Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçelik, Hüseyin
dc.contributor.authorYılmaz, Aylin
dc.date.accessioned2018-07-23T07:08:35Z
dc.date.available2018-07-23T07:08:35Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4711
dc.description.abstractSince the ancient times, human beings have been used mathematics and geometric shapes, in each object they have been created. Nature’s complicated and geometric variations have been an endless inspiration for art practice from past to present. Whatever the oxygen is for the trees is, it is the soil for the ceramic artist. Since the moment that the ceramic artist started to shape the soil, she/he makes the soil wander in the eternal realm of imagination. However, the nature, which is the inspiration source in the production process, is filled with complicated shapes. Classical Euclidean geometry is inadequate to explain these complicated shapes of the nature. Fractal geometry, on the other hand, allows us to solve the nature’s indefinable complexity. Fractal is a common name for the complex geometric shapes that shows the characteristic of self-similarity. These shapes are the ones that Euclidean geometry fails to explain. In fractal geometry, there is fidelity, sensitive to preliminary conditions and self-similarity. Fractals, that have random and chaotic shapes, brought a new perspective to the concept of composition in ceramics. It liberates the artist from basic geometric perception and enables her/him to model according with the awareness of complex forms that seem irregular. With these features that the fractal provides to the artist, she/he can make her/his artwork clearer and exhibits complex modular structures to the audience with more harmony.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectfraktaltr_TR
dc.subjectgeometri
dc.subjectseramik
dc.subjectkompozisyon
dc.titleFraktal Seramik Yorumlamalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEski çağlardan beri insanoğlu ürettiği her nesne ve yapıda matematikten yardım almış, geometrik şekiller kullanmıştır. Doğanın sahip olduğu bu karmaşık ve geometrik varyasyonlar geçmişten günümüze sanat üretimi için sonsuz bir ilham kaynağı olmuştur. Ağaçlar için oksijen neyse, seramik sanatçısı için de toprak o’dur. Seramik sanatçısı toprağa şekil vermeye başladığı andan itibaren, toprağı adeta ucu bucağı olmayan hayal alemlerinde yürütür. Fakat yaratım sürecinde ilham aldığı doğa karmaşık şekillerle doludur. Klasik Öklid geometrisi doğanın bu karmaşık şekillerini açıklamakta yetersiz kalmıştır. Fraktal geometri, doğanın tanımlanamayan karmaşasını çözmemiz için bize olanak sağlamıştır. Fraktal, kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Bu şekiller, Öklid geometrisinin tanımlayamadığı şekillerdir. Fraktal geometride başlangıç koşullarına hassas bağlılık ve öz benzeşim vardır. Düzensiz ve kaotik biçimlere sahip olan fraktaller, seramikte kompozisyon kavramına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Sanatçıyı basit geometrik algıdan kurtarıp, düzensiz görünen karmaşık biçimleri bilerek ve anlayarak modle etmesine olanak sağlamıştır. Fraktalin sanatçıya sağladığı bu özellikler sayesinde sanatçı eserini daha anlaşılır kılmakta ve karmaşık modüler yapıları izleyiciye daha ahenkli bir şekilde sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.contributor.authorID10197784tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record