Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırımlı, Şinasi
dc.contributor.authorVarlık, Simge
dc.date.accessioned2018-09-13T07:03:30Z
dc.date.available2018-09-13T07:03:30Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4889
dc.description.abstractThis research is concerned with the flora of Harami mountain (Guvem-Kızılcahamam-Ankara) where the flora is unknown. About 581 specimens were collected between 2012 April and June, between 2016 April and September and also 2017 July from 34 different locations. The 326 plant species, 6 subspecies, 4 varieties and 1 cultivated specimen totally 337 taxa belonging to 191 genera and 54 families were determined. Pteridophyta has 1 taxa, Spermatophyta 336 taxa. Gymnospermae 2 taxa, Angiospermae has 334 taxa. 39 taxa of Angiospermae are Monocotyledonae. 29 taxa (8.6%) are endemic to Turkey. The distribution of the phytogeographical elements is as following: Euro-Siberian 44 (13.1%), Irano-Turanian 41 (12.2%), Mediterranean and East Mediterranean 25 (7.4%) and pluriregional or phytogeographically unknown 227 (67.4%). The largest first 5 families are: Asteraceae 48 (14.3%), Fabaceae 46 (13.7%), Lamiaceae 24 (7.1%), Poaceae 20 (5.6%) and Rosaceae 15 (4.5%). The largest first 5 genera are: Trifolium 10 (3%), Vicia 9 (2.7%), Silene 6 (1.8%), Galium 6 (1.8%) and Hypericum 5 (1.5%). The results of this research are compared with the studied neighboring areas in means of phytogeographic element rates and endemism. The ethnobotanical data of 8 specimens is given. 20 taxa have been recorded from the square A4 as new record.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectflora
dc.subjectkızılcahamam
dc.subjectgüvem
dc.subjecteğrekkaya
dc.subjectharami dağı
dc.titleHarami Dağı ( Güvem-Kızılcahamam-Ankara) Florasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma çok az bilinen Kızılcahamam bölgesinde bulunan Harami dağı (Güvem-Kızılcahamam-Ankara) ve çevresinin florasını içermektedir. Harami dağı flora çalışması, Nisan-Haziran 2012, Nisan-Eylül 2016 ve Temmuz 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde 34 farklı lokasyondan 581 bitki örneği toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 54 familya, 191 cins, 326 tür, 1 yetiştirme tür, 6 alttür, 4 varyete olmak üzere toplam 337 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 1 tanesi Pteridophyta, 336 tanesi Spermatophyta bölümüne aittir. Gymnospermae alt bölümünde 2 takson bulunmaktadır. Angiospermae alt bölümünde 39 takson Monocotyledonae olmak üzere 334 takson bulunmaktadır. Toplam endemik tür sayısı 29 olup endemizm oranı %8.6’dir. Fitocoğrafik bölgelere göre dağılımına bakıldığında, bu taksonların 44’ü (%13.1) Avrupa-Sibirya elementi, 41’i (%12.2) İran-Turan elementi, 25’i (%7.4) Akdeniz ve Doğu Akdeniz elementi ve 227’si (%67.4) çok bölgeli ve bilinmeyendir. En çok taksona sahip familyalar: Asteraceae 48 (%14.3), Fabaceae 46 (%13.7), Lamiaceae 24 (%7.1), Poaceae 20 (%5.6) ve Rosaceae’dir 15 (%4.5). En çok taksona sahip cinsler: Trifolium 10 (%3), Vicia 9 (%2.7), Silene 6 (%1.8), Galium 6 (%1.8) ve Hypericum’dur 5 (%1.5). Çalışmanın sonuçları yakın bölge floralarının fitocoğrafik element ve endemizm oranlarıyla karşılaştırılmıştır. 8 türün etnobotanik özellikleri verilmiştir. A4 karesi için 20 yeni kayıt mevcuttur.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyolojitr_TR
dc.contributor.authorID242301tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record