Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, İdris
dc.contributor.authorDosdoğru, Burak
dc.date.accessioned2018-08-28T07:52:45Z
dc.date.available2018-08-28T07:52:45Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-13
dc.identifier.citationDOSDOĞRU, Burak, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 1938-1953, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4787
dc.description.abstractThis thesis aims to examine opening progress and establishment of British Archaeology Institute at Ankara. The Institute was utilized as a centre for the British cultural propaganda in Turkey during the early republican era. The British Archaeology Institute at Ankara was established by the British Council in order to answer the need in archaeology, historical heritage, propaganda and cultural diplomacy. Main motivation behind choosing this topic as a master thesis was the curiosity to examine the importance of the cultural researches, cultural propaganda and the studies that England has applied in international platforms as well as during the late Ottoman and early Republican periods. In this way, I examined the policies pursued by England via British Archaeology Institute at Ankara (now British Institute at Ankara). The study also surveyed the idea of establishment, goals, establishment steps, discussions about the different opinions and the researches conducted by the institute following its establishment. The study aimed to shed light on opening process of British Archaeology Institute from both Turkish and British perspectives. The scope of thesis has been expanded on archaeology, propaganda, diplomacy and cultural activities. Primary sources for the research such as official reports and correspondences between British government and its agencies mostly derived from the British Archives. In addition to the archival sources, published materials and relevant studies related to topic were consulted. By the examination of aforementioned sources, the study aimed to explain the reflections and results of the English policies on Ottoman Empire and Republic of Turkey.tr_TR
dc.description.sponsorshipBu çalışma 113K671 numaralı “İngiliz Ve Fransız Arşivleri Işığında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Arkeolojik Kazılar Ve Eski Eser Kaçakçılığı (1843-1925)” adlı TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR ............................................................................................................................... i ÖZET .......................................................................................................................................... ii ABSTRACT .............................................................................................................................. iii İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................ iv KISALTMALAR ..................................................................................................................... vi TABLOLAR DİZİNİ ............................................................................................................. vii GİRİŞ ......................................................................................................................................... 1 A. Konu .............................................................................................................................. 1 B. Amaç ve Kapsamı ........................................................................................................ 5 C. Literatür ve Kaynak Özeti .......................................................................................... 8 BİRİNCİ BÖLÜM MUTLAKİYETTEN CUMHURİYETE ARKEOLOJİYE İLGİ ............................... 11 1.1. MUTLAKİYETTEN CUMHURİYETE ARKEOLOJİ VE MÜZECİLİK ............. 11 1.1.1. Osmanlı’da Müzecilik ve Eski Eser Nizamnameleri.......................................... 13 1.1.2. Osmanlı Dönemi Eski Eser Anlayışı ve Müzecilik ............................................ 19 1.2. YABANCI ARKEOLOJİK FAALİYETLER VE AMAÇLARI .............................. 24 1.2.1. Osmanlı Topraklarındaki İngiliz Arkeolojik Faaliyetleri .................................. 26 1.2.2. Osmanlı Topraklarındaki Diğer Yabancı Arkeolojik Faaliyetler ..................... 35 İKİNCİ BÖLÜM ANKARA İNGİLİZ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE TARİHÇESİ ... 44 2.1. ARKEOLOJİ ENSTİTÜLERİ VE TARİHÇELERİ................................................... 44 2.1.1. Yabancı Devletlerin Türkiye’deki Oluşumları .................................................... 44 v 2.1.2. Ortadoğu’daki İngiliz Arkeoloji Okulları ............................................................ 50 2.2. PROPAGANDADAN KÜLTÜR DİPLOMASİSİNE GEÇİŞ EVRESİ.................. 55 2.2.1. Kültür Propagandası ................................................................................................. 