Recent Submissions

 • A Rare Galactosemia Complication: Vitreous Hemorrhage 

  Takci, Sahin; Kadayifcilar, Sibel; Coskun, Turgay; Yigit, Sule; Hismi, Burcu (Springer-Verlag Berlin, 2012)
  Galactosemia is a secondary glycosylation disorder characterized by galactose deficiency of glycoproteins and glycolipids. Abnormal glycosylation of coagulation factors and evidence of liver disease are associated with ...
 • Sorularla Nöroşirurji 

  Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
  Sorularla Nöroşirürji (Staj Notları) kitabı siz Tıp Fakültesi öğrencilerimizin yapacakları Nöroşirürji stajı esnasında teorik ve pratik uygulamalara yardımcı olması, staj imtihanına ve Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) hazırlık ...
 • Temel Nöroşirurji 

  Benli, Kemal (Hacettepe Üniversitesi, 2004)
 • Acil Nöroşirurji 

  Özgen, Tunçalp; Ziyal, M. İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
  Nöroşirürji hastalarının travma dışında da önemli bir kısmı, sinir sis­temi dokusunun özelliğinden dolayı, acilen müdahale edilmesi gere­ken hastalardır. Aksi takdirde, yaşam kaybı veya kalıcı nörolojik fonk­siyon kaybı ...