• School Engagement of High School Students 

      Kızıldağ, Seval; Demirtaş Zorbaz, Selen; Zorbaz, Osman (Turkish Education Assoc, 2017)
      Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okul bağlılığı ile devamsızlık, akademik başarı, akran ilişkileri ve başarısızlık korkusu değişkenleri arasındaki ilişkiyi regresyon modeli içerisinde test etmektir. Bu araştırmanın ...