Recent Submissions

 • ANKARA SANAT GALERİLERİ'NDEN BİR SEÇKİ (1970-1990) 

  ATMACA, Ayşegül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-05-25)
  In this study, a selection was made from art galleries that continued their activities in Ankara between 1970 -1990 and the selected galleries were examined within the scope of the political, social, and cultural conditions ...
 • Türkiye'de Sinema-Resim İlişkisi (1950-1960) 

  Altun, Mehmet Fatih (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  This study aimed to describe differences, similarities, changes and relationahip of paintings in Turkish cinema between 1950-1960 and changes experienced Turkish painting art, similarities, differences and describes visual ...
 • Resimli Tarih Geleneğinin Önemli bir Örneği: Hâfız-ı Ebrû, Külliyat-ı Tarih 

  Makhmudjonova, Gulzoda (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  The main subject of this study is Hâfız-ı Abru’s Kulliyat-ı Tarikhi (in Topkapi Palace Museum’s Library B.282), which was produced in Herat between H. 820/1417-1418 for the Timurid ruler Sultan Shahrukh (reign 1405-1447) ...
 • Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Sanat Yaşamında Ankara İmgesi 

  AYDIN ALTAY, SUNA (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-03)
  AYDIN-ALTAY, Suna. The Image of Ankara in the Artistic and Cultural Life in the Early Republican Period, Ph. D. Dissertation, Ankara, 2021. The reforms -mostly regarded as Turkish Modernization- were started to be seen ...
 • İSTANBUL AYASOFYA MÜZESİ’NE BALIKESİR-MANYAS ÇEVRESİNDEKİ KAZAK KİLİSELERİNDEN GELEN AHŞAP İKONALAR 

  ERBİLGİN, SEYDA HİLAL (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Wooden icons are panels that are made for prayers, representing holy persons and events. These panels are accepted starting from the early period of Christianity and momentously after the Iconoclast Period (726-843) and ...
 • Sanayi-i Nefise Mektebi (1882-1928) 

  Gençel, Özge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  The subject matter of this study is the activities of The Imperial School of Fine Arts (Sanayi-i Nefise Mektebi) starting with its establishment in 1882 and lasting at the year 1928 when it took the name the Academy of ...
 • ONİKİNCİ VE ONÜÇÜNCÜ YÜZYILLARDA ANADOLU'DA BİZANS-SELÇUKLU KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ VE YEREL (YERLEŞİK) SANAT 

  ATAÇ, NERGİS (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  This dissertation focuses on Christian and Muslim architecture defined by the cultural exchange of Byzantine-Seljuk (peripheral) interactions during the twelfth and thirteenth centuries in Anatolia. While Konya and the ...
 • Bizans Sanatı'nda Öteki Dünya Anlayışı 

  YILMAZ, Sinan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  The topic of this thesis is the way of handling death as a concept in Byzantine art, according to the scenes of death of saints and afterlife as depicted in icons like Last Judgement, Anastasis, The Heaven Ladder of John ...
 • Mistra, Panagia Peribleptos Manastır Kilisesi 

  Bilici, Hayriye; BİLİCİ, HAYRİYE (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-02-15)
  Mystras, located in the southern province of Morea, was founded as a citadel in 1249 by the Principality of (Achaea) Morea (1205-1432). Later in 1262 Byzantine Empire took control of Mystras. Despotate of Morea was founded ...
 • Ankara'da Sanat Koleksiyonculuğu 

  Seyhan, Selin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  The subject of this master's thesis conducted within the scope of Hacettepe University Institute of Social Sciences Department of Art History is "Art Collecting in Ankara". While examining the art collections created in ...
 • Geleneksel Sivil Mimari Doku Üzerinden 19. Yüzyıl Gayrimüslim Yapılarının İncelenmesi; Ürgüp Örneği 

  DIRIK, AYTÜLÜ (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-25)
  Examples of domestic architecture widespread in the Anatolian region has been investigated from diverse perspectives in the domestic architecture research, which proliferated in the recent years. However, no research has ...
 • Sinai Azize Katherina Manastırı'nda 11.-13. Yüzyıllar Arasında İkona Üretimi ve Atölyeler 

  Ulubatlı, Ferit (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Monastic formations in the Christian faith are based on the ascetic life idea that emerged in Egypt in the early 4th century. The initiators of this hermit life movement were ascetics who chose to live alone in desolate ...
 • Osmanlı Modernleşme Dönemi Kapsamında I. Mahmud'un Baniliği (1730-1754) 

  Karakaya, Yunus (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-20)
  ABSTRACT KARAKAYA, Yunus. Mahmud I’s Patronage in the Modernization period of the Ottoman Empire (1730-1754), MA Thesis, Ankara, 2020. Our thesis discusses developments in the first half of the XVIII. Century, when ...
 • Türk Sinemasında Tarihi Filmlerin Afişleri (1950-1960) 

  Marşap, Gökçe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-26)
  In 1946, Turkey's multiparty Democrat Party came to power in 1950 with the realization Party, development policies, the Korean War and NATO membership, together with the Truman Doctrine and the Marshall Plan by the ...
 • 19. Yüzyılda Osmanlı-İran İlişkileri Bağlamında “Iı Abdülhâmid, Nasıreddin ve Muzaffereddin Şâh” Fotoğraf Albümleri 

  Hatam, Jamshid (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01)
  The invention of photography has an important role in our lives with the industrial revolution and increasing technical developments. Photography, which adds aesthetics to people's lives, social and political life, has an ...
 • Monument And Sculpture In Public Sphere, As "Political And Aesthetical Signs" 

  Yaman, Zeynep Yasa (Middle East Technical Univ, 2011)
  This article is about the place and significance of monuments and sculptures in the public sphere since the Early Republican Period until today. The relationship between these objects and the city are discussed; where, ...
 • Kapadokya Bölgesi Osmanlı Dönemi Kiliseleri: Örnekler, Sorunlar, Öneriler 

  Pekak, M. Sacit (Middle East Technical Univ, 2009)
  There were numerous churches and monasteries built during the Ottoman Period, in the region called Cappadocia, which holds the cities of Nevsehir, Nigde, Aksaray and Kayseri in Central Anatolia. Most of these monuments had ...
 • Osmanlı Padişah Portreleri: Fihrist-İ Şâhân ve Zeyilleri 

  Acar , Betül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-06)
  In this work titled "Ottoman Sultan Portraits: Fihrist-i Şahân and Zeyilleri", Fihrist-i Şahân and Zeyilleri Sultan Portrait Album that was prepared in the 19th century and was included in the Ottoman sultan portraiture ...
 • Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaştırmalar ve Sanatsal Yansımaları 

  Şahin Tekinalp, Ayşe Pelin; Müderrisoğlu, Mehmet Fatih; Araç, Ünal (Hacettepe Üniversitesi, 2017)
  Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu kurucu dekan olarak görev aldığı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'm desteği ile üniversitenin 10. yılma ...
 • Avrupa'da Sanat I 

  Gönülal, Özand (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
  Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, ...

View more