Show simple item record

dc.contributor.advisorKarataş, Kasım
dc.contributor.authorKarakaya, Şeyma
dc.date.accessioned2018-10-01T07:12:50Z
dc.date.available2018-10-01T07:12:50Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.date.submitted2018-05-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5027
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to determine the effects of divorce on children’s self- esteem and social problem solving skills. In line with this purpose, the effects of divorce on self- esteem and social problem solving skills was examined comparatively on children between the ages of 15- 18 whose parents are divorced and not divorced. The survey which was conducted general pooling model, there were 140 people who have divorced parents and 419 not divorced parents in total 559 persons who are trained at the secondary school institutions in Denizli Province in Merkezefendi and Pamukkale districts. The data were collected through Personal Information Form, Coopersmith Self-Esteem Inventory and D'Zurilla and Nezu Social Problem Solving Inventory in this study. The obtained data were processed in SPSS 20 and statistically analyzed with using Mann Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman's Correlation tests. As a result of the research; self- esteem and social problem solving skills were found lower for children who have divorced parents than non-divorced parent’s children. According to this, divorce has negative effects on children's self-esteem and social problem-solving skills. In this study, there are some suggestions to develop school social work, family counselling, family mediation that have crucial role in minimizing the negative outcomes of divorce and providing children’s' adjustment about divorce.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectboşanma
dc.subjectbenlik saygısı
dc.subjectsosyal sorun çözme becerileri
dc.subjectokul sosyal hizmeti
dc.subjectaile danışmanlığı
dc.subjectaile arabuluculuğu
dc.titleBoşanmanın Çocukların Benlik Saygısı ve Sosyal Sorun Çözme Becerilerine Etkisi: Denizli Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, boşanmanın çocukların benlik saygısı ve sosyal sorun çözme becerileri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda boşanmanın, ebeveynleri boşanmış ve boşanmamış 15-18 yaş arası çocukların benlik saygısı ve sosyal sorun çözme becerilerine etkisi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Genel tarama modeli ile gerçekleştirilmiş olan araştırma, Denizli ilinin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan, 140 ebeveyni boşanmış ve 419 ebeveyni boşanmamış olmak üzere 559 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu, Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ile D’Zurilla ve Nezu Sosyal Sorun Çözme Envanteri aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20’de işlenmiş olup Mann Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman’s Correlation testlerinden yararlanılarak istatistiksel olarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; ebeveynleri boşanmış çocukların benlik saygısı ve sosyal sorun çözme becerilerinin ebeveynleri boşanmamış çocuklara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Buna göre boşanmanın çocukların benlik saygısı ve sosyal sorun çözme becerileri üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu araştırmada, boşanmanın olumsuz sonuçlarının en aza indirilmesi ve çocukların boşanmaya uyumunun sağlanması üzerinde oldukça önemli bir rolü olan okul sosyal hizmeti, aile danışmanlığı ve aile arabuluculuğunun gelişimine yönelik öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record