Show simple item record

dc.contributor.advisorSaka Tanatar, Birsen
dc.contributor.authorÖzer, Ali Ziya
dc.date.accessioned2018-09-13T06:53:25Z
dc.date.available2018-09-13T06:53:25Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4866
dc.description.abstractRadar absorbing structures are the most commonly used techniques for radar cross section minimization. The increase of the target band width to obtain the maximum absorbency brings about the necessity of increase of the total thickness of the absorber structure and useing the materials used with high loss at the relevant frequency band. Within thesis, simulation studies are performed aiming to design a thin wideband radar absorbing structure using low-loss dielectric materials such as Duroid, FR4 Epoxy, Arlon and Graphite material with low electrical conductivity. Primarily, parametric analysis of principle radar abosrbing structures such as Dallenbach layer, Salisbury layer, matching layer and tapered absorbers were performed to examine reflection coefficients with respect to frequency. In consideration of obtained analysis results, the resultant radar absorbing structure has total thickness of 2.5 cm and reflection coefficient of maximum -10 dB, minimum -45 dB and -18 dB average over the frequency band 2 - 18 GHz.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER iv ÇİZELGELER vi ŞEKİLLER vii SİMGELER VE KISALTMALAR xii SÖZLÜK DİZİNİ xiv 1. GİRİŞ 1 2. RADAR SOĞURUCU YAPILARA GENEL BAKIŞ 7 2.1. Yansıtıcılığın Azaltımı ve Soğuruculuk 7 2.2. Radar Soğurucu Yapı Tipleri 13 2.2.1. Kademeli ve Sürekli Empedans Geçişleri 13 2.2.2. Uyumlaştırma Katmanı 14 2.2.3. Dallenbach Tabakası 15 2.2.4. Salisbury Tabakası 18 2.3. Özyinelemeli Yansıtıcılık Bağıntısı 20 2.4. Yüksek Elektrik ve Manyetik Kayıplı Malzemeler 21 3. TEMEL RADAR SOĞURUCU YAPILARIN BENZETİMİ 23 3.1. Modelleme 23 3.1.1. Geometri Oluşturma 24 3.1.2. Malzeme Atama 24 3.1.3. Benzetimlerde Kullanılan Sınır Koşulları 24 3.1.4. Benzetimlerde Kullanılan Uyarmalar 25 3.1.5. Analiz Modeli 25 3.1.6. Eniyileme ve Parametrik Analiz 27 3.2. Uyumlaştırma Katmanı Analizi 27 3.3. Dallenbach Tabakası Analizleri 30 3.3.1. Eniyileme Çalışmaları 31 3.3.2. Dallenbach Tabakaları için Radar Kesit Alanı Analizleri 38 3.4. Salisbury Tabakası Analizleri 41 3.4.1. Hava ile Doldurulmuş Tek Katmanlı Salisbury Tabakası 42 3.4.2. Dielektrik ile Doldurulmuş Tek Katmanlı Salisbury Tabakası 44 3.4.3. Çok Katmanlı Salisbury Tabakası 45 3.5. Taslak Tasarım: Soğurucu Dizisi Analizleri 48 4. KESİK PİRAMİT RADAR SOĞURUCU DİZİSİ TASARIM VE ANALİZİ 50 4.1. Tasarım ve Boyutlar 51 4.2. Eniyileme Çalışmaları 52 4.2.1. Farklı Kesik Piramit Üst Yüzey Kenar Boyutları (W2) için Yansıma Katsayısı Analizi 52 4.2.2. Düzlem Dalga Geliş Açısına göre Yansıma Katsayısı Analizi 56 4.2.3. Farklı Kesik Piramitler Arası Aralıkları (d) için Yansıma Katsayısı Analizi 58 4.2.4. Kesik Piramit Alt Yüzey Kenar Boyutuna (W1) göre Yansıma Katsayısının Hesaplanması 60 4.2.5. Dirençli Film Kalınlığının Parametrik Analizi 60 4.2.6. Kesik Piramit Yüksekliğinin (H) Parametrik Analizi 61 4.2.7. Farklı Kesik Piramit Boyutlarına göre Yansıma Katsayısı Analizi 62 4.3. Nihai Tasarım 65 4.4. Nihai Radar Soğurucu Tasarımının Üretilmesi 66 4.4.1. İnce Film Kaplama Teknikleri 66 4.4.2. İletken Kaplama Malzemeleri 67 4.5. Dirençli Filmlerin Nihai Tasarımda Kullanımı 68 4.6. Sonuç 69 5. SONUÇLAR VE İRDELEME 70 KAYNAKLAR 74 ÖZGEÇMİŞ 78tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectradar kesit alanı
dc.subjectradar soğurucu yapı
dc.subjectdüşük kayıplı dielektrik malzemeler
dc.subjectbenzetim
dc.subjectparametrik analiz
dc.subjectyansıma katsayısı
dc.subjectkesik piramit soğurucu dizisi
dc.titleGeniş Bantlı Yeni Bir Radar Soğurucu Yapı Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetRadar soğurucu yapılar radar kesit alanı azaltım tekniklerinin başında yer almaktadır. Maksimum soğuruculuğun elde edilmesi hedeflenen bant genişliğinin artması, soğurucu yapının toplam kalınlığının artması ve yapıda kullanılan malzemelerin ilgili frekans bandında yüksek kayıplı olması gerekliliklerini de beraberinde getirmektedir. Tez kapsamında gerçekleştirilen benzetim çalışmaları ile Duroid, Epoksi, Arlon gibi düşük kayıplı dielektrik malzemeler ve düşük elektriksel iletkenliğe sahip Grafit malzemesi kullanılarak geniş bantta minimum yansıtıcılığa sahip ince bir radar soğurucu yapının tasarlanması amaçlamaktadır. Öncelikle, uyumlaştırma katmanı, Dallenbach tabakası, Salisbury tabakası, piramit soğurucu gibi temel radar soğurucu yapıların parametrik analizleri gerçekleştirerek yansıma katsayılarının frekansa göre değişimi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında tasarlanan kesik piramit radar soğurucu dizisinin toplam 2.5 cm kalınlığa ve 2 - 18 GHz aralığında maksimum -10 dB, mnimum -45 dB ve ortalama -18 dB yansıma katsayısına sahip olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentElektrik –Elektronik Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record