Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Mehmet Devrim
dc.contributor.authorGülaslan, Taylan
dc.date.accessioned2018-10-01T07:11:34Z
dc.date.available2018-10-01T07:11:34Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5022
dc.description.abstractIn this study, the social media management of public institutions was examined within the context of literature and current practices. The aim of the study is to determine basic principles of managing social media for public institutions and put forward some suggestions in order to ensure an effective social media management and usage in Turkey. The basic claim of the research is the limited degree of achievement of social media management despite the prevalence of social media usage by public institutions in Turkey. The research focuses on the guiding documents of public institutions in terms of giving clues as to how social media management is implemented. In this context, firstly the social media guiding documents of the public institutions from selected countries were examined by content analysis method, afterwards common approaches to social media have been identified and finally it has been confirmed that these approaches are covered by the relevant literature. In Turkey; the strategic documents that determine the social media approaches of the state, political parties and public institutions were examined and the contents of the corporate web sites were examined. Despite the widespread use of social media, it has come to the conclusion that there is no set of principles and rules for social media management for public institutions. Similar results were obtained in a field study of some selected central and local government units and it was determined that the use of social media in public institutions was limited mainly to informing citizens and informing their activities and a guiding document was needed in order to provide social media management. As a result; 10 social media principles have been developed in order to ensure an effective social media management and usage in public institutions of Turkey depending on the literature review, contents of social media guiding documents and the findings of field study. In addition, a structure has been proposed which envisages that these principles should be implemented in a guiding document depending on the institution's strategic plans. Within this structure, the social media principles constitute the framework of social media management to be established within the institution.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsosyal medya ilkeleri
dc.subjectsosyal medya yönetimi
dc.subjectsosyal medya yönlendirici dokümanı
dc.titleKamu Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı Ve Yönetimi: Temel İlkeler Ve Önerilertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, kamu kurumlarının sosyal medya yönetimi, alanyazın ve mevcut uygulamalar çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı; Türkiye’de etkili bir sosyal medya yönetimi ve kullanımını sağlamak maksadıyla, kamu kurumları için sosyal medya yönetiminde temel ilkeleri belirlemek ve bazı öneriler ortaya koymaktır. Çalışmanın temel iddiası; Türkiye’de kamu kurumları tarafından sosyal medya kullanımındaki yaygınlığa rağmen, sosyal medya yönetiminin gerçekleşme düzeyinin sınırlı olduğudur. Araştırma, sosyal medya yönetiminin nasıl gerçekleştirildiğine dair ipuçları vermesi bakımından kamu kurumları yönlendirici dokümanlarına odaklanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle seçilen ülke kamu kurumlarının sosyal medya yönlendirici dokümanları içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, müteakiben sosyal medyaya dair ortak yaklaşımları tespit edilmiş ve son olarak bu yaklaşımların ilgili literatürde belirtilen konular tarafından kapsandığı teyit edilmiştir. Türkiye’de ise; devletin, siyasi partilerin ve kamu kurumlarının sosyal medya yaklaşımlarını belirleyen stratejik dokümanlar incelenmiş ve kurumsal web siteleri içerik incelemesi yapılmıştır. Sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmasına rağmen, kamu kurumları için sosyal medya yönetiminde belirlenmiş ilkeler ve kurallar bütünü olmadığı sonucuna varılmıştır. Seçilen bazı merkezi ve yerel yönetim birimlerinde gerçekleştirilen bir alan araştırmasında da benzer sonuçlar elde edilmiş, kamu kurumlarında sosyal medya kullanımının, genellikle vatandaşların bilgilendirilmesi ve faaliyetlerin duyurulması ile sınırlı kaldığı, bununla birlikte sosyal medya yönetimini sağlamak üzere kurum bünyesinde yönlendirici bir dokümana ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; alanyazın incelemeleri, sosyal medya yönlendirici dokümanlarının içerikleri ve alan araştırmasından elde edilen bulgulara bağlı olarak; Türkiye’de kamu kurumları bünyesinde etkili bir sosyal medya yönetimi ve kullanımını sağlayabilmek maksadıyla 10 adet sosyal medya ilkesi geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bu ilkelerin yönlendirici bir doküman içerisinde kurumun stratejik planlarına bağlı olarak uygulanmasını öngören bir yapı önerilmiştir. Bu yapı içerisinde sosyal medya ilkeleri, kurum içerisinde tesis edilecek sosyal medya yönetiminin çerçevesini oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record