Recent Submissions

  • Acil Nöroşirurji 

    Özgen, Tunçalp; Ziyal, M. İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
    Nöroşirürji hastalarının travma dışında da önemli bir kısmı, sinir sis­temi dokusunun özelliğinden dolayı, acilen müdahale edilmesi gere­ken hastalardır. Aksi takdirde, yaşam kaybı veya kalıcı nörolojik fonk­siyon kaybı ...