• Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılık 

      Bıçakcı, Mehmet; Baloğlu, Mustafa (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018-12-23)
      Özel yeteneklilerin yaratıcılık becerileri üzerine birçok araştırma yapılmasının sebebi, yaratıcılığın bu bireylerin temel özelliklerinden biri olarak anılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nitel doküman analizi çalışmasının ...