Show simple item record

dc.contributor.advisorBacıoğlu, Akın
dc.contributor.authorÖzcan, Mustafa
dc.date.accessioned2018-07-13T08:19:54Z
dc.date.available2018-07-13T08:19:54Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4674
dc.description.abstractIn this study, two important parts of a radio frequency linear accelerator (Linac), Photocathode RF Gun and Accelerator Cavity are designed for an operation at 2.99855 GHz. Two commercially available powerful simulator programs, Superfish® and CST Microwave Studio®, are used to make design and simulations numerically. First, the electron generating Photocathode RF Gun design is completed. The results of two simulators were found to be consistent with each other. The small differences were attributed to the different algorithms and numerical approximations of the both software. By using the design parameters of the gun, the design of Accelerator Cavity is made to accelerate the particles coherently with the gun. Finally, the fundamental design parameters describing the characteristics of linac such as shunt impedance, quality factor, 𝑅/Q ratio and peak power dissipation are calculated and discussed.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDoğrusal Hızlandırıcı
dc.subjectFotokatot Rf Tabanca
dc.subjectHızlandırıcı Kovuk
dc.subjectŞönt Empedans
dc.subjectKalite Faktörü
dc.subjectR/Q Oranı
dc.subjectGüç Kaybı Tepe Değeri
dc.titleRf Doğrusal Hızlandırıcı Kovuk Ve Fotokatot Rf-Tabanca Tasarımı Ve Simülasyonu Çalışmalarıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması kapsamında, radyo frekansında çalışan doğrusal bir hızlandırıcının kritik öneme sahip alt sistemlerinden, Fotokatot RF Tabanca ve Hızlandırıcı Kovuğun tasarımı 2,99855 GHz’de çalışacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla nümerik elektromanyetik analiz yeteneğine sahip Superfish® ve CST Microwave Studio® adlı simülasyon programları kullanılmıştır. Çalışmaya, hızlandırılacak elektronları üreten Fotokatot RF Tabanca tasarımı ile başlanmıştır. İki farklı program kullanılarak tamamlanan tasarıma ait sonuçların birbirleri ile oldukça uyumlu oldukları gözlemlenmiştir. Sonuçlarda gözlemlenen küçük farklılıkların da programların problem çözmede kullandıkları nümerik yöntemlerden kaynaklanabileceği öngörülmektedir. Bu süreç sonunda elde edilen bilgiler kullanılarak, Hızlandırıcı Kovuk tasarımı da gerçekleştirilmiştir. Hızlandırma için mümkün olan modlar değerlendirilerek en etkin olan moda göre tasarım sonlandırılmıştır. Yapılan çalışmada tasarlanan birimlere ait şönt empedansı, kalite faktörü, 𝑅/Qoranı ve güç kaybı tepe değeri gibi sistemin karakteristiğini ifade eden değişkenler hesaplanarak elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentFizik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID10196926tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record