Show simple item record

dc.contributor.advisorKermeli-Ünal, Evgenia
dc.contributor.authorAlemdar, Ahmet
dc.date.accessioned2018-07-20T12:25:09Z
dc.date.available2018-07-20T12:25:09Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4699
dc.description.abstractThis thesis by analyzing in a comparative manner the cultural diplomacy works of Germany and of Turkey, it discussed their activities conducted within the framework of cultural diplomacy as well as the institutions entrusted with its implementation. The historical development of concepts such as traditional diplomacy, civil diplomacy, soft power and cultural diplomacy within the framework of international relations is argued. Thus this thesis investigated the means of cultural diplomacy and its impact on community interactions in areas like education, science, arts, language, sport, diaspora issues, religion and media. The means of cultural diplomacy in both Germany and Turkey were debated alongside the structure of institutions conducting cultural diplomacy. Finally, the impact on international relations of cultural diplomacy activities is assessed. In conclusion it is imperative to stress the significance of conducted activities and to provide them with the necessary budgetary facilities.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectdiplomasitr_TR
dc.subjectkültürel diplomasi
dc.subjectyumuşak güç
dc.subjectyunus emre enstitüsü
dc.subjectyurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı
dc.subjecttürkiye bursları
dc.subjectTİKA
dc.subjectTRTWORLD
dc.subjectGÖTHE
dc.subjectDAAD
dc.subjectalman vakıfları
dc.subjectdeutsche Welle
dc.subjectTürkiye
dc.subjectAlmanya
dc.titleKültürel Diplomasi: Almanya ve Türkiye Örneğitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetAlmanya ve Türkiye’nin kültürel diplomasi çalışmalarını karşılaştırmalı olarak inceleme amacıyla hazırlanan bu tez çalışmasında her iki ülkenin kültürel diplomasi kapsamında yürüttüğü faaliyetler ve uygulayıcı kurumlarına ilişkin durum ortaya konmaktadır. Geleneksel diplomasi, kamu diplomasisi, yumuşak güç, kamu ve kültürel diplomasi kavramlarının uluslararası ilişkiler çerçevesinde tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Bu çerçevede, kültürel diplomasi araçlarının; eğitim, bilim, sanat, dil, spor, diaspora, din ve medya gibi başlıklarında toplumlar arasındaki ilişkilerdeki yeri analiz edilmiştir. Söz konusu kültürel diplomasi araçları dikkate alınarak Almanya ve Türkiye örnekleri detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Buna paralel olarak kültürel diplomasiyi icra eden kurumların yapısı da incelenmiştir. Sonuç olarak kültürel diplomasinin toplumlararası ilişkilere yaptığı katkı ortaya konmuş, bu alanda yürütülen faaliyetlere ehemmiyet gösterilmesi ve yeterli seviyede bütçe imkânının sağlanmasının faydalı olacağı tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.contributor.authorID10195278tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record