Show simple item record

dc.contributor.advisorFİSUNOĞLU, Mehmet
dc.contributor.authorARMAN, Gülden
dc.date.accessioned2018-09-12T11:57:08Z
dc.date.issued2018-09-11
dc.date.submitted2018-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4837
dc.description.abstractThe aim of the study was to determinate the changes in intestinal fatty acid composition of mice fed with high fat or high fructose diets. In the beginning of the study, the wash out period; C57BL / 6 type male mice (n = 40, 8 weeks old) were fed with ad libitum standard diet for 2 weeks. Then, the intervention period (15 weeks); the mice which were randomly placed into 4 groups fed with ad libitum different diets; standard diet (SD) (as the control), high fructose diet (HF), high monounsaturated fatty acids diet (HMUFA), high saturated fatty acids diet (HSFA). At the end of the intervention, the fatty acids methyl esters were derived from intestine samples and measured by gas chromatography method. Highest food intake was determined in the HF (p <0.05). Higher energy intake and higher body weight gain was detected in intervention dietary group than the control (p <0.05). The highest total SFA and the lowest total MUFA percent was contained in HSFA group (p <0.05). There was no difference between the groups in total PUFA percent (p> 0.05). The highest caproic acid (C6: 0) percent was detected in the HF and different from HMUFA group (p <0.05). The highest Myristic acid (C14: 0) was observed in the HSFA (p <0.05). The lowest oleic acid (C18: 1) was detected in the HSFA and different from the SD and HF (p <0.05). Linoleic acid (C18: 2) and dihomo gamma linolenic acid (C20: 3) were found significantly different between SD group and HSFA group (p <0.05). The lowest docosahexaenoic acid (DHA) (C22: 3) percent was observed in the HSFA (p <0.05). In conclusion, it has been found that diet types could cause differences in the fatty acid composition of small intestine. In addition, while decreasing the total MUFA ratio, high fat and high SFA consumption increased the total SFA ratio in the small intestines.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDoymuş yağ asitleritr_TR
dc.subjecttekli doymamış yağ asitleri
dc.subjectfruktoz
dc.subjectince bağırsak
dc.titleFarklı Tür Diyetlerle Beslenen Farelerin İnce Bağırsak Yağ Asidi Kompozisyonlarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typemasterThesisen
dc.description.ozetBu tez çalışmasının amacı; yüksek yağlı veya yüksek fruktozlu diyetlerle beslenen farelerin ince bağırsak yağ asidi kompozisyonundaki değişimlerin incelenmesidir. Bu kapsamda; C57BL/6 erkek farelere (n=40, 8 haftalık) adaptasyon amaçlı 2 hafta boyunca ad libitum standart diyet uygulanmıştır. Daha sonra fareler rastgele 4 gruba ayrılarak 15 hafta boyunca her gruba ayrı ad libitum olarak; standart diyet (STD), yüksek fruktoz içeren diyet (YF), yüksek tekli doymamış yağ asidi içeren diyet (YTD) ve yüksek doymuş yağ asidi içeren diyet (YD) uygulanmıştır. Diyet müdahalesi sonunda, izole edilen bağırsaklardan yağ asidi metil esterleri elde edilerek, gaz kromatografisi yöntemiyle yağ asidi miktarları belirlenmiştir. En yüksek yem tüketiminin YF grubunda olduğu ve yüksek enerji alımı ile vücut ağırlığındaki artışların STD grubu hariç, diyet müdahalesi gruplarında olduğu bulunmuştur (p<0,05). Dokulardaki en yüksek toplam doymuş yağ asidi (SFA) ve en düşük toplam tekli doymamış yağ asidi (MUFA) yüzdesi YD grubunda tespit edilmiştir (p<0,05). Toplam çoklu doymamış yağ asidi yüzdelerinde ise gruplar arası farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Kaproik asit (C6:0) en yüksek YF grubunda görülerek, YTD grubundan farklı bulunmuştur (p<0,05). En yüksek miristik asit (C14:0) YD grubunda tespit edilmiştir (p<0,05). Oleik asit (C18:1) en düşük YD grubunda bulunarak YTD grubuna benzer, diğer gruplardan ise farklı bulunmuştur (p<0,05). Linoleik asit (C18:2) ve dihomo gamma linolenik asit (C20:3) yüzdeleri STD ile YD grubu arasında farklı bulunmuştur (p<0,05). Dokozahekzaenoik asit (DHA)(C22:3) değerleri ise en düşük YD grubunda görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak farklı tür diyetlerin, ince bağırsak yağ asidi kompozisyonunda farklılıklara neden olabileceği bulunmuştur. Ayrıca diyetle yüksek yağ ve SFA tüketiminin; ince bağırsaklardaki toplam SFA oranını arttırırken, toplam MUFA oranını azalttığı bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.contributor.authorID215749tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-03-17T11:57:08Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record