared taking into account the mean squared error.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjecthasar rezervi
dc.subjectzincir merdiven yöntemi
dc.subjectmünih zincir merdiven yöntemi
dc.subjectgenişletilmiş tamamlayıcı hasar oranı yöntemi
dc.subjectödenen-gerçekleşen zincir hasar yöntemi
dc.subjecthata kareler ortalaması
dc.titleÖdenen Ve Gerçekleşen Hasar Bilgisine Dayalı Bazı Rezerv Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSigorta şirketlerinin portföyünde raporlanmış ancak henüz çözüme ulaşmamış ya da gerçekleşmiş ancak henüz şirkete rapor edilmemiş hasarlar mevcut olabilir. Sigorta şirketlerinin en önemli görevi, bu muhtemel gelecek hasar ödemelerini doğru tahmin edebilmek ve bu ödemeler için yeterli büyüklükte rezerv ayırabilmektir. Sigorta şirketleri ödenen ve gerçekleşen hasar bilgisi gibi farklı kaynaklardan gelen hasar bilgisine sahiptir. Ama çoğu klasik rezerv yöntemi, bu bilgilerden sadece birini kullanarak rezerv tahmininde bulunur. Sadece ödenen ya da sadece gerçekleşen hasar verisi kullanılarak tahmin yapıldığında, nihai hasarlar birbirinden farklı hesaplanır. Ancak her kaza yılı için gelişim yılı sonunda gerçekleşen hasarın tamamının ödenmesi beklendiğinden, ödenen hasar verisi kullanılarak tahmin edilen nihai hasar tahminlerinin gerçekleşen hasar verisi kullanılarak tahmin edilen nihai hasar eşit olması beklenir. Tahminlerin birbirine eşit ya da yakın olması için her iki bilginin birlikte kullanıldığı rezerv yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda 2010-2016 yılları arasında ödenen ve gerçekleşen birikimli hasar tutarlarından oluşturulan hasar üçgenlerinden faydalanarak, ödenen ve gerçekleşen hasar bilgisinin birlikte kullanıldığı yöntemlerle rezerv tahmini yapılmış, yöntemler hata kareler ortalaması dikkate alınarak karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentAktüerya Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10198228tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record