56 2.2.2. Kültür Diplomasisi ................................................................................................... 60 2.2.3. Kültür Diplomasisinin Türkiye’ye Etkisi .............................................................. 63 2.3. BRITISH COUNCİL VE TÜRKİYE ............................................................................ 66 2.3.1. British Council ve Yapısı ........................................................................................ 66 2.3.2. British Council ve Türkiye İlişkisi ......................................................................... 69 2.3.2.1. British Council ve Halkevleri .............................................................................. 76 2.4. ANKARA İNGİLİZ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜNÜN AÇILIŞ SÜRECİ .............. 87 2.4.1 Türkiye’de İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Açılması Hakkındaki Tartışmalar ....... 88 2.4.2. Arkeoloji Enstitüsü Yerine Anglo-Türk Arkeoloji Kütüphanesi Kurulması Fikri 93 2.4.3. Ankara’da İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün Açılması ........................................ 102 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İNGİLİZ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NÜN İLK FAALİYETLERİ ...................... 109 3.1. ENSTİTÜNÜN İLK MÜDÜRLERİ ............................................................................ 109 3.1.1.John Garstang........................................................................................................... 109 3.1.2.Seton Lloyd .............................................................................................................. 116 3.2. ENSTİTÜNÜN İLK FAALİYETLERİ ....................................................................... 120 SONUÇ ................................................................................................................................... 126 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 135 EKLER ................................................................................................................................... 147 ÖZGEÇMİŞ........................................................................................................................... 157tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectArkeoloji, Enstitü, Kültürel Miras, Kültürel Propaganda, Kültürel Diplomasi, Eski Eser, British Council, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, İngiltere, Türkiyetr_TR
dc.titleAnkara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 1938-1953tr_TR
dc.title.alternativeAnkara İngiliz Enstitüsütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün (Ankara İngiliz Enstitüsü) açılış sürecini ve kuruluşunu incelenmek maksadıyla hazırlanmıştır. Enstitü, cumhuriyetin ilanından sonra İngiltere tarafından Türkiye’de yürütülmek istenilen kültür hareketi için merkez olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de İngiliz kültür hareketine öncülük etmekte olan British Council’in faaliyetleri sırasında; arkeoloji, tarihi eser, kültür faaliyetleri, propaganda ve kültür diplomasisi alanlarında yaşanan eksiklikleri gidermek amacıyla Ankara’da İngiliz Arkeoloji Enstitüsü açılmıştır. Konunun seçilme sebebi; İngiltere’nin ülkelerarası arenada uyguladığı çalışmalara ve kültürel araştırmalara verdiği önemi, son dönem Osmanlı coğrafyası ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası üzerinde inceleyebilmektir. Böylece İngiltere’nin Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (günümüzdeki adı Ankara İngiliz Enstitüsü) aracılığıyla izlediği politikayı; enstitünün kuruluş fikrini, ulaşmak istediği hedefi, kuruluş aşamalarını, yaşanılan fikir tartışmalarını ve enstitünün kuruluş sonrası başlattığı araştırma faaliyetlerini inceleme olanağı bulmaktayız. Bu çalışma İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün açılış sürecinde yaşananları Türk ve İngiliz bakış açılarıyla ele almakta; aynı zamanda enstitünün kurulum sürecinde yaşanan fikir ayrılıklarını, üretilen yeni projeleri ve varılan sonuçları incelemektedir. Araştırmanın kapsamı; arkeoloji, propaganda, diplomasi ve kültürel faaliyetler alanında genişletilmiştir. Çalışmada, birincil malzemenin dili İngilizcedir. Araştırmada, İngiliz Hükümeti ve raportörler arası resmi yazışmalar ve öneri formundaki yazışmalar ele alınmıştır. İngiliz Arşiv belgelerine dayanarak kaynak gösterimi yapılmış; ayrıca çeşitli inceleme ve literatür araştırmaları kullanılarak bilgiler pekiştirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlarla İngiltere’nin izlemiş olduğu politikaların Osmanlı Devleti’nden, Türkiye Cumhuriyeti’ne yansımalarına ve sonuçlarına açıklık getirilmesi hedeflenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAtatürk İlke ve İnkılapları Tarihitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record