Show simple item record

dc.contributor.advisorKırdı, Nuray
dc.contributor.authorElmas, Özgün
dc.date.accessioned2018-09-12T11:56:42Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4836
dc.description.abstractIn this study, the effect of sarcopenia on muscle strength, physical capacity and functional status was investigated in older individuals. 12 subject were diagnosed with sarcopenia and 13 non-sarcopenic older individuals were included in the study. The age range of the older individuals participated in this study was 65-91 years. Individuals' socio-personal information, comorbid disease scores, anthropometric measurement results, measurement results of muscle strength and physical capacities, and responses to the functional status test were recorded. As a result of the study, it is found that sarcopenic individuals have higher number of medications and Charlson Comorbidity Index points than non-sarcopenic individuals (p<0,05). It was recorded that non-sarcopenic subjects have higher right and left calf circumference measurements than sarcopenic subjects (p<0,05). Right and left hand grip strength measurements and right and left knee extensometry results of the non-sarcopenic subjects were found to be higher than the sarcopenic subjects (p<0,05). As a result of the study, it was determined that the results of time up go test, sit to stand test, normal walking speed, speed of walking, resting test on one leg (left and right) and total physical capacity scores of the individuals with sarcopenia were lower than non - sarcopenic individuals (p<0,05). In the study, it was observed that sarcopenic individuals have higher physical limitations, higher limitations of basic daily living activities, limitations of instrumental daily life activities and functional limitations scores than non-sarcopenic individuals. As a result physical capacity decreases and physical limitations occur together with muscle strength decrease, due to sarcopenia associated with aging. It is important to monitor and evaluate muscle mass and strength in individuals who are has tendency sarcopenia, because it restrict physical functions and affect the activities of daily life directly.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectsarkopenitr_TR
dc.subjectyaşlı
dc.subjectfonksiyonellik
dc.subjectfiziksel kapasite
dc.subjectfiziksel aktivite
dc.titleSarkopenik Yaşlı Bireylerde Fonksiyonel Durumun Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetBu çalışmada, sarkopeninin yaşlı bireylerde fiziksel kapasite ve fonksiyonel durum üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışmaya sarkopenik 12 ve sarkopenik olmayan 13 yaşlı birey dahil edildi. Çalışmadaki bireylerin yaş aralığı 65-91 idi. Bireylerin kişisel bilgileri, düşme sıklıkları, komorbid hastalıkları, antropometrik ölçümleri, kas kuvveti ölçümleri, fiziksel kapasitelerine yönelik ölçüm sonuçları ve fonksiyonel durumu değerlendirme testlerine verdikleri yanıtlar kaydedildi. Çalışmada sarkopenik bireylerin, kullandıkları ilaç sayısı, düşme sıklıkları ve Charlson Komorbidite İndeksi puanlarının sarkopenik olmayan bireylere göre daha fazla olduğu belirlendi (p<0,05). Çalışmada sarkopenik bireylerin, sağ ve sol baldır çevresi ölçüm sonuçlarının ve sağ-sol el kavrama kuvveti ölçüm sonuçlarının, sağ ve sol diz ekstansiyon kuvveti ölçüm sonuçlarının sarkopenik olmayan bireylere göre daha düşük olduğu saptandı (p<0,05). Çalışmada sarkopenik olmayan bireylerin, zamanlı kalk-yürü testi ve sandalyeden otur-kalk testi sonuçlarının, normal yürüme hızı, hızlı yürüme hızı, tek ayak (sağ ve sol) üstünde durma testi sonuçları ve toplam fiziksel kapasite puanlarının sarkopenik bireylere göre daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Çalışmada sarkopenik bireylerin fiziksel limitasyon, temel ve enstrümantal günlük yaşam aktivitelerindeki limitasyon ve fonksiyonel limitasyon puanlarının sarkopenik olmayan bireylere göre daha yüksek olduğu kaydedildi (p<0,05). Sonuç olarak yaşlanmayla birlikte görülen sarkopeni neticesinde kas kuvveti azalması ile beraber fiziksel kapasite azalmakta ve fiziksel limitasyon oluşmaktadır. Fiziksel yaşam fonksiyonlarını kısıtlaması ve günlük yaşam aktivelerindeki etkinliklere doğrudan etkide bulunması nedeniyle sarkopeni ön görülen bireylerde kas kütlesinin ve kuvvetinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID249439tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-03-17T11:56:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record